Informační týdeník

Informační týdeník 17. 2. 2019

Bohoslužby

Neděle 17. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 24. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání David Novák
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 3. března 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
15. – 17. 3. Jarní dobročinný bazar
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Noví služebníci

Hledáme další lidi, kteří by se chtěli podílet na nedělních bohoslužbách. Kontaktujte, prosím:
-zpěv a hra na nástroje – Zuzku Sauer, 777 808 986, zuzana.sauer@gmail.com
-stavění aparatury, zvučení, promítání – Ondru Dvorského, 731 978 502, ondrej.dvorsky@gmail.com
Těšíme se na vás!

Dobročinný bazar

Tradiční jarní bazar se tentokrát uskuteční 15. – 17. 3. 2019. Věci, které byste rádi věnovali, noste/vozte na Evropskou 88 až od 1. 3. Další informace u Petry Plchotové (777 937 809). Děkujeme!

Pozvání na večeři nebo oběd

Srdečně zveme ty z Vás, kdo jste začali chodit do sboru v posledních pár letech na společnou večeři nebo oběd. Podle toho, co Vám lépe vyhovuje. Rádi bychom se s Vámi více seznámili a zároveň Vám představili náš sbor a co všechno se v něm dělo a děje. Večeře by byla ve čtvrtek 7. března od 18:00 hodin. Oběd v neděli 10. března cca od 13:00. Obojí by se odehrávalo v naší sborové budově na Evropské 88. Napište se, prosím, na seznam ve sboru nebo napište na mail: pavel.plchot@cb.cz.

Konference dětského odboru CB

Zveme pracovníky s dětmi na jarní konferenci Dětského odboru “Pomoz mi ať té Bibli rozumím.” Konference se koná v sobotu 30. března v Ostravě. Hlavní přednášející je Noemi Bravená. Více informací a přihlašování na www.cb.cz/deti

Kruhový trénink

Zveme Tě na kruhový trénink, který probíhá každou neděli od 16 h a úterý od 20 h v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Pronájem

Od jara hledáme byt k pronájmu. Ideálně 2+1 nebo 2+kk na Praze 6 nebo 5. Za přijatelnou cenu. Za případné nabídky děkujeme, Martin a Anička Zelinkovi. Tel 606 440 328 (Martin) nebo 721 040 796 (Anička)

Akce dorostu

10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

10. 2. – běžné potřeby sboru – 4 501 Kč

Koncert

Mili bratři a sestry ,
rádi bychom vás  pozvali na koncert gothic-folkove skupiny AMNIS Z Mladé Boleslavi, který se koná v úterý  26. února od 19 hod  v divadle MANA v Praze-Vršovicích v rámci festivalu  Dny dobrých zpráv.
Vstupné 120,- Kč. Podrobnější informace: dnydobrychzprav.cz/program

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Informační týdeník 10. 2. 2019

Bohoslužby

Neděle 10. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 17. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 24. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání David Novák
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
15. -17. 3. Jarní dobročinný bazar
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Akce dorostu

10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

3. 2. – běžné potřeby sboru – 5 958 Kč

Dobročinný bazar

Tradiční jarní bazar se tentokrát uskuteční 15. – 17. 3. 2019. Věci, které byste rádi věnovali, noste/vozte na Evropskou 88 až od 1. 3. Další informace u Petry Plchotové (777 937 809). Děkujeme!

Kruhový trénink

Zveme Tě na kruhový trénink, který probíhá každou neděli od 16 h a úterý od 20 h v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Beseda

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu o ochraně přírody v Krkonošském národním parku. Hostem bude Mgr. Jakub Kašpar, náměstek ředitele Krkonošského národního parku a místokurátor sboru ČCE ve Vrchlabí. Beseda se bude konat v úterý 12. února 2019 od 17:30 (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Informační týdeník 3. 2. 2019

Bohoslužby

Neděle 3. února 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 10. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 17. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
15. -17. 3. Jarní dobročinný bazar
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Dobročinný bazar

Tradiční jarní bazar se tentokrát uskuteční 15. – 17. 3. 2019. Věci, které byste rádi věnovali, noste/vozte na Evropskou 88 až od 1. 3. Další informace u Petry Plchotové (777 937 809). Děkujeme!

Akce dorostu

10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

27. 1. – Young life – 14 420 Kč

Polovíkend pro muže

Tak jako loni, i letos na jaře se plánuje dvoudenní výjezd pro muže ze sboru.
Plánovaný termín akce je od pátku 26. 4. do soboty 27. 4. Muži, kteří ještě neprojevili zájem vyplněním online ankety, se mohou do neděle 10. 2 přihlásit u Ctirada Navrátila nebo Jakuba Truschky. Místo výjezdu bude vybráno podle počtu zájemců a dostupných ubytovacích možností.

Text ke kázání

Nehemjáš 1:1-11

1 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, 2 přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. 3 Řekli mi: „Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm.“ 4 Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu . 5 Říkal jsem: „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. 6 Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět , abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce. 7 Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. 8 Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. 9 Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.‘ 10 Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. 11 Ach, Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování.“ Byl jsem totiž královským číšníkem.

Informační týdeník 27. 1. 2019

Bohoslužby

Neděle 27. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Marek Šrámek
sbírka na Young life

Neděle 3. února 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 10. února 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za víkendovku na konci ledna.

Connector – aby se vydařila víkendová akce v březnu.

Fusion – abychom měli dobré místo na koncert a víkendovku.

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

20. 1. – běžné potřeby sboru – 13 432 Kč

Kruhový trénink

Zveme Tě na kruhový trénink, který probíhá každou neděli od 16 h a úterý od 20 h v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Novoroční verše

Sbor

Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli. Jeremjáš 33,8

Staršovstvo

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Informační týdeník 20. 1. 2019

Bohoslužby

Neděle 20. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 27. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Marek Šrámek
sbírka na Young life

Neděle 3. února 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za víkendovku na konci ledna.

Connector – aby se vydařila víkendová akce v březnu.

Fusion – abychom měli dobré místo na koncert a víkendovku.

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

13. 1. – běžné potřeby sboru – 11 420 Kč

Kruhový trénink

Zveme Tě na kruhový trénink, který probíhá každou neděli od 16 h a úterý od 20 h v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Novoroční verše

Sbor

Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli. Jeremjáš 33,8

Staršovstvo

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Informační týdeník 13. 1. 2019

Bohoslužby

Neděle 13. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 20. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 27. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Marek Šrámek
sbírka na Young life

Plánované akce

Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

6. 1. – běžné potřeby sboru – 11 340 Kč

Zveme Tě na kruhový trénink, který probíhá každou neděli od 16 h a úterý od 20 h v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Báječnej bál

18. 1. 2019  se v 19 h uskuteční 28. benefiční ples nejen evangelické mládeže “Báječnej bál – žiješ jenom dvakrát”. Ples se bude konat v KC Zahrada, Malenická 1784/2 Praha 11. Lístek v předprodeji stojí 200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej probíhá u členů Somu, v knihkupectví Kalich a na stránkách Pražské Evangelické mládeže. K tanci a poslechu zahraje kapela Caktus showband.

Ubytování pro delegáty konference CB 2019

Hledáme ubytování na 1 noc pro delegáty Výroční konference Církve bratrské 2019, která se bude konat od 17. 5. do 18. 5. 2019 ve sboru CB v Praze 5 – Smíchov. Nabídky ubytování prosíme nahlásit přes emailovou adresu acejka@email.cz nebo tel. 734 368 528 do 15. ledna 2019. Uveďte Vaše jméno,
adresu, počet osob pro ubytování a kontaktní telefon.

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu s kázánímTomáše Boňka, kněze Obce křesťanů. Zveme k tomuto ekumenickému setkání, které se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 18 hodin (předpokládaný konec do 19 hodin) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Novoroční verše

Sbor

Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli. Jeremjáš 33,8

Staršovstvo

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Diakonie

Podřiďte se tedy Bohu, Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.  Jakub 4,7

Besídka

Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Pláč 3,31 – 33

Dorost

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15 – 16

Mládež

Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,21 – 23

English camp

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celý srdcem. Joel 2,12

Fusion

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Informační týdeník 6. 1. 2019

Bohoslužby

Neděle 6. ledna 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 13. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 20. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 6. 1. Povídání o kázání
Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

30. 12. – běžné potřeby sboru – 7 278 Kč + 10 EUR

Novoroční verše

Sbor

Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli. Jeremjáš 33,8

Staršovstvo

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Besídka

Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Pláč 3,31 – 33

Dorost

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15 – 16

Mládež

Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,21 – 23

English camp

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celý srdcem. Joel 2,12

Informační týdeník 30. 12. 2018

Bohoslužby

Neděle 30. prosince 2018
10 h – bohoslužba
kázání Ted Turnau
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 6. ledna 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 13. ledna 2019
10 h – bohoslužba
kázání Vojtěch Furák
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 6. 1. Povídání o kázání
Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – modlete se prosím za přípravy a samotnou víkendovku, která bude na konci ledna.

Connector – modlete se prosím za náš tým vedoucích, ať můžeme zvládnout společně zkouškové období a službu.

Fusion – prosíme o modlitby, abychom v novém semestru dobře začali a povedlo se nám oslovit další studenty.

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

23. 12. – běžné potřeby sboru – 16 145 Kč

Kázání

Od 6. ledna začínáme nový seriál kázání na téma duchovní zralost – zralé lidství.

informační týdeník 23. 12. 2018

Bohoslužby

Neděle 23. prosince2018
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 30. prosince 2018
10 h – bohoslužba
kázání Ted Turnau
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 6. ledna 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 6. 1. Povídání o kázání
Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za lednovou víkendovku, aby se vydařilo počasí a jelo hodně dětí. Prosíme o modlitby i za přípravu tábora.

Connector – aby nám Bůh pomohl dobře naplánovat letošní Silvestr a dařilo se nám navazovat hlubší vztahy s dětmi z Fusionu, které chodí na Connector.

Fusion – hledání nových lidí do organizačního týmu.

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Evangelikální fórum

Česká evangelikální aliance Vás zve na další ročník Evangelikálního fóra, které se bude konat v termínu 28. 2. – 2. 3. 2019 v Praze ve sboru BJB Vinohrady. Více informací a registraci naleznete na stránkách www.evangelikalniforum.cz

Psychoterapii dětí a dospělých nabízí Silvie Ročovská, na adrese Ostrovského 3, Praha 5 (budova Ženských domovů). Kontakt: 728 624 099, e-mail: rocovska@centrum.cz. Více informací najdete na webových stránkách: www.systemikapraha.cz. Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Informační týdeník 16. 12. 2018

Bohoslužba

Neděle 16. prosince 2018
10 h – Vánoční bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 23. prosince 2018
10 h – bohoslužba
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 30. prosince 2018
10 h – bohoslužba
kázání Ted Turnau
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 16. 12. Vánoční bohoslužba
Ne 6. 1. Povídání o kázání
Ne 3. 2. Povídání o kázání
Ne 3. 3. Povídání o kázání
Ne 10. 3. Členské shromáždění
Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za lednovou víkendovku, aby se vydařilo počasí a jelo hodně dětí. Prosíme o modlitby i za přípravu tábora.

Connector – aby nám Bůh pomohl dobře naplánovat letošní Silvestr a dařilo se nám navazovat hlubší vztahy s dětmi z Fusionu, které chodí na Connector.

Fusion – hledání nových lidí do organizačního týmu.

Akce dorostu

31. 1. – 3. 2. Víkendovka
10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování u Martina Zelinky na email zelinkama@seznam.cz

Sbírka

9. 12. – CDM Teen Challenge – 18 219 Kč

Zveme Tě na poslední kruhový trénink v tomto roce, který bude dnes od 16:00 v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody 2. Přijď a zacvič si s námi. Rádi Tě uvidíme.

Psychoterapii dětí a dospělých nabízí Silvie Ročovská, na adrese Ostrovského 3, Praha 5 (budova Ženských domovů). Kontakt: 728 624 099, e-mail: rocovska@centrum.cz. Více informací najdete na webových stránkách: www.systemikapraha.cz. Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Kouzelná slova plná milosti a pravdy

Boží slovo se stalo tělem, Bůh se stal člověkem

Četli jsme tady ta prorocká slova z Izajáše, která naplnila v dítěti narozeném ve chlévě – divuplný rádce, božský bohatýr, pokoje vládce otec věčnosti. A v Janově evangeliu, které zaznělo ve scénce, se říká, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Když se narodil Ježíš, tak se slovo stalo tělem. Bůh se stal člověkem. To je kouzelné tajemství Vánoc. A můžeme být součástí těchto kouzelných Vánoc.

Slova plná milosti a pravdy

Slovo, které přišlo o Vánocích na svět, bylo plné milosti a pravdy a pokud chceme mít Vánoce, mít podíl na Vánocích, tak jedna možnost, jak se to může stát je skrze slova, která říkáme. Jak spolu budeme mluvit a co si budeme říkat. Budeme často jako rodina mnohem intenzívněji spolu a to je na jednu stranu hezké, na druhou stranu náročné a zaznívat různá slova. Občas si navzájem říkáme slova, která nejsou moc hezká, někdy jsou dokonce zlá. A slova mají velkou moc. A náš dnešní text mluví o slovu plném milosti a pravdy. Pokud je slovo plné milosti a pravdy, má kouzelnou moc vytvářet Vánoce. Plná milosti – milost potřebuje ten, kdo není dokonalý, kdo selhává a ne vždy se mu daří říkat správné věci ve správný čas. Právě proto si potřebujeme navzájem říkat slova, která jsou plná milosti a lásky. Plná pravdy – zároveň však to neznamená utíkat před pravdou. Hrát si na něco, co není pravda. Mluvit o krásné vánoční atmosféře, když je dusno a napětí. Potom je lepší si říct, co máme na srdci a trápí nás, říct si navzájem pravdu. Pravé Vánoce se dějí tehdy, když i ve společenství rodiny a církve, zaznívají slova plná milosti a pravdy. Slova, která vytvářejí vánoční atmosféru, která není nějak umělá, ale plná Boží přítomnosti, díky slovu, které se stalo tělem.

Závěr

Všem nám přeji, aby se i v našich rodinách u vánočních stromků odehrávaly Vánoce, při kterých se slovo stává tělem. Kdy slova milosti a pravdy zaznívají tak, že vnímáme, že Bůh sám přebývá mezi námi. Nemusíme nic předstírat, ale taky se nemusíme bát odhalení pravdy, protože Bůh přišel, aby se vystavil zranitelnosti lidské existence.                        Pavel Plchot

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6