Informační týdeník 10. 1. 2016

Neděle 10. ledna 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Co pro nás Bůh udělal v Něm – Ef 1

sbírka na potřeby sboru

Neděle 17. ledna 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Boží vůle– Ef 1

sbírka na Univerzitní křesťanské hnutí

Neděle 24. ledna 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Duch moudrosti a zjevení – Ef 1

sbírka na potřeby sboru

Neděle 31. ledna 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Naděje našeho dědictví – Ef 1

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

Ne 3. 1. 2016 – povídání o kázání

Ne 7. 2. 2016 – povídání o kázání

Ne 21. 2 2016 – povídání o Mezinárodním vězeňském společenství

Ne 6. 3. 2016 – povídání o kázání

Dorost:

  1. 1. – 31. 1. 2016 – víkendovka – pololetní prázdniny – Načetín

Ne 14. 2. 2016 – dorostové bruslení

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Nahrávání kázání – pokud byste někdo byl ochoten pomoci s nahráváním nedělního kázání, ozvěte se prosím Ondrovi Dvorskému.

Biblické hodiny – v lednu a únoru 2016 se budou konat biblické hodiny vždy ve čtvrtek od 19:00 hodin na Evropské 88 – téma – Efezským – příprava na neděli.

Modlitební chvíle – v neděli před shromážděním 9:10 – 9:40 v besídkové místnosti 164 (za prosklenými dveřmi)

Mezinárodní vězeňské společenství se na nás obrací s prosbou o sbírku věcí pro ruční práce do ženské věznice Velké Přílepy.

Bohužel ne všechny ženy ve věznici mají možnost pracovat. Paní vychovatelka se ženám věnuje a ženy vyrábí moc hezké věci, ale materiál pořizuje víceméně ze svého. Proto se na nás obrátila s prosbou o jakýkoliv materiál, ze kterého se dá něco vytvářet.  Bavlnky, látky, knoflíky, lepidla herkules, barevné papíry, vlny, špejle, háčky, jehlice, korálky, zapínání a cokoliv dalšího. Prosím, pokud něco takového máte, nebo jste ochotni koupit,  přineste materiál Martině Jezl Maryškové (tel. 605 862 815). Věci předám. Děkuji.

Veršíky na rok 2016

Sbor – V něm je náš mír Ef 2:14

Staršovstvo – Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště ve zlý den. Jr 17:17

Suchdol – Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, 1 Kor 1:30

Mládež -Ty jsi Bůh veliký, bohatýr, jehož jméno je Hospodin zástupů, 19 veliký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle jeho cest a podle ovoce jeho skutků. Jr 32,18-19

Dorost – Dávno je mi z tvých svědectví známo, žes jim dal navěky pevný základ. Ž 119:152

Besídka – Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Mk 1:17

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6