Novinka

Kapka 007 – „Bude-li Bůh chtít“ „Dá-li Pán“

Jk 4:13 A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – 14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 15 Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“

            „Bude-li Bůh chtít“ „Dá-li Pán“ v době, ve které se nacházíme, dostávají tato slova novou závažnost a sílu. Všichni asi máme určité plány a představu, jak bychom chtěli, aby se odvíjelo další období našich životů. Avšak celosvětová situace okolo covidu-19 vnáší velký otazník do všech našich plánů. Jakub tento otazník přináší ne kvůli hrozbě pandemie, ale proto, že adresáti jeho listu jsou si až moc jisti svou budoucností. Asi všichni vnímáme nejistotu ohledně plánů do budoucnosti. Jakubova slova nejsou jen varováním, ale i povzbuzením. V době nejistoty si nemusíme zoufat, že se nám to vymyká z rukou, ale můžeme hledat Boží tvář a jeho vůli. Co se i v této době dá realizovat? Pán Bůh nejspíš není zaskočen současnou situací. S Ním je možné se poradit, hledat, co dál a to by snad mohlo jít i v nejistotě, kterou prožíváme. Pokud v tom On bude s námi nebo my s Ním, nemusí to být odsouzené k nezdaru. Je to příležitost nově sladit svoje životy s písní, kterou zpívá náš nebeský Otec už od stvoření světa a pádu člověka. Píseň o naději vykoupení a ta může znít i v covidové době. Slova „bude-li Bůh chtít“ vidím jako pozvání ke sladění svého srdce s Božím srdcem a jeho vykupující láskou a je to pozvání, které platí i v současné nejistotě.
Pavel Plchot

Pronájem bytu

Nabízím k pronájmu byt 4+1 s dvěma balkony a sklepem o celkové výměře 124m2 v ulici Kafkova (1 blok od Vítězného náměstí). Cena dohodou. Pokud byste měli zájem kontaktujte Filipa Trezziho – 725 317 019

Online bohoslužba

15.3.2020 bude těsně před desátou hodinou k dispozici odkaz na videopřenos bohoslužby zde: https://live.cb6.cz.

Aktuální situace

Milí bratři a sestry,

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ohledně koronaviru jako staršovstvo oznamujeme, že se do odvolání nebudou konat žádná veřejná setkání v rámci našeho sboru (nedělní bohoslužba, Connector, Dorost, CLIFT, Fusion).

Tuto neděli budeme vysílat online bohoslužbu, kterou povede Vojtěch Furák a kázání bude mít Pavel Plchot. Pokud se to podaří, budou i chvály.

K této bohoslužbě se bude možné připojit obvyklým způsobem přes online přenos. Pracujeme na zajištění video přenosu. Odkaz na případný video přenos najdete na webových stránkách, facebooku a v emailu nejpozději v sobotu.

Jako vedení sboru vnímáme nastalou situaci jako prostor pro setkání v užším kruhu. Můžete to využít i ke společnému sledování online bohoslužby.

Pokud budete mít zájem o rozhovor a modlitby s kazatelem (777 937 923) nebo vikářem (775 893 632), neváhejte se ozvat.

Máte-li naléhavou potřebu praktické pomoci, dejte nám prosím vědět. Pokusíme se zajistit pomoc.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím emailu, sociálních sítích a webových stránek.

Nechť Boží pokoj v Kristu Ježíši převyšující každé pomyšlení naplňuje naše srdce i mysl i v této době.

Kapka 003

Milí přátelé, vstoupili jsme do rukou 2020. Začali jsme psát další kapitolu či kapitolku našich životů a je otázka kolik jich tento rok napíšeme. Zatím jen tušíme nebo ani vůbec nevíme, jak se budou jmenovat. Určitě nemáme v rukou všechny okolnosti a proměnné našich životů, ale jako křesťané snad věříme tomu, že nejsme jen hříčkou osudu. Jsme pozváni, abychom hráli aktivní a rozhodující roli v tom jak se příběh našeho života bude rozvíjet. A díky Boží milosti můžeme čerpat že zdrojů života, které nám zpřístupnil Ježíš, svým příběhem obětující se lásky. Dokonce nám nabídl možnost spojit náš příběh s tím jeho. A pokud jsme toto pozvání přijali, jsme v tom tak nějak společně. Každý máme svůj příběh a zároveň v Kristu se propojují. A jen Bůh to dokáže udělat tak, aby vynikala jedinečnost příběhu každého z nás a zároveň jsme vyprávěli i společný příběh jako společenství jeho následovníků. Těším se na tuto cestu s Vámi a kéž nám dá Bůh odvahu a rozhodnost, moudrost a milost. Pavel Plchot

KAPKA 002

Milí členové a přátelé sboru CB Praha 6,
vstupujeme do Adventu. Tedy času, kdy si připomínáme, že Ježíš – Boží Syn, přišel na Zem jako člověk a také, že zase přijde i v tělesné podobě na konci věků. V čase do svého druhého příchodu, je mezi námi přítomen díky Duchu Svatému skrze každého člověka, který se k Němu hlásí. V této souvislosti jsou velkou výzvou slova, která řekl svým následovníkům po vzkříšení. „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (J 20:21)
Vezmeme-li vážně tato slova, můžeme parafrázovat jeden z nejznámějších biblických veršů takto: „Neboť Ježíš tak miloval svět, že poslal svoje následovníky, aby celým svým životem přinesli dobrou zprávu o Ježíši, který přišel zachránit svět, ne odsoudit.“ Sami jsme zakusili, že Ježíš byl poslán od Boha, aby nám ukázal na Boží zachraňující lásku. A Ježíš nám předává štafetu, abychom mohli také být u toho, když se lidé setkávají v Boží láskou, podobně jako to zakoušel On. A ještě jednou chci připomenout, že Ježíš byl poslán, aby zachránil, ne odsoudil. Ani naše role není odsuzovat svět, ale ukázat na lásku, kterou Bůh ke světu má.
Dále můžeme třeba i během Adventu domýšlet, co znamená, že Ježíš nás posílá, jako On byl poslán od Otce.
Dále nabízím pár úvodních „domýšlení“.
Ježíš jako Boží milovaný Syn byl poslán na Zem jako vzácný a nezasloužený dar lidem. Avšak tento dar přišel na svět v malém městečku či vesnici ve chlévě. Pokud podobně posílá Ježíš nás, posílá nás jako milovaný a vzácný dar světu, ale nemusí to znamenat, že budeme mít krásné a tomu odpovídající prostředí, přesto můžeme být požehnáním, podobně jako On. Ježíš byl poslán nebeským Otcem, aby propojil nebeský svět s pozemským, aby se Boží království projevovalo jako v nebi, tak i na zemi. Před sametovou revolucí k nám jezdili lidé ze „západu“ a vyprávěli, co se děje a jak to funguje za železnou oponou. Podobně my máme roli těch, kdo mohou mluvit o tom, jaké to je žít pod Boží vládou, tedy v tom nebeském prostoru. Ježíš byl počat z Ducha Svatého, ale z toho, jak to máme v evangeliích žil 30 let „všední“ život, kdy to asi ani jeho okolí nevnímalo nějak výjimečně a přesto věříme, že byl požehnáním. Podobně my, pokud jsme Boží děti, jsme jimi díky znovuzrození z Ducha Svatého a nemusí to znamenat nic spektakulárního, ale určitě to znamená, že přinášíme Boží blízkost a přítomnost všude kde jsme.
Ježíš byl poslán jako beránek vedený na porážku a Ježíš učedníkům říkal, že je posílá jako ovce mezi vlky.
Ježíš řekl, že je světlo světa a zároveň řekl, že učedníci jsou světlo a sůl země. Přeji Vám inspirativní další domýšlení toho, co pro nás znamená, že Ježíš nás posílá stejně, jako jeho poslal Otec. Také přeji Boží blízkost v Adventu i o Vánocích, ať už to ve Vašem životě bude radostné a pokojné období nebo období bouří a těžkostí. Pavel Plchot

Informační týdeník 22. 9. 2019

Bohoslužby

Neděle 22. září 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 29. září 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na Fusion

Neděle 6. října 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce  

Ne 22. 9. Sborový den
Ne 13. 10. oběd a odpoledne pro ženy na Evropské 88
Ne 20. 10. 17h Večer modliteb a chval na Evropské 88

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za moudrost v rozhovorech s dětmi

Connector – aby studenti, co chodili v létě a byli na campu, aby začali chodit na mládež.

Fusion – aby se nám přihlásilo co nejvíce studentů pro tento semestr. 

Kruhový trénink CLIFT – abychom s chutí skrze tuto službu lidem přinášeli dobrý sport a evangelium; abychom měli moudrost, jakými způsoby to dělat a také prosíme o modlitby za otevřené mysli a srdce účastníků.

Akce dorostu

3. 11. Setkání pro rodiče dorostenců
14 – 15. 12. Vánoční dorost s přespávačkou
30. 1. – 2. 2. Víkendovka
8 – 15. 8. Tábor

Sbírka

15. 9. – Ukrajina – 16 539 Kč

Podzimní setkání žen

Srdečně Vás zveme na setkání žen v neděli 13. 10. 2019 s obědem a odpoledním programem. Společně se zamyslíme nad tématem: „Musíme být superženami?“. Účast nahlaste do 6. 10. 2019 osobně Heleně Machové nebo na telefon 777 937 809 Petře Plchotové. Budeme vděčny za dobrovolníky, kteří napečou nebo udělají salát.

Modlitební víkend

Ve dnech 18. – 20. října proběhne modlitební víkend s názvem Modlitby za zemi, ve které žijeme. Začínáme v pátek v 18:00 a víkend zakončíme Večerem chval v neděli v 17:00. Vše proběhne na Evrospké 88. Přihlašovat se je možné na tomto odkaze www.modlitby24-7.cz/praha-dejvice/ Za modlitební tým, Vojta Furák, 775 893 632.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Kapka 001

KAPKA 001

Milí členové a přátelé sboru CB Praha 6,

zdravím Vás na začátku školního roku, začátku nového období života a služby našeho společenství i našich osobních životů. Vždy na začátku  nového období je dobré se vrátit k základům, k tomu podstatnému. Když je na začátku nového období Boží lid za Jozua, po obsazení zaslíbené země, dává Jozue lidu velice zajímavou otázku či výzvu.

Jozue 24:15 Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Už je po čtyřicetiletém putování pouští, po bojích o zaslíbenou zem, mohli konečně spočinout a Jozue před ně staví svobodnou volbu, ohledně toho jakému bohu budou sloužit. Měli možnost poznat jaký je Hospodin během minulých desetiletí, z vyprávění slyšeli o bozích, které uctíval ještě Abraham za Eufratem a mohli vidět božstva Emorejců. Teď si mohou vybrat, kterému božstvu budou sloužit v zaslíbené zemi.

My dnes neuctíváme bohy v podobě soch a nestavíme jim chrámy, ale také máme možnost volby, komu nebo čemu budeme sloužit. Komu nebo čemu bude patřit naše srdce, náš čas, peníze, myšlenky. To čemu dáváme svůj život, tomu sloužíme. Obrazně bychom mohli říct, čemu nebo komu dáváme svůj život na oltář, tomu sloužíme. A stejně jako Boží lid za Jozua,
máme možnost volby, jak se rozhodneme i pro to další období.

Jozue a jeho dům, jeho rodina se rozhodují pokračovat ve službě Hospodinu i přesto všechno, co s Ním zažili. Nebo možná bych měl napsat díky tomu všemu, co s Ním zažili. Velice záleží, jak zhodnotili oni i ostatní Izraelci, zda to s Hospodinem je dobrá volba. První věta našeho citátu naznačuje, že to nemusí být tak jednoznačné, jakoby se některým mohlo zdát, že sloužit Hospodinu je zlé, že se to nevyplatí. Stejně tak nám při rozhodování může pomoct ohlédnutí a otázka, zda s tím Hospodinem i do budoucnosti spojit svůj život. Pro nás je tam ještě s Hospodinem v Pánu Ježíši Kristu, jak nám On ukázal na Hospodinův vztah k nám. Odpověď na otázku komu budeme sloužit je důležitá pro naše osobní životy, život našich rodin i našeho společenství. Až na základě tohoto rozhodnutí má smysl promýšlet, co a jak budeme dělat v novém školním roce.

Přeji nám všem moudrost, svobodu a upřímnost při tomto rozhodování i pro další období. Už ve starozákonní době bylo důležité osobní a svobodné rozhodnutí každého účastníka smlouvy s Hospodinem, pokud má být  založena na vzájemné lásce a důvěře. O to víc to platí i v době Nové smlouvy.

28. 8. 2019, Pavel Plchot

Setkání u východu slunce

Společně si připomeneme Ježíšovo vzkříšení setkáním u východu slunce v neděli 1. dubna. Sraz 6:10 na autobusové zastávce U Matěje a potom půjdeme společně ke zřícenině na Podbabě. Východ slunce by měl být v 6:40.

Průzkum ČEA

Průzkum ČEA ohledně pornografie: http://sgiz.mobi/s3/ab96a998ad7c

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6