Příspevky od tomas.masopust

Pastýřský dopis od Davida Nováka

leden 2017

Milí přátelé, sestry, bratři,

srdečně Vás na přelomu kalendářního roku zdravím slovy proroka Izajáše: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)

Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako orel… asi to jde, ale musíte použít doping. V tomto textu se o jistém dopingu skutečně píše! Oním dopingem je „skládat naději v Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly, které nejsou z nás a které jsou dodávány i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí sílu mají.

Stojíme na prahu dalšího roku a dost možná se na něj díváme trochu s obavami. Prezidentské volby, které mají potenciál ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry sněmovny, hrozící jaderný konflikt se severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému, statisíce lidí prchajících z válečných zón a mnoho dalších oblastí ale i lidí, ze kterých jde strach. Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli sboru, který není v dobré kondici. Vždy byl, je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální slovo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás, dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.

Jenže kde vzít naději navzdory temnotě, která nás někdy obklopuje? Mám za to, že mít naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu,  i když jsem obklopen lží. Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z ní plynoucí skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě a že i jen malé množství světla dokáže tmu rozptýlit. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi nadějí a skepsí, mezi cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc bych nám v příštím roce přál, abychom si dokázali s Boží pomocí vybírat světlo,   i když budou přicházet síly temnoty.

Nedávno jsem četl slova, která s tématem naděje souvisejí a která se mě v souvislosti s citovaným textem z Izajáše, hluboce dotkla. „Mládí – to není nějaký časový úsek. Je to stav mysli, rozhodnutí vůle, kvalita představivosti, vítězství odvahy nad bázlivostí či touhy po dobrodružství nad láskou k pohodlí. Člověk nezestárne tím, že je zde už řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži, ale opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti a zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu ohýbají k zemi a obracejí nás v prach, ještě než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné, dobré a úžasné, dokud budeme schopni přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší staré duši.“ (generál D. MacArthur) Když tento text vztáhneme na Izajášova slova, pak duchovní mládí není otázkou věku, ale schopností nenechat se převálcovat pesimismem a skepsí, a zároveň držení se ideálů, které přijímáme od Pána Boha. Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme jistý druh sebevraždy. Četl jsem, že člověk prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby – „může si sáhnout na život, může se nechat zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje. Tato poslední forma sebedestrukce je tak vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí nedokážeme čelit.“ (B. Manning)

Modlím se za naší církev i za sebe, abychom byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví, starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden druhému ukazovali záblesky světla, které tu a tam objevíme.

Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory ale i jednotlivce Pán církve připravil a mám naději, že mnohé z toho budu mít výsadu zakoušet spolu s Vámi. Mám naději, že společně budeme nabírat nových sil, protože požijeme povolený doping, kterým je naděje v Hospodinu.

Váš v Kristu

David Novák

Informační týdeník 31.12.2017

Bohoslužby

Neděle 31. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Ted Turnau

sbírka na potřeby sboru

Neděle 7. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

 

Plánované akce

29.12 – 1.1. – mládežnický silvestr v Libštátě

Ne 7. 1. 2018 – povídání o kázání

1.2 – 4.2.2018 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme modlete se za letošní Silvestrovský pobyt mládeže v Krkonoších. Chceme oslovit co nejvíce studentů a poznat, jak velká je Boží láska a milost během těchto pár dnů.

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Novoroční ekumenická slavnost

Milé sestry, milí bratři,

zasíláme vám v příloze e-mailu pozvánku na Novoroční ekumenickou slavnost, která se bude konat 1. ledna 2018 od 18:00 hodin v kostele svaté Anežky České v Praze na Spořilově. Z důvodů přímého televizního přenosu České televize, organizátoři prosí, aby účastníci přišli nejpozději do 17:45 hod.

S přáním Božího požehnání

Aleš Čejka

Informační týdeník 24.12.2017

Bohoslužby

Neděle 24. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 31. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Ted Turnau

sbírka na potřeby sboru

Neděle 7. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

 

Plánované akce

29.12 – 1.1. – mládežnický silvestr v Libštátě

Ne 7. 1. 2018 – povídání o kázání

1.2 – 4.2.2018 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme modlete se za letošní Silvestrovský pobyt mládeže v Krkonoších. Chceme oslovit co nejvíce studentů a poznat, jak velká je Boží láska a milost během těchto pár dnů.

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Novoroční ekumenická slavnost

Milé sestry, milí bratři,

zasíláme vám v příloze e-mailu pozvánku na Novoroční ekumenickou slavnost, která se bude konat 1. ledna 2018 od 18:00 hodin v kostele svaté Anežky České v Praze na Spořilově. Z důvodů přímého televizního přenosu České televize, organizátoři prosí, aby účastníci přišli nejpozději do 17:45 hod.

S přáním Božího požehnání

Aleš Čejka

Adventní modlitební výzva

Milí přátelé, chtěl bych Vás pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám… (pokračování textu najdete na nástěnce)

Za Radu CB David Novák

(rozpis modlitebníků na: http://modlitebni.cloud/ heslo je cbmodlitby)

Informační týdeník 17.12.2017

Bohoslužby

Neděle 17. prosince 2017

10:00 hod. – vánoční bohoslužba s dětmi

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 24. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 31. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Ted Turnau

sbírka na potřeby sboru

Neděle 7. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

 

Plánované akce

Pá 22.12 – vánoční dorost

29.12 – 1.1. – mládežnický silvestr v Libštátě

Ne 7. 1. 2018 – povídání o kázání

1.2 – 4.2 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Prosíme modlete se za letošní Silvestrovský pobyt mládeže v Krkonoších. Chceme oslovit co nejvíce studentů a poznat, jak velká je Boží láska a milost během těchto pár dnů.

Olivový olej

Prosím sestry a bratry, kteří si ještě nevyzvedli objednaný olivový olej od Paola ze Sicílie, aby tak učinili dnes před nebo po shromáždění. Kdo si nestihne vyzvednout olej, prosím domluvte si individuální převzetí se mnou. Děkuji, Zdeňka Miková (tel. 607275789, zmikova@post.cz)

Sbírky

3.12. – běžné potřeby sboru – 4 596 Kč + 3,5€

10.12. – CDM Teen Challenge – 17 512 Kč + 4€

Nedělní sporty

Zveme vás na nedělní sporty, které budou každou neděli do konce tohoto roku. Bude hrát fotbal a nebo i jiné sporty, např florbal, nebo basket a další. Začínají od 16.00 a končí v 17:30. Sporty budou ZŠ Náměstí Svobody v Dejvicích. Sraz bude v 15.55 na před budovou školy. Více informací u Ondry Masopusta nebo Vojty Furáka. 

tydenik@cb6.cz

Oznámení do týdeníku prosím od teď posílejte na adresu: tydenik@cb6.cz

Adventní modlitební výzva

Milí přátelé, chtěl bych Vás pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám… (pokračování textu najdete na nástěnce)

Za Radu CB David Novák

(rozpis modlitebníků na: http://modlitebni.cloud/ heslo je cbmodlitby)

Informační týdeník 10.12.2017

Bohoslužby

Neděle 10. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na Centrum dětí a mládeže Teen Challenge

Neděle 17. prosince 2017

10:00 hod. – vánoční bohoslužba s dětmi

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 24. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 31. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Ted Turnau

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

10. 12. – adventní oběd pro seniory

22.12 – vánoční dorost

29.12 – 1.1. – mládežnický silvestr v Libštátě

1.2 – 4.2 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Narozeniny

V pondělí 4.prosince oslavila 71.narozeniny Eva Sovinská.

Přejeme Boží požehnání a sílu do dalších let.

Nedělní sporty

Zveme vás na nedělní sporty, které budou každou neděli do konce tohoto roku. Bude hrát fotbal a nebo i jiné sporty, např florbal, nebo basket a další. Začínají od 16.00 a končí v 17:30. Sporty budou ZŠ Náměstí Svobody v Dejvicích. Sraz bude v 15.55 na před budovou školy. Více informací u Ondry Masopusta nebo Vojty Furáka. 

Olivový olej

Informace pro ty, kteří si objednali olivový olej od Paola ze Sicílie: distribuce oleje proběhne v neděli 10. 12. a 17. 12. před nebo po bohoslužbě. Prosím všechny, kteří mají olej objednaný, aby si ho převzali pokud možno v tyto dva dny. Individuální převzetí bude možné pouze po domluvě se mnou. Dále prosíme o modlitby zejména za bezproblémovou dopravu do Čech a za hladký průběh ohledně distribuce oleje.

Děkuji, Zdeňka Miková (tel. 607275789, zmikova@post.cz)

tydenik@cb6.cz

Oznámení do týdeníku prosím od teď posílejte na adresu: tydenik@cb6.cz

Informační týdeník 3.12.2017

Bohoslužby

Neděle 3. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 10. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na Centrum dětí a mládeže Teen Challenge

Neděle 17. prosince 2017

10:00 hod. – vánoční bohoslužba s dětmi

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 24. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

 

Plánované akce

Ne 3. 12. – povídání o kázání

Ne 10. 12. – adventní oběd pro seniory

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Sbírka

26.11. – běžné potřeby sboru – 5 225 Kč

tydenik@cb6.cz

Oznámení do týdeníku prosím od teď posílejte na adresu: tydenik@cb6.cz

Adventní oběd pro seniory

Na druhou adventní neděli 10.12. 2017 srdečně zveme naše seniory k již tradičnímu adventnímu obědu na Evropské 88 ( od 12.30  do 16,00 hodin). Prosíme seniory, kteří chtějí pozvání přijmout, aby se přihlásili u Ati Bolechové. Těšíme se na vás.

Nedělní sporty

Zveme vás na nedělní sporty, které budou každou neděli do konce tohoto roku. Bude hrát fotbal a nebo i jiné sporty, např florbal, nebo basket a další. Začínají od 16.00 a končí v 17:30. Sporty budou ZŠ Náměstí Svobody v Dejvicích. Sraz bude v 15.55 na před budovou školy. Více informací u Ondry Masopusta nebo Vojty Furáka. 

Andělský strom

Stejně jako v minulých letech bychom se i letos rádi zapojili do projektu Mezinárodního vězeňského společenství Andělský strom, v rámci kterého se nakupují vánoční dárky pro děti odsouzených rodičů. Vy, kdo máte zájem se do projektu zapojit, přihlaste se prosím buď osobně Evě Sovinské, nebo pište na emaily: pavla.hruskova@gmail.com nebo eva.sovinska@email.cz – rády též zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pavla a Eva

Olivový olej

Informace pro ty, kteří si objednali olivový olej od Paola ze Sicílie: distribuce oleje proběhne v neděli 10. 12. a 17. 12. před nebo po bohoslužbě. Prosím všechny, kteří mají olej objednaný, aby si ho převzali pokud možno v tyto dva dny. Individuální převzetí bude možné pouze po domluvě se mnou. Dále prosíme o modlitby zejména za bezproblémovou dopravu do Čech a za hladký průběh ohledně distribuce oleje.

Děkuji, Zdeňka Miková (tel. 607275789, zmikova@post.cz)

Narození Matěje Adama Slepánka

V sobotu 25. 11. 2017 se Marušce a Petrovi Slepánkovým narodil syn Matěj Adam Slepánek (3 080 g, 47 cm). Maminka i miminko jsou v pořádku. Moc děkují za podporu a modlitby.

Informační týdeník 26.11.2017

Bohoslužby

Neděle 26. listopadu 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 3. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 10. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na Centrum dětí a mládeže Teen Challenge

Neděle 17. prosince 2017

10:00 hod. – vánoční bohoslužba s dětmi

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

 

Plánované akce

Ne 3. 12. – povídání o kázání

Ne 10. 12. – adventní oběd pro seniory

 

Oznámení

Oznámení do týdeníku prosím od teď posílejte na adresu: tydenik@cb6.cz

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete se, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Prosíme modlete se za studenty, co vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Sbírka: 19.11. – diakonie CB – 11 508 Kč

V sobotu 25. 11. 2017 se Marušce a Petrovi Slepánkovým narodil syn Matěj Adam Slepánek (3 080 g, 47 cm). Maminka i miminko jsou v pořádku. Moc děkují za podporu a modlitby.

Večer modliteb a chval

Přijďte tuto neděli na Evropskou 88, kde bude zakončení nepřetržitých modliteb, které se konaly celý víkend. V 17:00 začíná večer modliteb a chval a poté bude čas na sdílení a povídání u kávy nebo čaje v kavárně. 

Narozeniny

V pátek 24. listopadu oslavila své 87. narozeniny Ivana Stonavská. Sestra již delší dobu pro nemoc a stáří nemůže navštěvovat naše bohoslužby a obecenství jí chybí. Žije v Domě s pečovatelskou službou v Kamenické ulici v Praze 7, kde ji navštěvujeme. Všechny srdečně zdraví.

Adventní oběd pro seniory

Na druhou adventní neděli 10.12. 2017 srdečně zveme naše seniory k již tradičnímu adventnímu obědu na Evropské 88 ( od 12.30  do 16,00 hodin). Prosíme seniory, kteří chtějí pozvání přijmout, aby se přihlásili u Ati Bolechové. Těšíme se na vás.

Nedělní sporty

Zveme vás na nedělní sporty, které budou každou neděli do konce tohoto roku. Bude hrát fotbal a nebo i jiné sporty, např florbal, nebo basket a další. Začínají od 16.00 a končí v 17:30. Sporty budou ZŠ Náměstí Svobody v Dejvicích. Sraz bude v 15.55 na před budovou školy. Více informací u Ondry Masopusta nebo Vojty Furáka. 

Andělský strom

Stejně jako v minulých letech bychom se i letos rádi zapojili do projektu Mezinárodního vězeňského společenství Andělský strom, v rámci kterého se nakupují vánoční dárky pro děti odsouzených rodičů. Vy, kdo máte zájem se do projektu zapojit, přihlaste se prosím buď osobně Evě Sovinské, nebo pište na emaily: pavla.hruskova@gmail.com nebo eva.sovinska@email.cz – rády též zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pavla a Eva

Olivový olej

Dnes naposledy můžete objednat olivový olej od Paola ze Sicílie. Objednávkový formulář je k dispozici vpředu u kazatelny nebo pište na email zmikova@post.cz nebo SMS na tel. 607275789. Uzávěrka objednávek bude v neděli 26.11. ve 23,59 hodin. Poté již nebude možné počet objednaných láhví měnit ani olej doobjednat. Distribuce oleje proběhne v neděli 10. a 17.12. před nebo po bohoslužbě. Prosím všechny, kteří mají olej objednaný, aby si olej koupili v tyto dva dny. Individuální převzetí je možné pouze po domluvě se mnou. Případné dotazy ráda zodpovím. Děkuji, Zdeňka Miková

Informační týdeník 19.11.2017

Neděle 19. listopadu 2017

10:00 hod. – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na diakonii CB

Neděle 26. listopadu 2017

10:00 hod. – bohoslužba
kázání Vojta Furák
sbírka na potřeby sboru

Neděle 3. prosince 2017

10:00 hod. – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na potřeby sboru

Neděle 10. listopadu 2017

10:00 hod. – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na Centrum dětí a mládeže Teen Challenge

 

Plánované akce 2017

Ne 19. 11. – členské shromáždění
Ne 3. 12. – povídání o kázání
Ne 10. 12. – adventní oběd pro seniory

 

Oznámení do týdeníku prosím odteď posílejte na adresu: tydenik@cb6.cz

Prosím modlete se za Fusion, nový projekt mládeže na ZŠ a SŠ. Prosím modlete, ať s námi školy spolupracují a chtějí se na tom podílet.

Modlitby 24/3 – pátek 24. 11. – neděle 26. 11. 2017 – Podruhé pořádáme v našem sboru modlitby přes celý víkend tzv. 24/3. Je možné se přihlásit sám nebo společně na vybraný čas do modlitební místnosti, která bude otevřená nonstop v podkroví na Evropské 88. Přihlašování na stránkách www.modlitby24-7.cz/praha-dejvice. Více informací a i samotné přihlášení možné přes Vojtu Furáka nebo Hedviku Benákovou.

Andělský strom – Stejně jako v minulých letech bychom se i letos rádi zapojili do projektu Mezinárodního vězeňského společenství Andělský strom, v rámci kterého se nakupují vánoční dárky pro děti odsouzených rodičů. Vy, kdo máte zájem se do projektu zapojit, přihlaste se prosím buď osobně Evě Sovinské, nebo pište na emaily: pavla.hruskova@gmail.com nebo eva.sovinska@email.cz -rády též zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pavla a Eva

Vážení bratři a sestry, srdečně Vás všechny zdravíme z ústředí Církve bratrské!
Jak již zřejmě víte, vydávání časopisu BRÁNA přechází ze soukromého vydavatele pod Církev bratrskou. Časopis BRÁNA se tak od ledna 2018 promění. Práce se ujme nový šéfredaktor, nový výkonný redaktor, očekává se i změna rubrik, pravidelná komunikace se sbory při využívání webové podpory, přepracování INformu do komentovaného zpravodaje, uvádění novinek z Církve bratrské apod. Důraz bude kladen i na reportáže a živé rozhovory. Tímto oznámením se obracíme zejména na ty, kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby příp. objednávku ještě zvážili. Cena časopisu, který vychází celkem 10x v roce, se pro rok 2018 nemění a zůstává na 43,- Kč za jedno číslo (+ poštovné). Objednávky časopisu se s ohledem na poštovné nevyřizují individuálně (až na specifické výjimky), ale prostřednictvím sborového distributora za celý sbor či celou stanici. Distributorem časopisu BRÁNA v našem sboru je Petr Bechyně. Hromadnou objednávku je třeba odeslat nejpozději do konce listopadu.
Vážení bratři a sestry, přejeme Vám všem Boží ochranu, pomoc a vedení.
Za Radu Církve bratrské,
David Novák, Petr Raus, Bronislav Matulík a Petr Grulich

Olivový olej – Stále můžete objednávat olivový olej od Paola ze Sicílie. Objednávkový formulář je k dispozici vpředu u kazatelny nebo pište na email zmikova@post.cz nebo můžete telefonovat či psát SMS na tel. 607275789. Uzávěrka objednávek je v neděli 26.11. Poté již nebude možné počet objednaných láhví měnit ani olej doobjednat. Případné dotazy ráda zodpovím. Děkuji, Zdeňka Miková

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6