Informační týdeník

Informační týdeník 23. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, kazatel v CB Chomutov)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 7. října 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Marek Šrámek)
Prezentaci bude mít služba mezi mladými lidmi Young Life (Martin Hasík)
Po bohoslužbě bude členské shromáždění s dovolbou starších sboru

 

===== Akce sboru ====

Křest s obědem. V neděli 23. září po bohoslužbě proběhne na zahradě sborové-ho domu na Evropské 88 křest v novém vyhřívaném bazénku, který může sloužit ke křtům a v létě také dětem ke koupání. Začátek ve 12:30. Po křtu bude v ka-várně lehký oběd za dobrovolný příspěvek.

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM-STUDIUM ANGLIČTINY:
Srdečně zveme na biblické studium v angličtině všechny mírně i více pokročilé, kteří si chtějí procvičit angličtinu i znalosti Bible. Lekce začínají 10. 10. 2012 v 19,00h – 20,30h na Evropské v bytě ve 2.patře. Dále pak vyučování bude každou 2. středu 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. Vyučování povede rodilý mluvčí Evžen Gregory. Můžete pozvat i své nevěřící přátele. Dotazy vám rádi zodpoví: Evžen Gregory nebo Martina Maryšková.

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do17h na Evropské. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

Bazar
Zveme vás na další podzimní dobročinný bazar, který se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 od pátku 19. října do neděle 21. října. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete.  Děkujeme.

 

===== Mimosborové akce ====

Konference o vnitřním uzdravení „Cesta k pravé identitě“
ve dnech 28. – 30.9. se bude v KD Ládví v Praze konat konference Boží moc k proměně 2012. Nenechte si ujít konferenci o vnitřním uzdravení s Tony Kalmovou a Mariem Bergnerem! Na akci bude možné přijít i bez přihlášení! Bližší informace na stránkách http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/bmp2012 a na nástěnce.

Žižkovský sbor CB, Koněvova 24 si připomíná 110 let od založení samostatného sboru. Slavnostní shromáždění bude v neděli 7.10.2012 od 14 hodin.

SEMINÁŘ MVS: Mezinárodní vězeňské společenství
pořádá Seminář restorativní justice – Program Zacheův strom. Seminář se koná ve dnech 18. – 20. října 2012 ve Farním klubu ve Františkánské zahradě. Před-nášejícím bude Lynette Parker, USA (seminář bude tlumočen do češtiny). Veške-ré podrobnější informace o semináři i přihlášce najdete na naší nástěnce.

Konference pro rodiče
Nad Biblí bez nudy… aneb dobrodružství s Biblí pro celou rodinu
13. 10. 2012 od 9:00 do 15:00. Místo konání: ARCHA, Pardubice, Lonkova 512.
Tradiční podzimní konference Dětského odboru pro rodiče. Setkání pro všechny, kteří chtějí dobře budovat svou rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci. Přihlášení je možné do 8. října 2012. Přihlášku prosím odešlete na adresu: konference.do.cb@gmail.com. Více na www.cb.cz/deti

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 16.9.2012:  8.647,- Kč

Úmrtí
V pátek 21. září zemřela  v nemocnici v Prachaticích po krátké nemoci ve věku 93 let ses. Jarmila Habrdová. Rozloučení se bude konat v Husinci v modlitebně CB ve čtvrtek 27. září ve 14 hod.

Narozeniny
Dne 23. 9. oslavuje br. Rudolf Čížkovský 89. narozeniny. Blahopřejeme

ANDĚLSKÝ STROM:
Ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím bychom se rádi jako sbor zapojili do projektu Andělského stromu. V rámci projek-tu posílají dárci vánoční dárky dětem odsouzených rodičů a to vždy jménem rodi-če a spolu s jeho osobním dopisem. Pokud byste se chtěli do této dárcovské po-moci zapojit, kontaktujte prosím Marcelu Durdovou nebo Pavlu Hruškovou.

Hledáme pronájem
Nina a André Rabe hledají byt k pronájmu, 3+KK, 3+1, nejlépe v Praze 6. Za pří-padné nabídky velice děkujeme. Kontakt na Ninu: 777-160-628.
Číst dále →

Informační týdeník 16. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 16. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kazatel Daniel Smetana, CB Litomyšl)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)

 

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
19. 9. – výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

Doplňková volba do staršovstva
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: členské shromáždění s dovolbou starších sboru
21. října: slib starších před sborem

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do17h na Evropské. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

Křest s obědem
V neděli 23. září po bohoslužbě proběhne na zahradě sborového domu na Evropské 88 křest v novém vyhřívaném bazénku, který může sloužit ke křtům a v létě také dětem ke koupání. Začátek ve 12:30. Po křtu bude v kavárně lehký oběd za dobrovolný příspěvek.

Bazar
Zveme vás na další podzimní dobročinný bazar, který se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 od pátku 19. října do neděle 21. října. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete.  Děkujeme.

 

===== Mimosborové akce ====

Seminář o práci tlumočníka
Sobota 22. září 2012, 10:00 – 16:00. v Kolíně. Více informací na adrese:
http://act.apostolskacirkev.cz/semina-pro-tlumoniky-22-9-2012-kolin/

Klub Dvě ryby
Setkávání propuštěných, jejich rodin a přátel. Pořádá MVSČR každé první a třetí pondělí v měsíci, 15:00-17:00. Nejbližší setkání: 17. 9. 2012, Praha 5, Lidická 18, (Tram Zborovská, prostory Armády spásy).
Nové stránky Mezinárodního vězeňského společenství. www.prisonfellowship.cz

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 9.9.2012:  21.750,- Kč

Bližší informace z jednání staršovstva
budou k dispozici na našich webových stránkách www.cb6.cz. Kdo bude mít zá-jem o přístup k těmto informacím, napište si o heslo na e-mail michael.trezzi@cb6.cz.

Kniha o životě, službě a odkazu Aloise Adlofa
Církev bratrská vydává knihu o jednom ze svých zakladatelů a duchovních otců, kterým byl kazatel, evangelista, teolog, pastýř, spisovatel a básník Alois Adlof (1861-1927). Kniha o šesti stech stranách přináší náčrt Adlofova života, rozbor jeho rozsáhlého díla se zaměřením na teologii i duchovní důrazy. Nechybí antologie, kompletní bibliografie, rejstříky a fotografie. Monografie o Adlofovi je potřeb-ným a dlouho vyhlíženým vyplněním mezery ve zpracování dějin a vývoje části českého protestantismu. Slavnostní uvedení nové knihy proběhne v úterý 2. října v 18,30 h ve Sboru CB v Praze 1, Soukenická 15 (velký sál). Pouze tento večer bude možno tuto rozsáhlou publikaci zakoupit za křesťanskou cenu 150,- Kč :-).

Dobrovolnická práce v areálu Chvaly
Obracím se na vás se žádostí o přispění k dobrovolnické práci v areálu Chvaly, kde je v současné době vedle služby vzdělávací (ETS) i služba sociální a zdravotní – diakonická. Sociální službu vykonává domov pro seniory: Bethesda. Zdravotní probíhá v LRS Chvaly. Vedle služby sociální, zdravotní, terapeutické a duchovní je prozatím určitou mezerou služba dobrovolnická. Naší potřebou je vytvořit síť dobrovolníků, jež by pomáhala v našich zařízeních. Srdečně zdraví Jakub Formánek, Domov Bethesda jakub.formanek@cb.cz, tel. 607 73 04 14

Hledáme pronájem
Nina a André Rabe hledají byt k pronájmu, 3+KK, 3+1, nejlépe v Praze 6. Za pří-padné nabídky velice děkujeme. Kontakt na Ninu: 777-160-628.
Číst dále →

Informační týdeník 9. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 9. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Hošek)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby
Po bohoslužbě proběhne krátké členské shromáždění

Neděle 16. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, CB Litomyšl)

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)
===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
19. 9. – výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: členské shromáždění s dovolbou starších sboru
21. října: slib starších před sborem

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do 17h na Evropské 88. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

===== Mimosborové akce ====

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
V pondělí 10. září se bude konat třetí ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v malém sále sboru ECM Praha 2, Ječná ul. 19 od 18:30 – 20:00 hodin.

Klub Dvě ryby
Setkávání propuštěných, jejich rodin a přátel. Pořádá MVSČR každé první a třetí pondělí v měsíci, 15:00-17:00. Nejbližší setkání: 17. 9. 2012, Praha 5, Lidická 18, (Tram Zborovská, prostory Armády spásy).
Nové stránky Mezinárodního vězeňského společenství. www.prisonfellowship.cz

PŘÍLEŽITOST POMOCI V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ A PÉČE O DĚTI
Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. bude i letos pokračovat v úspěšném programu Andělský Strom – zasílání vánočních dárků dětem odsouzených rodičů, a to vždy jménem rodiče a spolu s jeho osobním dopisem dítěti.
Přijímáme přihlášky všech, kdo se rozhodnou podpořit tuto zcela zapomenutou skupinu dětí, která je v tíživé sociální situaci. Postup je snadný: dobrovolník koupí dárek v doporučené cenové relaci (věc novou, jakou pro vlastní dítě). My přidáme osobní dopis a dobrovolník pak vše zabalí a odešle na adresu dítěte.
Dárky neposíláme dětem, které jsou v dětských domovech, protože tyto děti jsou momentálně lépe finančně zabezpečené, než děti v rodinách sociálně slabých, kde chybí maminka nebo tatínek. Tento program zajišťuje přímou pomoc konkrétnímu dítěti, se kterým pak dál můžete zůstat v kontaktu a nabízet i další pomoc během roku. Více podrobností najdete na našich stránkách www.prisonfellowship.cz. V případě zájmu nás, prosíme, kontaktujte na tel. 602 308 210, nebo na adrese info@prisonfellowship.cz

Seminář o práci tlumočníka
Sobota 22. září 2012, 10:00 – 16:00, v Kolíně. Více informací na adrese:
http://act.apostolskacirkev.cz/semina-pro-tlumoniky-22-9-2012-kolin/

==== Různé ====

Výnosy sbírek během letních prázdnin:
24. 6.: 13.161,- Kč, 1.7.: 10 724,- Kč, 8.7.: 9 228,- Kč + 10,- Eur, 15.7.: 7 015,- Kč, 22.7.: 7 834,- Kč, 29.7.: 7 370,- Kč + 5,- USD, 5.8.:  8 502,- Kč + 5,- USD, 12.8.: 14 134,- Kč, 19.8.: 4.221,- Kč + 20,- USD, 26.8.: 8 872,- Kč, 2.9.: 8.459,- Kč

Narození dětí
Dne 10. 7. 2012 se narodila Marie Karolina Harmatha (rodiče Nadia a Tomáš)
Dne 7. 8. 2012 se narodil Nathanael Josef Schwarz (rodiče Jana a Pavel)

Narozeniny:
Ses. Jarmila Habrdová oslavila 20. srpna 93. narozeniny. Blahopřejeme

Bližší informace z jednání staršovstva
budou k dispozici na našich webových stránkách www.cb6.cz. Kdo bude mít zá-jem o přístup k těmto informacím, napište si o heslo na e-mail michael.trezzi@cb6.cz.

Číst dále →

Informační týdeník 1. července 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Bohoslužby během letních prázdninových měsíců
budou každou neděli v aule hotelu Krystal od 10:00h, bez besídky pro děti, bez občerstvení. Nebude vycházet informační týdeník
Aktuální informace budou na našich webových stránkách

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.  Zůstatek jistiny 1,29 mil. Kč.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Marek Mudřík)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu

Neděle 5. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jan Švub)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 12. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 19. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)

Neděle 26. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Billy Crossan)


===== Akce sboru ====

Letní sborové akce (prosíme o modlitby)
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012


===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.

15. ročník Letní biblické školy v přírodě + odpolední English camp
Kdy: 11. – 17. srpna 2012, Kde: Kemp Jordán u Opárna
Doc. Jiří Beneš, Th.D. bude přednášet na téma: Biblická kniha Přísloví.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. bude přednášet na témata: Islám a Evropa – hrozba? Mužská a ženská spiritualita, Sociální sítě a svět internetu jako náboženský fe-nomén, K čemu je dnes církev? Křesťan tváří v tvář rozpadu jistot západního svě-ta. Více na www.no-stress.info


==== Různé ====

Výnos sbírky 24. června 2012: 13.161,- Kč

Narození dítěte
V pondělí 25. června se Olze a Michaelovi Trezzi narodila dcera Maja Trezzi

Narozeniny během prázdninových měsíců
Dne 25.7. bude mít ses. Zdena Marešová 74. narozeniny
Dne 20.8. bude mít ses. Jarmila Habrdová  93. narozeniny

Malawi
Před pár měsíci jsme díky přispění sboru a dalších dárců poslali Innocentovi a Wakise do Malawi $1500 na jejich aktivity v deseti centrech s cca 600 dětmi. Z těchto peněz nakoupili jídlo pro děti, nechali naočkovat kuřata a nakoupili pro ně krmení (100 jich dostali darem od přátel), dali nějaké peníze učitelům-dobrovolníkům za jejich práci a jedné učitelce zaplatili ošetření a pobyt v nemocnici.
Od Rona George z World in Need jsme dostali kontakt na registrovanou charitativní organizaci Starfish Malawi (http://www.starfishmalawi.com/), která se mimo jiné věnuje vzdělávání, a její pracovníky jsme spojili s Innocentem a Wakisou. Starfish sídlí na jihu Malawi, relativně daleko od Nkhata Bay, ale doufáme, že se v následujících týdnech společně potkají a zváží možnou spolupráci. Wakisa s Innocentem na Andreho popud uvažovali o registraci vlastní charitativní organizace, protože pak se lépe shánějí finance a další podpora, ale ukázalo se, že je to po formální stránce docela náročná věc. Všichni bychom proto byli rádi, kdyby tato možnost spolupráce vyšla.
Zatím je podporujeme nejvíce my z ČR, ale v současné době je velký problém v tom, že v Malawi vše výrazně zdražilo (základní potraviny i o více než 100%), takže peníze, co posíláme, používají opravdu jen na nejnutnější věci a rozvoj nějakých udržitelných projektů, i když nápady nechybí. Wakisa s Innocentem i my děkujeme za vaši trvající a láskyplnou podporu.
Více informací u Andreho a Niny Rabeových nebo Jitky Evanové.

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r., již byla oslovena a souhlasí s přípravou dovolby. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: doplňková volba starších sboru
21. října: slib starších před sborem


Číst dále →

Informační týdeník 24. června 2012

 

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)
Daniel Smetana vážně zvažuje naší nabídku a pozvání stát se správcem (1. kazatelem) dejvického sboru od 1.9.2013. Stránky litomyšlského sboru CB: http://www.novykostel.cz/

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu

Neděle 5. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jan Švub)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 12. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)===== Akce sboru ====

Oběd pro rodiny s dětmi
po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Dnes, v neděli 24. června, Evropská 88. Další informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

Letní sborové akce
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012

 

===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.

15. ročník Letní biblické školy v přírodě + odpolední English camp
Kdy: 11. – 17. srpna 2012, Kde: Kemp Jordán u Opárna
Doc. Jiří Beneš, Th.D. bude přednášet na téma: Biblická kniha Přísloví.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. bude přednášet na témata: Islám a Evropa – hrozba? Mužská a ženská spiritualita, Sociální sítě a svět internetu jako náboženský fe-nomén, K čemu je dnes církev? Křesťan tváří v tvář rozpadu jistot západního svě-ta. Více na www.no-stress.info

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 17. června 2012:   8.250,- Kč

Narozeniny
V pátek 15. 6. oslavil br. Pavel Steiger 71. narozeniny
V sobotu 23. 6. oslavila ses. Anna Knoblochová 86. narozeniny

Bohoslužby během letních prázdninových měsíců
budou každou neděli v aule hotelu Krystal od 10:00h, bez besídky pro děti, bez občerstvení. Nebude vycházet informační týdeník. Během některých nedělí možná nebudou chvály. Aktuální informace budou na našich webových stránkách.

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r., již byla oslovena a souhlasí s přípravou dovolby. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: doplňková volba starších sboru
21. října: slib starších před sborem

Číst dále →

Informační týdeník 17. června 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)
Daniel Smetana vážně uvažuje o přijetí naší nabídky a pozvání stát se správcem (1. kazatelem) dejvického sboru od 1.9.2013. Stránky litomyšlského sboru CB: http://www.novykostel.cz/

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou na téma: Co nám Písmo zjevuje o posledních věcech

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

Letní sborové akce
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012


===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.


==== Různé ====

Výnos sbírky 10. června 2012:   15.527,- Kč

Mezinárodní vězeňské společenství, o.s. hledá hudebníky pro službu ve věznici
Hledáme jednoho až více dobrovolníků, kteří by s námi jezdili do věznice ve Svět-lé pravidelně, zatím jednou měsíčně (vždy čtvrtek celé odpoledne). Máme to mezi našimi prioritami, za které se modlíme. Kontakt: Gabriela Kabátová info@prisonfellowship.cz tel: 602308210

Některé informace z porad staršovstva 14.5. a 4.6.2012
•    Staršovstvo projednalo návrhy na výroční konferenci CB v Písku a dohodlo se na způsobu hlasování
•    Staršovstvo rozhodlo, že finančně podpoří misionáře Craiga Taylora, který slouží na Suchdole a v UKH, po dobu jeho pobytu v ČR. Dále staršovstvo rozhodlo o jeho podpoře po dobu studia v Anglii
•    Staršovstvo rozhodlo o podpoře služby Jaroslava Šmahela, který bude dojíždět a sloužit kázáním na Suchdole každou červnovou neděli
•    Staršovstvo doporučí členskému shromáždění provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r.. již byla oslovena a souhlasí s pokračováním přípravy dovolby. Navrhovaný harmonogram: 23.9.2012 – členské shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších. 7.10.2012 – Doplňková volba starších. 21.10.2012 – Slib starších před sborem.
•    Staršovstvo jedná s kazatelem Danielem Smetanou z Litomyšle, který vážně zvažuje nabídku stát se správcem dejvického sboru od léta 2013. Staršovstvo bude hovořit s D. Smetanou a jeho manželkou 8.7.2012.
•    Hovořili jsme se zástupci týmu Aletie o aktuálním dění v mládeži, zejména o přípravách na English camp.
•    Příští setkání staršovstva: 18.6.2012

Číst dále →

Informační týdeník 10. června 2012

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
13. června – (Daniel Heczko) – střípky inspirujících zkušenosti z několika období a míst, která byla ovlivněna duchovním probuzením
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod.
v kavárně sborového domu na Evropské 88.
Seminář povedou manželé Karl a Shannon Wendtovi z USA, kteří se věnují rodinnému poradenství a přednáší na konferencích a mládežnických sjezdech o manželství, rodičovství, chození, pohlavních nemocích či na téma „láska versus zamilovanost“. Karl vyučuje na několika křesťanských univerzitách v Missouri a Louisiane. Shannon školí pracovníky pro semináře o sexuální zdrženlivosti, jež ročně absolvuje 8000 amerických středoškoláků. Tímto programem prošlo také 13000 rodičů. Již přes deset let připravují Wendtovi krátké rozhlasové a televizní pořady. Manžely jsou 30 let a mají dvě dospělé dcery.

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

Letní sborové akce
Dorostový tábor: 7. – 14. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012


===== Mimosborové akce ====

MISIJNÍ PUTOVÁNÍ na 14 dní po českých obcích a městečkách
POŘÁDÁ: CB Říčany, zodpovědný za akci: Leoš Princl. START: Říčany
KDY: od 8. 7. 2012. V neděli sdílení, modlitby za národ a naši misii, společný půst (v naprosté svobodě, kdo chce). KAM: do okolí, připravíme dle počtu účastníků, půjdeme zhruba po dvojicích – trojicích, možná dva páry lidí do jednoho města. MUSÍM NA CELOU AKCI? ne, můžete se připojit kdekoli a kdykoli jen na den ne-bo pár dní. DOKDY SE NAHLÁSIT: do 20. 6. 2012 e-mailem na adresu princl.leos@gmail.com (tel.: 603 207 150), http://www.facebook.com/princl.leos.

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE

Dobrovolnická pomoc při mimořádných událostech – přípravná fáze
Středisko humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii ČCE ve spolupráci s Ra-dou CB nabízí zejména VŠ studentům, ale i dalším zájemcům možnost zapojit se do dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) a školení dobrovolníků pro tuto pomoc. Školení bývají jednodenní nebo vícedenní. Každý, kdo je přihlášen jako dobrovolník do systému humanitární pomoci Diakonie Čes-kobratrské církve evangelické, se může zúčastnit každoročního školení. Více o  programu na: http://hrp.diakonie.cz/ceska-republika/dobrovolnicka-pomoc, a na nástěnce.


==== Různé ====

Výnos sbírky 3. června 2012: 10.421,- Kč

Mezinárodní vězeňské společenství, o.s. hledá hudebníky pro službu ve věznici
Hledáme jednoho až více dobrovolníků, kteří by s námi jezdili do věznice ve Svět-lé pravidelně, zatím jednou měsíčně (vždy čtvrtek celé odpoledne). Pokud hu-debníků najdeme víc, bylo by možné, aby se střídali. Hudba je při setkáních velmi podstatná. Také je možnost uspořádat občas větší koncerty jak ve Světlé, tak v jiných věznicích s osobními svědectvími. Máme to mezi našimi prioritami, za které se modlíme. Kontakt: Gabriela Kabátová info@prisonfellowship.cz tel: 602 308 210

Číst dále →

Informační týdeník 3. června 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru. Zůstatek jistiny: 1,32 mil. Kč.

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kazatel Daniel Smetana, CB Litomyšl)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod.
v kavárně sborového domu na Evropské 88.
Seminář povedou manželé Karl a Shannon Wendtovi z USA, kteří se věnují rodinnému poradenství a přednáší na konferencích a mládežnických sjezdech o manželství, rodičovství, chození, pohlavních nemocích či na téma „láska versus zamilovanost“. Karl vyučuje na několika křesťanských univerzitách v Missouri a Louisiane. Shannon školí pracovníky pro semináře o sexuální zdrženlivosti, jež ročně absolvuje 8000 amerických středoškoláků. Tímto programem prošlo také 13000 rodičů. Již přes deset let připravují Wendtovi krátké rozhlasové a televizní pořady. Manžely jsou 30 let a mají dvě dospělé dcery.

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
V pondělí 4. června se bude konat letos druhé ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v malém sále sboru CB Praha 1, Soukenická 15, Praha 1 od 18:30 – 20:00 hodin.

MISIJNÍ PUTOVÁNÍ na 14 dní po českých obcích a městečkách
POŘÁDÁ: CB Říčany, zodpovědný za akci: Leoš Princl. START: Říčany
KDY: od 8. 7. 2012. V neděli sdílení, modlitby za národ a naši misii, společný půst (v naprosté svobodě, kdo chce). KAM: do okolí, připravíme dle počtu účastníků, půjdeme zhruba po dvojicích – trojicích, možná dva páry lidí do jednoho města. MUSÍM NA CELOU AKCI? ne, můžete se připojit kdekoli a kdykoli jen na den ne-bo pár dní. DOKDY SE NAHLÁSIT: do 20. 6. 2012 e-mailem na adresu princl.leos@gmail.com (tel.: 603 207 150), http://www.facebook.com/princl.leos.

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE

Dobrovolnická pomoc při mimořádných událostech – přípravná fáze
Středisko humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii ČCE ve spolupráci s Ra-dou CB nabízí zejména VŠ studentům, ale i dalším zájemcům možnost zapojit se do dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) a školení dobrovolníků pro tuto pomoc. Školení bývají jednodenní nebo vícedenní. Každý, kdo je přihlášen jako dobrovolník do systému humanitární pomoci Diakonie Čes-kobratrské církve evangelické, se může zúčastnit každoročního školení. Více o  programu na: http://hrp.diakonie.cz/ceska-republika/dobrovolnicka-pomoc, a na nástěnce.


==== Různé ====

Výnos sbírky 27. května 2012: 6.995,- Kč

Narozeniny
V pondělí 4. června oslaví br. Pavel Doležal 77. narozeniny. Blahopřejeme.
Číst dále →

Informační týdeník 27. května 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
30. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ SE NEKONÁ
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Společný oběd pro seniory
Dnes, v neděli 27. května od 13:00 – 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Odpolední program o Etiopii připravili Pavel a Klára Steigerovi

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod. v kavárně sborového domu na Evropské 88.
Seminář povedou manželé Karl a Shannon Wendtovi z USA, kteří se věnují rodinnému poradenství a přednáší na konferencích a mládežnických sjezdech o manželství, rodičovství, chození, pohlavních nemocích či na téma „láska versus zamilovanost“. Karl vyučuje na několika křesťanských univerzitách v Missouri a Louisiane. Shannon školí pracovníky pro semináře o sexuální zdrženlivosti, jež ročně absolvuje 8000 amerických středoškoláků. Tímto programem prošlo také 13000 rodičů. Již přes deset let připravují Wendtovi krátké rozhlasové a televizní pořady. Manžely jsou 30 let a mají dvě dospělé dcery.

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

Hledáme legové dobrodruhy
Aby mohl Legoprojekt dobře fungovat a sloužit, je zapotřebí z času na čas provést údržbu. Termín servisních dnů je naplánován v jednom prázdninovém týdnu od 16. do 20. července 2012 v Horní Krupé na Vysočině. Bude to týden, ve kte-rém složíme a zkompletujeme všechny stavebnice podle návodů, vše vyčistíme a
roztřídíme. Prostě uděláme celkovou generálku legového města. Jestli bude ser-visní týden probíhat záleží na počtu přihlášených lidí.  Zájemci se mohou hlásit u Romana Neumanna (legoprojekt@cb.cz nebo 569 436 130 nebo 737 745 344).

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, Uzávěrka přihlášek je 31. května. Tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 20. května 2012:  (irský tým na English Campu mládeže): 13. 298,- Kč

Narozeniny
Ve čtvrtek 31.5. oslaví ses. Růžena Švestková 80. narozeniny. Blahopřejeme

Inzerát
Pracuji již tři roky v České republice jako misionář a v současné době hledám levné ubytování, které by mi umožnilo našetřit v průběhu příštích několika let peníze, abych mohl vystudovat na Biblickém semináři a poté se opět vrátit na misijní pole. Mám nějaké možnosti v Anglii, ale rád bych zjistil, zda existuje nějaká šance zůstat a pracovat jeden až dva roky v České republice, abych si našetřil na studium na Biblickém semináři. Klíčem ke všemu je nalezení levného ubytování v nějaké rodině, počínaje náklady na jídlo do max. 2-3 tisíců Kč měsíčně.
Craig Taylor : craigtaylor1986@gmail.com (775354793) nebo kontaktujte Zdeňka

Sbírka hygienických potřeb pro ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou
Ve spolupráci s organizací Mezinárodní vězeňské společenství (www.pfi.org) po-řádáme v našem sboru sbírku hygienických potřeb pro ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou (některé z žen ve věznici mají měsíčně na veškeré hygienické po-třeby částku 100 Kč). Konkrétní požadavky sdělí rády osobně nebo písemně Marcela Durdová (m.durdova@seznam.cz) a Pavla Hrušková (pavla.hruskova@centrum.cz). Nakoupené věci je možné předávat průběžně, nejpozději v neděli 3.6.2012. V neděli 27.5.2012 sdělí bližší informace Lenka Na-vrátilová. Za veškerou pomoc v jakémkoliv množství předem děkujeme.  „Raduje-te se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Ne-smýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám…..“ (Římanům 12, 15-17)

Číst dále →

Informační týdeník 20. května 2012


===== Bohoslužby ====

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
23. května – (Pavel Steiger)
30. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ SE NEKONÁ
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Úklidová brigáda na zahradě sborového domu
V sobotu 26. května od 9 h bude na zahradě sborového domu probíhat velká úklidová brigáda. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili u M. Heczkové nebo u Pavla Macha. Děkujeme.

Společný oběd pro seniory
V neděli 27. května od 13:00 – 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Program připraví Pavel a Klára Steigerovi (promítání s komentářem z cesty do Etiopie). Přihlaste se, prosíme, u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod. v kavárně sborového domu na Evropské 88
Přednášející: Manželé Wendtovi z USA

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května
2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, Uzávěrka přihlášek je 31. května. Tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 13. dubna 2012:  (Camp Riverwoods): 9.785,- Kč

Narozeniny
Ve středu 23.5. oslaví ses. Jiřina Moravcová 80. narozeniny. Blahopřejeme

Inzerát
Pracuji již tři roky v České republice jako misionář a v současné době hledám levné ubytování, které by mi umožnilo našetřit v průběhu příštích několika let peníze, abych mohl vystudovat na Biblickém semináři a poté se opět vrátit na misijní pole. Mám nějaké možnosti v Anglii, ale rád bych zjistil, zda existuje nějaká šance zůstat a pracovat jeden až dva roky v České republice, abych si našetřil na studium na Biblickém semináři. Klíčem ke všemu je nalezení levného ubytování v nějaké rodině, počínaje náklady na jídlo do max. 2-3 tisíců Kč měsíčně.
Craig Taylor : craigtaylor1986@gmail.com (775354793) nebo kontaktujte Zdeňka

Číst dále →

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6