Informační týdeník 1. července 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Bohoslužby během letních prázdninových měsíců
budou každou neděli v aule hotelu Krystal od 10:00h, bez besídky pro děti, bez občerstvení. Nebude vycházet informační týdeník
Aktuální informace budou na našich webových stránkách

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.  Zůstatek jistiny 1,29 mil. Kč.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Marek Mudřík)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu

Neděle 5. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jan Švub)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 12. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 19. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)

Neděle 26. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Billy Crossan)


===== Akce sboru ====

Letní sborové akce (prosíme o modlitby)
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012


===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.

15. ročník Letní biblické školy v přírodě + odpolední English camp
Kdy: 11. – 17. srpna 2012, Kde: Kemp Jordán u Opárna
Doc. Jiří Beneš, Th.D. bude přednášet na téma: Biblická kniha Přísloví.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. bude přednášet na témata: Islám a Evropa – hrozba? Mužská a ženská spiritualita, Sociální sítě a svět internetu jako náboženský fe-nomén, K čemu je dnes církev? Křesťan tváří v tvář rozpadu jistot západního svě-ta. Více na www.no-stress.info


==== Různé ====

Výnos sbírky 24. června 2012: 13.161,- Kč

Narození dítěte
V pondělí 25. června se Olze a Michaelovi Trezzi narodila dcera Maja Trezzi

Narozeniny během prázdninových měsíců
Dne 25.7. bude mít ses. Zdena Marešová 74. narozeniny
Dne 20.8. bude mít ses. Jarmila Habrdová  93. narozeniny

Malawi
Před pár měsíci jsme díky přispění sboru a dalších dárců poslali Innocentovi a Wakise do Malawi $1500 na jejich aktivity v deseti centrech s cca 600 dětmi. Z těchto peněz nakoupili jídlo pro děti, nechali naočkovat kuřata a nakoupili pro ně krmení (100 jich dostali darem od přátel), dali nějaké peníze učitelům-dobrovolníkům za jejich práci a jedné učitelce zaplatili ošetření a pobyt v nemocnici.
Od Rona George z World in Need jsme dostali kontakt na registrovanou charitativní organizaci Starfish Malawi (http://www.starfishmalawi.com/), která se mimo jiné věnuje vzdělávání, a její pracovníky jsme spojili s Innocentem a Wakisou. Starfish sídlí na jihu Malawi, relativně daleko od Nkhata Bay, ale doufáme, že se v následujících týdnech společně potkají a zváží možnou spolupráci. Wakisa s Innocentem na Andreho popud uvažovali o registraci vlastní charitativní organizace, protože pak se lépe shánějí finance a další podpora, ale ukázalo se, že je to po formální stránce docela náročná věc. Všichni bychom proto byli rádi, kdyby tato možnost spolupráce vyšla.
Zatím je podporujeme nejvíce my z ČR, ale v současné době je velký problém v tom, že v Malawi vše výrazně zdražilo (základní potraviny i o více než 100%), takže peníze, co posíláme, používají opravdu jen na nejnutnější věci a rozvoj nějakých udržitelných projektů, i když nápady nechybí. Wakisa s Innocentem i my děkujeme za vaši trvající a láskyplnou podporu.
Více informací u Andreho a Niny Rabeových nebo Jitky Evanové.

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r., již byla oslovena a souhlasí s přípravou dovolby. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: doplňková volba starších sboru
21. října: slib starších před sborem


Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6