Příspevky od martina.maryskova

Informační týdeník 29. září 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 29. září 2013

10:00 hod. – bohoslužba s večeří Páně (kázání: Pavel Plchot)

Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 6. října 2013

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Paolo Falcone)

Sbírka bude na splátku hypotečního úvěru

Neděle 13. října 2013

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Pavel Raus)

Neděle 20. října 2013

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Pavel Plchot)

Neděle 27. října 2013

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Ján Liguš)

Neděle 3. listopadu  2013

10:00 hod. – bohoslužba s večeří Páně (kázání: Pavel Plchot)

===== Akce sboru ====

 

Biblické vyučování začíná opět ve středu 2.10. od 19,00h v kavárně na Evropské a dále pak každou středu… Těší se na vás Steigrovi.

 

Seminář o manželství a partnerství

Srdečně zveme na seminář Pavla Rause na téma Změna v manželství (On se nikdy nezmění!!!, Ona mi nedá šanci!) Seminář vyjasňuje náročný proces změny a hledá cesty, jak v ní respektovat jeden druhého a jak si být během změny oporou.  Seminář se uskuteční v neděli 13. října 2013 od 14 h v kavárně na Evropské. Pro zájemce malý oběd od 13 h. Prosím, včas se přihlaste na seminář a hlavně na oběd, nejpozději do 10.10. u Martiny Jezl Maryškové.

 

Manželské večery

Srdečně vás zveme na Manželské večery, které se budou konat ve sborové budově na Evropské 88 každé pondělí od 18:00 do 20:30. Celkem proběhne 8 setkání, první bude 30.9. a poslední 25.11. (28.10. je svátek a setkání v tomto týdnu nebude). Cílem večerů je posílení vzájemného vztahu mezi partnery.

 

Program začíná večeří a pokračuje video prezentací proloženou několika segmenty, ve kterých má každý pár čas zamyslet se nad prezentovanými tématy. Cena kurzu je 950kc na osobu (v případě potřeby je možné požádat o snížení nebo odpuštění školného).  Kurz povedou Marek a Cori Tylovi ze společenství Ta Cesta a Marek a Elaine Mudříkovi z CB Dejvice. Dotazy prosím adresujte na Marka Mudříka (mudrik@mac.com).

 

Podzimní bazar

se uskuteční 18. – 20. října. Po dohodě s M. Heczkovou můžete věnovat na bazar užitečné věci (zachovalé oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete). Výtěžek poslouží potřebám Diakonie našeho sboru. Děkujeme.

 

Centrální telefonní sí’t CB

Je možné se hlásit do centrální telefonní sítě CB, vzhledem k tomu, že T-mobile navýšil počet čísel pro CB. Zájemci se hlaste u

Libora Braveného libor.braveny@gmail.com 724 815 379

a Jindřicha Durdy jdur@email.cz 774 878 111

 

Další plánované akce:

17. listopadu – instalace kazatele Pavla Plchota při dopolední bohoslužbě

30. listopadu – konference pro ženy

8. prosince – adventní oběd pro seniory

 

 

==== Mimosborové akce ====

 

Benefiční koncert Mezinárodního vězeňského společenství

na podporu obětí trestných činů, rodin odsouzených a propuštěných.

Oběť – Pachatel – Propuštěný – Rodina – Justice

5. října 2013 v 17:00 v Salesiánském divadle, Kobyliské nám. 1, Praha 8

 

 

Teologické fórum – Exorcismus v učení a praxi církve

Místo: V budově Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15

Datum: pondělí 7. 10. 2013, 9 – 16 h

 

Seminář na téma: Prevence krizí a konfliktů

Kdy: 15. 10. 2013. Pořádá: Pastoračně poradenské centrum při KS Praha

Přednáší:Pavel Raus

 

Evangelikální teologická konference

ETK na téma Církev a Starý zákon se bude konat 15. – 16. listopadu v Praze 1 se zahraničním hostem Richardem Briggsem (Durham, UK).

 

Sbírky: 15.9.2013 sbírka na podporu benefičního koncertu MVS 13 886,- Kč

            22.9.2013 běžné potřeby sboru 4 949,- Kč

Informační týdeník 24. února 2013

Neděle 3. března 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Zdeněk Vojtíšek)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 3. března 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)
Sbírka bude na splátku hypotečního úvěru

Neděle 10. března 2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání Daniel Kaleta z CB Kladno)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 17. března  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Marek Šrámek), prezentace činnosti Young Life
Sbírka bude na práci Young Life

===== Akce sboru ====

10.3. 2013 kavárna Oáza na Evropské od 17.00h do 20.00h – program: Indie z pohledu NEturisty. Netradiční diskusní přednáška o Indii od člověka, který v Indii žil, pracoval, naplňoval Boží vůli po necelý rok. Vyprávění vlastních zkušeností a zážitků na rovině obyčejného člověka. Vyprávět bude Tomáš Lanča.

7.4. 2013 kavárna Oáza na Evropské od 15.00h do 19.00hsetkání s pracovníky Mezinárodního vězeňského společenství ČR, paní Gabriela Kabátová a hosté

5.5. 2013 kavárna Oáza na Evropské od 17.00 do 20.00h – program : Misie na Sicílii

31.5.-1.6. 2013 Jarní konference pro ženy. Srdečně zveme všechny ženy z našeho sboru (i hosty)na společné setkání. Přednášející, témata a další podrobnosti doplníme později.

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY
Zveme na angličtinu každou druhou středu 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro. Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. VedeEvžen Gregory, rodilý mluvčí.

Některé další sborové akce
Výroční členské shromáždění: 24. března
Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30
Jarní úklid zahrady: 6. dubna
Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna
Oběd pro seniory: 21. dubna

Sportovní akce
Connector, mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či  nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz

==== Mimosborové akce ====

40 dní s Biblí
akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní
inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života
modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb
 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,
Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá
20. –  21. 4. 2013, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB

==== Různé ====

Narozeniny : Helena Taneva 26.2., Josef Sovinský 28.2. 
Srdečně gratulujeme !!!

Výnos sbírky 17.2.2013  8.798,- Kč

Informace pro zájemce Centrální telefonní sítě CB: nová telefonní síť je určena jako podpora komunikace mezi členy CB a jejich rodinnými příslušníky (mezi členy CB telefonování zdarma, jinak velice výhodné tarify). Informace naleznete na našich webových stránkách www.cb6.cz (Život sboru, Stránky pro členy CB Dejvice, o přístupové heslo si můžete napsat Michalovi Trezzimu na e-mail michael@mathwizard.org) Další informace získáte také u našeho sborového koordinátora Jindry Durdy.

Hledáme další dobrovolníky, kteří by se věnovali bezdomovci Karlovi. Po celou dobu pobytu v Krystalu byli s ním, věnovali se mu, byli prostředníky veškeré pomoci a připomínek. Přihlaste se u Lenky nebo Ctirada Navrátilových.

Rekreace seniorů
Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB

Novoroční heslo pro sbor:
„Přichází den strachu, já však doufám v tebe“
(Žalm 56,4)

Informační týdeník 17. února 2013

                                      ===== Bohoslužby ====

Neděle 24. února 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Zdeněk Vojtíšek)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 3. března 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)

Neděle 10. března 2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání Daniel Kaleta z CB Kladno)

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY
Zveme na angličtinu každou druhou středu 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. VedeEvžen Gregory, rodilý mluvčí.

Některé další sborové akce

Výroční členské shromáždění: 24. března
Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30
Jarní úklid zahrady: 6. dubna
Kavárna Oáza: 7.dubna, 15h – setkání s pracovníky MVS
Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna
Oběd pro seniory: 21. dubna

Sportovní akce

Connector, mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz 

==== Mimosborové akce ====

40 dní s Biblí
akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní
inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života
modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb
 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,
Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá
20. –  21. 4. 2013, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB

==== Různé ==== 

 Výnos sbírky 10.2.2013 5.592 Kč

Informace pro zájemce Centrální telefonní sítě CB: nová telefonní síť je určena jako podpora komunikace mezi členy CB a jejich rodinnými příslušníky (mezi členy CB telefonování zdarma, jinak velice výhodné tarify). Informace naleznete na našich webových stránkách www.cb6.cz (Život sboru, Stránky pro členy CB Dejvice, o přístupové heslo si můžete napsat Michalovi Trezzimu na e-mail michael@mathwizard.org) Další informace získáte také u našeho sborového koordinátora Jindry Durdy.

Hledáme další dobrovolníky, kteří by se věnovali bezdomovci Karlovi. Po celou dobu pobytu v Krystalu byli s ním, věnovali se mu, byli prostředníky veškeré pomoci a připomínek.
Přihlaste se u Lenky nebo Ctirada Navrátilových.

Rekreace seniorů
Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB
 

Novoroční heslo pro sbor:
„Přichází den strachu, já však doufám v tebe“
(Žalm 56,4)

Informační týdeník 10.února 2013

                                    

                                      ===== Bohoslužby ====

Neděle 17. února 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)

Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 24. února 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Zdeněk Vojtíšek)

Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 3. března 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)

                                     ===== Akce sboru ====

Členské shromáždění 10. 2. po bohoslužbě bude krátké členské shromáždění. Proběhne volba nového revizora. Navržen na tuto funkci je Dušan Geldner. Prosíme o účast.

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.

Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY

Zveme na angličtinu každou druhou středu 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. VedeEvžen Gregory, rodilý mluvčí.

Některé další sborové akce

Výroční členské shromáždění: 24. března

Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30

Jarní úklid zahrady: 6. dubna

Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna

Oběd pro seniory: 21. dubna

Sportovní akce

Connector, mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz  

                                     ==== Mimosborové akce ====

Misijní víkend

V sobotu 16. 2. v Praze a 23. 2 v Českém Těšíně se bude konat konference na téma Misie bez obalu. Tato akce není zaměřena jen na „misionáře“, ale především na „normální věřící“. V rámci vstupného je oběd a menší občerstvení.

Podrobnější informace na http://www.misijnivikend.cz/ nebo u Míni (608 040 886).

40 dní s Biblí

akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní

inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života

modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb

 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,

Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá

20. –  21. 4. 2013, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB                                          

                                          ==== Různé ==== 

Výnos sbírky 3.2. 2013:  8.507,- Kč

Informace pro zájemce Centrální telefonní sítě CB: nová telefonní síť je určena jako podpora komunikace mezi členy CB a jejich rodinnými příslušníky (mezi členy CB telefonování zdarma, jinak velice výhodné tarify). Informace naleznete na našich webových stránkách www.cb6.cz (Život sboru, Stránky pro členy CB Dejvice, o přístupové heslo si můžete napsat Michalovi Trezzimu na e-mail michael@mathwizard.org) Další informace získáte také u našeho sborového koordinátora Jindry Durdy.

 

Hledáme další dobrovolníky, kteří by se věnovali bezdomovci Karlovi. Po celou dobu pobytu v Krystalu byli s ním, byli prostředníky veškeré pomoci a připomínek.

Přihlaste se u Lenky nebo Ctirada Navrátilových.

Rekreace seniorů

Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB

 

 Novoroční heslo pro sbor:

„Přichází den strachu, já však doufám v tebe“

(Žalm 56,4)

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6