Neděle 26. ledna 2020 kázání Ted Turnau
Neděle 2. února 2020 kázání Pavel PlchotBohoslužba s Večeří Páně
Neděle 9. února 2020 kázání Vojtěch Furák
Neděle 16. února 2020 kázání Pavel Plchot

Vítejte na stránkách Sboru CB Praha 6

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Přijďte se podívat

Nedělní bohoslužby
každou neděli v 10:00

Kdy a kde se scházíme

Informační týdeníky

Novinky

Kázání

Kalendář

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6