Informační týdeník 10.února 2013

                                    

                                      ===== Bohoslužby ====

Neděle 17. února 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)

Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 24. února 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Zdeněk Vojtíšek)

Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 3. března 2013

10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)

                                     ===== Akce sboru ====

Členské shromáždění 10. 2. po bohoslužbě bude krátké členské shromáždění. Proběhne volba nového revizora. Navržen na tuto funkci je Dušan Geldner. Prosíme o účast.

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.

Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY

Zveme na angličtinu každou druhou středu 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. VedeEvžen Gregory, rodilý mluvčí.

Některé další sborové akce

Výroční členské shromáždění: 24. března

Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30

Jarní úklid zahrady: 6. dubna

Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna

Oběd pro seniory: 21. dubna

Sportovní akce

Connector, mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz  

                                     ==== Mimosborové akce ====

Misijní víkend

V sobotu 16. 2. v Praze a 23. 2 v Českém Těšíně se bude konat konference na téma Misie bez obalu. Tato akce není zaměřena jen na „misionáře“, ale především na „normální věřící“. V rámci vstupného je oběd a menší občerstvení.

Podrobnější informace na http://www.misijnivikend.cz/ nebo u Míni (608 040 886).

40 dní s Biblí

akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní

inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života

modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb

 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,

Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá

20. –  21. 4. 2013, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB                                          

                                          ==== Různé ==== 

Výnos sbírky 3.2. 2013:  8.507,- Kč

Informace pro zájemce Centrální telefonní sítě CB: nová telefonní síť je určena jako podpora komunikace mezi členy CB a jejich rodinnými příslušníky (mezi členy CB telefonování zdarma, jinak velice výhodné tarify). Informace naleznete na našich webových stránkách www.cb6.cz (Život sboru, Stránky pro členy CB Dejvice, o přístupové heslo si můžete napsat Michalovi Trezzimu na e-mail michael@mathwizard.org) Další informace získáte také u našeho sborového koordinátora Jindry Durdy.

 

Hledáme další dobrovolníky, kteří by se věnovali bezdomovci Karlovi. Po celou dobu pobytu v Krystalu byli s ním, byli prostředníky veškeré pomoci a připomínek.

Přihlaste se u Lenky nebo Ctirada Navrátilových.

Rekreace seniorů

Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB

 

 Novoroční heslo pro sbor:

„Přichází den strachu, já však doufám v tebe“

(Žalm 56,4)

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6