Neděle 12. srpna 2018 kázání Pavel Plchot
Neděle 19. srpna 2018 kázání Pavel Plchot
Neděle 26. srpna 2018 kázání Jiří Bukovský
Neděle 2. září 2018 kázání Pavel PlchotBohoslužba s Večeří Páně

Vítejte na stránkách Sboru CB Praha 6

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Přijďte se podívat

Nedělní bohoslužby
každou neděli v 10:00

Kdy a kde se scházíme

Informační týdeníky

Novinky

Kázání

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6