Neděle 18. srpna 2019 kázání Pavel Plchot
Neděle 25. srpna 2019 kázání Pavel Plchot
Neděle 1. září 2019 kázání Pavel Plchot
Neděle 8. září 2019 kázání Vojtěch Furák

Vítejte na stránkách Sboru CB Praha 6

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Přijďte se podívat

Nedělní bohoslužby
každou neděli v 10:00

Kdy a kde se scházíme

Informační týdeníky

Novinky

Kázání

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6