Informační týdeník

Informační týdeník 6. května 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
9. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ NEBUDE
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory. POZOR! Změna termínu!
V neděli 27. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Neděle 24. 6. Evropská 88. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Podrobnější informace u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 12. 5. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
11. – 18. srpna 2012 proběhne sborová dovolená v horské chatě Hájenka (Černý Důl 177) v CHKO Krkonoše.  Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského, tel. 602 711 683, email: petr.poborsky@seznam.cz

 

===== Mimosborové akce ====

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5.
– srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května 2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 29. dubna 2012:  9 168,- Kč + 0,1 EUR

Úmrtí
V sobotu 28. dubna 2012 zemřel ve věku 86 let br. Daniel Stárek. Rozloučení bude jen v úzkém kruhu.

Bible – SLOVO NA CESTU s poznámkami
Výhodná cena za předobjednávku (pevná vazba – prodejní cena 1150,-Kč, předobjednávková cena 726,- Kč, měkká vazba v umělé kůži – 1 500,- Kč/980,-Kč). Bližší informace a ukázka z knihy jsou na nástěnce. Případní zájemci o knihy se prosím přihlaste u Martiny Maryškové nejpozději do 14. května 2012.

Výroční konference CB v Písku 18.-19.5.
Náš sbor zastupují delegáti Zdeněk Valenta, Pavel Mach. Billy Crossan

Číst dále →

Informační týdeník 29. dubna 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
2. května – (Pavel Steiger) – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy
9. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ NEBUDE
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory. POZOR! Změna termínu!
V neděli 27. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Sborová dovolená
11. – 18. srpna 2012 proběhne sborová dovolená v horské chatě Hájenka (Černý Důl 177) v CHKO Krkonoše. Cena  380,-/den vč. plné penze (děti do 10 let 280,-/ den).  Parkování je možné v obci Černý Důl, věci si je možné vyvézt až k  chatě. Týdenní povolenky na vjezd budeme řešit individuálně. Termín přihlášek je do 30.4., poté nelze garantovat volnou kapacitu.  Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského, tel. 602 711 683, email: petr.poborsky@seznam.cz

 

===== Mimosborové akce ====

Ranní modlitební setkání za Prahu
Pátek 4. května 2012, 6:45 hod., Praha 1, schody u Národního muzea (Václavské nám.)

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy:
4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května 2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 22. dubna 2012 (na MVS ČR): 15 737,- Kč

Evangelium podle Jana
Komentář verš po verši, John MacArthur. Pilotní publikace komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice.
Speciální nabídka do 30.dubna 2012 za 60,- Kč. www.didasko.cz

Bible – SLOVO NA CESTU s poznámkami
Výhodná cena za předobjednávku (pevná vazba – prodejní cena 1150,-Kč, předobjednávková cena 726,- Kč, měkká vazba v umělé kůži – 1 500,- Kč/980,-Kč). Bližší informace a ukázka z knihy jsou na nástěnce. Případní zájemci o knihy se prosím přihlaste u Martiny Maryškové nejpozději do 14. května 2012.

Číst dále →

Informační týdeník 22. dubna 2012

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Michael Yurkovich, ICP)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství, angl. PFI) s následnou sbírkou (Kelly Průdková a Gabriela Kabátová)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví,…)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
25. dubna
– (Pavel Steiger) – nový cyklus výkladů – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy
2. května – (Pavel Steiger)
9. května – (Daniel Heczko)
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory. POZOR! Změna termínu!
V neděli 27. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

Ranní modlitební setkání za Prahu
Pátek 4. května 2012, 6:45 hod., Praha 1, schody u Národního muzea (Václavské nám.)

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy:
4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

25. – 27. 5. 2012: Vitaminová bomba
konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 15. dubna 2012: 8 661,- Kč + 5,- euro

Evangelium podle Jana
Komentář verš po verši, John MacArthur. Pilotní publikace komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice.
Speciální nabídka do 30.dubna 2012 za 60,- Kč. www.didasko.cz

Staršovstvo
Na prvním setkání staršovstva 16.4. byli zvoleni: místopředsedou staršovstva – Zdeněk Valenta, hospodářem – Ctirad Navrátil, zapisovatelem – Pavel Mach. (Místopředseda staršovstva a hospodář jsou s kazatelem a správcem sboru D.Heczkem statutárními zástupci sboru).

ZMĚNA SBOROVÉHO POKLADNÍKA
Jako na sborového pokladníka se obracejte nově na PETRA POBORSKÉHO, místo na Ctirada Navrátila, který je nyní hospodářem sboru.
Číst dále →

Informační týdeník 15. dubna 2012

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 15. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Michael Yurkovich, ICP)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví,…)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
18. dubna – (Dave Staedtler, misionář TEAMu) – Cesta Dvanácti učedníků, od rybářů až k proměně světa
25. dubna
– (Pavel Steiger) – nový cyklus výkladů – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy
2. května – (Pavel Steiger)
9. května – (Daniel Heczko)
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory
V neděli 20. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

Konference Odboru CB pro manželství a rodinu „… a byli si rovni?
Sobota 21. 4. 2012 v Poděbradech, modlitebna CB, Vrchlického 109

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 8. dubna 2012: 10.367,- Kč

Evangelium podle Jana
Komentář verš po verši, John MacArthur. Pilotní publikace komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice.
Speciální nabídka do 30.dubna 2012 za 60,- Kč. www.didasko.cz

Číst dále →

Informační týdeník 8. dubna 2012


===== Bohoslužby ====

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 15. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
11. dubna (a dále obvykle jednou za 14 dní nový cyklus výkladů) – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy (Pavel Steiger).
18. dubna
– (Dave Staedtler)
25. dubna
– (Pavel Steiger)
2. května – (Pavel Steiger)
9. května – (Daniel Heczko)
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 14. 4. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace – Daniel Green – 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 1. dubna 2012: 12.659,- Kč

Narozeniny
Dnes, 8.4. slaví br. Jiří Budínský 85. narozeniny. Srdečně blahopřejeme

Starší sboru
Na výročním členském shromáždění 25.3. byli na období 2012-2016 zvoleni tito bratři starší: William Crossan, Pavel Mach, Ctirad Navrátil, Zdeněk Valenta

Číst dále →

Informační týdeník 1. dubna 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 1. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru. Zůstatek jistiny 1,38 mil. Kč.

Velký pátek 6. dubna 2012
18.30 –
bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 15. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
4. dubna
– Biblické vyučování NEBUDE. Zveme vás na velkopáteční bohoslužbu
11. dubna
– (Pavel Steiger)
18. dubna
– (Dave Staedtler)
25. dubna
– (Pavel Steiger)

Bazar
Ještě dnes 1.dubna od 13:00 – 15:00 můžete navštívit náš bazar na Evropské 88.

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 14. 4. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

Velký pátek
Zveme na dopolední velkopáteční bohoslužbu pražských sborů, která se bude konat v pátek 6. dubna 2012 v 10 hodin v modlitebně Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Božím slovem poslouží Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské

Praha čte Bibli
Na Velký pátek 6. dubna 2012.
11 – 12 h
Sraz účastníků, divadelníků a přátel před Billou (ul. V Celnici, společný piknik a přípravy na průvod.
12 – 13 h
– „Ukřižování v Praze“ ( pouliční divadlo na motivy křížové cesty). Z Nám. Republiky od východu z metra na Můstek a Jungmannovo nám.
13 – 15 h
– Veřejné čtení Markova evangelia na Jungmannově nám., doprovázené akční malbou Jana Mika

Konference Odboru CB pro manželství a rodinu „… a byli si rovni?“
Sobota 21. 4. 2012 v Poděbradech, modlitebna CB, Vrchlického 109
Hlavní řečníci: Pavel Hošek, Pavel Raus, Josef Horský. Další detaily na nástěnce

Konference křesťanských zdravotníků
Kdy: 21. – 22. 4. 2012, Kde: Nymburk, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804
Pořádá:
Sdružení křesťanských zdravotníků. http://www.skzcr.cz

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy:
4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/


==== Různé ====

Výnos sbírky 25. března 2012: 10.212,- Kč

Starší sboru
Na výročním členském shromáždění 25.3. byli na období 2012-2016 zvoleni tito bratři starší: William Crossan, Pavel Mach, Ctirad Navrátil, Zdeněk Valenta

Nové webové stránky
Náš sbor má ode dneška nové webové stránky www.cb6.cz, které bude administrovat Michael Trezzi.

Narození dítěte
V sobotu 24.3. se Evě a Jiřími Štěrbovým narodila dcera Viola. Blahopřejeme.

Číst dále →

Informační týdeník 25. března 2012

Informační týdeník
25. března 2012

Bohoslužby

Neděle 25. března 2012
Začíná letní čas! 
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Po bohoslužbě bude výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva na období 2012 – 2016. Prosíme plnoprávné členy, aby přizpůsobili svůj program tak, aby se členského shromáždění mohli zúčastnit. Své otázky, podněty, návrhy apod., prosíme, předložte staršovstvu před zahájením čl. shromáždění.

Neděle 1. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Velký pátek 6. dubna 2012
18.30 – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 15. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství)


Akce sboru

Biblické vyučování ve středu v 19.00 hod.
28. března – (Pavel Steiger)
4. dubna – Biblické vyučování NEBUDE. Zveme vás na velkopáteční bohoslužbu
11. dubna – (Pavel Steiger)
18. dubna – (Daniel Heczko)

Bazar
30. března – 1. dubna 2012. Pátek a sobota 9:00 – 17:00, neděle 13:00 – 15:00. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete. Výtěžek poslouží Diakonii našeho sboru. Informace u M. Heczkové (777 586 172)

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 14. 4. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. 8. 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


Mimosborové akce

40 dní s Biblí – akce v rámci celé CB
Výzva k novému osobnímu čtení Bible, inspirace k prohloubení duchovního života biblickými knihami Ezdráš a Nehemjáš. Hlavní téma: „OBNOVA BOŽÍHO LIDU“. Na webových stránkách www.cb.cz/akce najdete rozpisy každodenního čtení, materiály pro mládež nebo skupinky, podněty jak číst Bibli a další.  Akce „40 dní s Biblí“ probíhá od středy 29. února do velikonoční neděle 8. dubna

Velký pátek
Zveme na dopolední velkopáteční bohoslužbu pražských sborů, která se bude konat v pátek 6. dubna 2012 v 10 hodin v modlitebně Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Božím slovem poslouží Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské

Praha čte Bibli
Na Velký pátek 6. dubna 2012.
12 – 13 hod. – „Ukřižování v Praze“ ( pouliční divadlo na motivy křížové cesty). Z Nám. Republiky (od východu z metra) na Můstek a Jungmannovo nám.
13 – 15 hod. – Veřejné čtení Markova evangelia na Jungmannově nám., doprovázené akční malbou Jana Mika

Konference Odboru CB pro manželství a rodinu „… a byli si rovni?“
Sobota 21. 4. 2012 v Poděbradech, modlitebna CB, Vrchlického 109
Hlavní řečníci: Pavel Hošek, Pavel Raus, Josef Horský
Další detaily na nástěnce

21. – 22. 4. 2012: Konference křesťanských zdravotníků
Kde: Nymburk, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804
Pořádá: Sdružení křesťanských zdravotníků. http://www.skzcr.cz

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma: Přestaň Hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Kurzy ETS pro veřejnost
Teologie nového zákona (dálková forma) – Peter Cimala – 20. dubna
Neziskový sektor – Irena Pouchlá – 11. – 12. května
Odpuštění jako nástroj pastorace – Daniel Green – 15. – 16. Června
Na kurzy je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.


Různé

Výnos sbírky 18. března 201210 922,- Kč + 3,- EUR

Narozeniny
Dne 24. března oslavila ses. Zdenka Čiháková 83. narozeniny. Blahopřejeme

Nástěnka
Hledáme někoho z bratří či sester, kdo by si vzal jednou nebo dvakrát za měsíc přípravu nástěnky ve vestibulu a označil cedulkami aulu. Znamená to přijít trochu dříve a pak nástěnku a cedulky zase odklidit. Nové služebníky rádi zaučíme. Prosím přihlaste se u Martiny Maryškové. Děkujeme

Informační týdeník 18. 3. 2012

Informační týdeník
18. března 2012


Bohoslužby

Neděle 18. března 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 25. března 2012
Začíná letní čas! 
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Po bohoslužbě bude výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva na období 2012 – 2016. Prosíme plnoprávné členy, aby přizpůsobili svůj program tak, aby se členského shromáždění mohli zúčastnit. Své otázky, podněty, návrhy apod., prosíme, předložte staršovstvu před zahájením čl. shromáždění.

Neděle 1. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Velký pátek 6. dubna 2012
18.30 – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Akce sboru

Biblické vyučování ve středu v 19.00 hod.
21. března – (Daniel Heczko)
28. března – (Pavel Steiger)
4. dubna – Biblické vyučování NEBUDE. Zveme vás na velkopáteční bohoslužbu
11. dubna – (Pavel Steiger)

Bazar
Tradiční jarní dobročinný bazar se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 ve dnech 30. března – 1. dubna 2012. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete. Výtěžek poslouží práci Diakonie našeho sboru. Bližší informace u Marie Heczkové (tel. 777 586 172).
Mimosborové akce

40 dní s Biblí – akce v rámci celé CB
Výzva k novému osobnímu čtení Bible, inspirace k prohloubení duchovního života biblickými knihami Ezdráš a Nehemjáš. Hlavní téma: „OBNOVA BOŽÍHO LIDU“. Na webových stránkách www.cb.cz/akce najdete rozpisy každodenního čtení, materiály pro mládež nebo skupinky, podněty jak číst Bibli a další.  Akce „40 dní s Biblí“ probíhá od středy 29. února do velikonoční neděle 8. dubna

Konference Odboru CB pro manželství a rodinu „… a byli si rovni?“
Sobota 21. 4. 2012 v Poděbradech, modlitebna CB, Vrchlického 109
Hlavní řečníci: Pavel Hošek, Pavel Raus, Josef Horský
Další detaily na nástěnce

21. – 22. 4. 2012: Konference křesťanských zdravotníků
Kde: Nymburk, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804
Pořádá: Sdružení křesťanských zdravotníků. http://www.skzcr.cz

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod. Téma: Přestaň Hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Kurzy ETS pro veřejnost
Stvoření a misie – (teologie SZ), Rostislav Staněk – 23. – 24. března
Vnitřní uzdravení – Tony Kalma – 23. – 24. března
Teologie nového zákona (dálková forma) – Peter Cimala – 20. dubna
Neziskový sektor – Irena Pouchlá – 11. – 12. května
Odpuštění jako nástroj pastorace – Daniel Green – 15. – 16. Června
Na kurzy je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Různé

Výnos sbírky 11 března 2012 (na ETS)13.815,- Kč + 20,- USD + 3,- EUR

Narozeniny
Ve čtvrtek 15. března oslavil br. Vladimír Kára 71. narozeniny. Blahopřejeme

Zápisy ze staršovstva
Rádi bychom vás informovali, že zkrácené odsouhlasené zápisy z jednání staršovstva s vymazanými pastoračně a sociálně citlivými informacemi naleznete na vnitřních sborových nástěnkách v hotelu Krystal a ve sborové budově na Evropské 88. V blízké době (přibližně od začátku dubna 2012) budou tyto zkrácené zápisy zveřejňovány i pod heslem na sborových webových stránkách.

Nástěnka
Hledáme někoho z bratří či sester, kdo by si vzal jednou nebo dvakrát za měsíc přípravu nástěnky ve vestibulu a označil cedulkami aulu. Znamená to přijít trochu dříve a pak nástěnku a cedulky zase odklidit. Nové služebníky rádi zaučíme. Prosím přihlaste se u Martiny Maryškové. Děkujeme

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6