Informační týdeník 1. 3. 2015

Neděle 1. března 2015

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot – Galatským

sbírka na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 8. března 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Raus

sbírka na Parakletos

Neděle 15. března 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Galatským

sbírka na službu mezi uprchlíky na jihu Evropy

Neděle 22. března 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – shro s dětmi – předvelikonoční

sbírka na potřeby sboru

Neděle 29. března 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot –předvelikonoční

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce:

Ne 1. 3. 2015 – povídání o kázání s občerstvením

Ne 22. 3. 2015 – Výroční členské shromáždění

Ne 29. 3. 2015 – oběd pro seniory

Ne 5. 4. 2015 – povídání o kázání s občerstvením

So 11. 4. 2015 – jarní brigáda na Evropské 88

Ne 12. 4. 2015 – 15:00 – rozhovor se staršovstvem

Ne 19. 4. 2015 – kavárna Oáza o knihách

24. – 26. 4. 2015 – dobročinný bazar

7. 5. – 10. 5. 2015 – Sborový víkend

8. 8. – 15. 8. 2015 – Sborová dovolená

V neděli 8.3. 2015 14h –17h  Seminář  s Pavlem Rausem 

na E 88.Téma: Transformační konflikt: aneb Co se musí stát, aby se naše manželství změnilo?  Ve 13 h bude pro zájemce malý oběd. Prosím přihlaste se na oběd, ale i na seminář u Martiny Jezl Maryškové (sunlife@seznam.cz)  nejpozději do konce února.

Narozeniny: 26. února měla Narozeniny s. Helena Taneva a 28. 2. br. Josef Sovinksý – přejeme Boží požehnání a blízkost

Sbírky: 22. 2. – na potřeba sboru –

Konference Přihořívá – 14. – 15. 3. 2015 – Moc a nemoc rodiny – Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá …, konference pro všechny generace. www.cb.cz/prihoriva

Konference pro pracovníky s dětmi – 21. 3. 2015, 9:00 – 15:30, Sbor CB Brno Kounicova, Jak získat nové pracovníky pro práci s dětmi a pomáhat jim v růstu, více na www.cb.cz/deti

Pravidelné sporty–  každou neděli, 15:45- 17:45 hodin, ZŠ Náměstí Svobody 2/930 v Dejvicích, sraz v 15:30 před KFC na Vítězném náměstí nebo přímo na místě. Více info u Anny Ročovské, tel: 721 040 796

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6