Dorost

Jsme skupina dorosťáků (ve věku 9-14 let) a vedoucích, které baví spolu trávit čas.

Klub

Scházíme se každý pátek od 15:30 do 17:30 na Evropské 88.
Hrajeme hry, jíme, zamýšlíme se nad Biblí a zpíváme písničky.

Co dalšího pořádáme

Kromě pátečních setkání podnikáme různé akce jako je třeba bowling, aquapark, nerf bitva. Alespoň jednou do roka jezdíme na víkendovku nebo pořádáme přespávačku a v neposlední řadě také stanový tábor v přírodě.

Pokud jsi ve věku 9-14 let, neváhej a přijď se podívat. Rádi poznáváme nové lidi :)

Hlavní vedoucí - Martin Zelinka, zelinkama@seznam.cz

Web - https://dorost.cb6.cz/

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Copyright © 2022 - Sbor Církve bratrské v Praze 6