Neděle 14. července 2019 kázání Honza Bolech
Neděle 21. července 2019 kázání Paul Ferguson
Neděle 28. července 2019 kázání Pavel Plchot
Neděle 4. srpna 2019 kázání Petr Slepánek
Neděle 11. srpna 2019 kázání Tomáš Masopust
Neděle 18. srpna 2019 kázání Pavel Plchot

Vítejte na stránkách Sboru CB Praha 6

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Přijďte se podívat

Nedělní bohoslužby
každou neděli v 10:00

Kdy a kde se scházíme

Informační týdeníky

Novinky

Kázání

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6