Aktuální situace

Milí bratři a sestry,

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ohledně koronaviru jako staršovstvo oznamujeme, že se do odvolání nebudou konat žádná veřejná setkání v rámci našeho sboru (nedělní bohoslužba, Connector, Dorost, CLIFT, Fusion).

Tuto neděli budeme vysílat online bohoslužbu, kterou povede Vojtěch Furák a kázání bude mít Pavel Plchot. Pokud se to podaří, budou i chvály.

K této bohoslužbě se bude možné připojit obvyklým způsobem přes online přenos. Pracujeme na zajištění video přenosu. Odkaz na případný video přenos najdete na webových stránkách, facebooku a v emailu nejpozději v sobotu.

Jako vedení sboru vnímáme nastalou situaci jako prostor pro setkání v užším kruhu. Můžete to využít i ke společnému sledování online bohoslužby.

Pokud budete mít zájem o rozhovor a modlitby s kazatelem (777 937 923) nebo vikářem (775 893 632), neváhejte se ozvat.

Máte-li naléhavou potřebu praktické pomoci, dejte nám prosím vědět. Pokusíme se zajistit pomoc.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím emailu, sociálních sítích a webových stránek.

Nechť Boží pokoj v Kristu Ježíši převyšující každé pomyšlení naplňuje naše srdce i mysl i v této době.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6