Neděle 8. července 2018 kázání Petr Masopust
Neděle 15. července 2018 kázání Jan Švub
Neděle 22. července 2018 kázání English Camp
Neděle 29. července 2018 kázání Pavel Plchot
Neděle 5. srpna 2018 kázání Tomáš Uher

Vítejte na stránkách Sboru CB Praha 6

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Přijďte se podívat

Nedělní bohoslužby
každou neděli v 10:00

Kdy a kde se scházíme

Informační týdeníky

Novinky

Kázání

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6