Informační týdeník 11. listopadu 2012

===== Bohoslužby ====

 

Neděle 11. listopadu 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 18. listopadu 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Hošek)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 25. listopadu 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Phil Davis)
Celocírkevní sbírka na Diakonii CB
, kterou každoročně vyhlašuje Rada CB.

1. adventní neděle 2. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. Ján Liguš)

2. adventní neděle 9. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

3. adventní neděle 16. prosince 2012
10.00 hod – vánoční rodinná bohoslužba

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
14.11.
– výklad listu Židům (Pavel Steiger)

Zveme na BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY. Každou druhou středu 21.11., 5.12., 19.12. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Učíme se Lukáš 10, 25-37 o milosrdném Samaritánovi (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com, verze The Message). Přijďte si opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. Vede Evžen Gregory, rodilý mluvčí. Případné dotazy zodpoví on nebo Martina Maryšková.

Connector, nová mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Ty jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům. Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, díky kterému vám budou chodit informace o dalších sportovních akcích, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz

Adventní oběd pro seniory
V neděli 9. prosince od 13:00 hod. ve sborovém domě na Evropské 88. Srdečně vás zveme. Přihlásit se můžete u M. Heczkové (777 586 172).

Kreativní odpoledne
Rády bychom pozvaly ženy a dívky na předadventní setkání v kavárně na Evropské 88. Chceme prožít příjemné odpoledne, posedět při kávě a čaji a vyrobit si adventní věnce. Setkání se uskuteční v sobotu 1. 12. 2012 od 15.00 do 18.00h. S sebou vezměte něco dobrého ke kávě, a dále vše čím budete chtít ozdobit Váš adventní věnec (základ, stužky, svíčky, ozdobičky, koření, chvojí atd.), Nutné jsou vlastní nůžky. Přihlásit se můžete u M.Heczkové (777 586 172).

 

==== Mimosborové akce ====

Evangelikální teologická konference na téma Církev a islám
Termín: 12. – 13. 11. 2012 v CB Praha 1, Soukenická 15.
Témata přednášek: Jak křesťané přemýšlejí a mluví o islámu? Jak muslimové vnímají křesťanství? Ježíš – muslimský prorok nebo křesťanský Bůh? Jak by církev měla přistupovat k muslimům? Více na nástěnce

ZPÍVÁM… A VÍM KOMU
zveme na večer písní o životě a lásce Radky Žočkové v pondělí 19. 11. 2012 od 19,30h do BJB Vinohradská 68, Praha 3.

Týden modliteb za vězeňství. 2. 12. – 9. 12. 2012, www.prisonfellowship.cz

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 4.11.2012 (na splátku hypotéčního úvěru): 18.693,- Kč

Volba nového kazatele
Staršovstvo rozhodlo o pozvání br. Daniela Smetany, kazatele CB v Litomyšli, do našeho sboru jako nového kazatele – správce sboru (od 1. 9. 2013). Toto rozhodnutí musí potvrdit členské shromáždění volbou, kterou provede tajemník Rady CB Petr Grulich. Termín volby: 25. listopadu 2012.

Volba revizora
Na členském shromáždění 25.11. 2012 budeme také volit nového revizora účetnictví. Sbor musí mít dva revizory. Jednoho máme – Jindřicha Durdu, a druhého potřebujeme zvolit místo Pavla Schwarze, který se odstěhoval mimo Prahu. Kandidátem je Jiří Vitoušek.

Nabídka knih pro sbory Církve bratrské:
1) Alois Adolf: 150 let – život – služba – odkaz (200,- Kč)
2) Společné čtení na každý den 2013 (90,- Kč). Více informací si můžete přečíst na nástěnce. Objednávky za sbor u M. Maryškové, sunlife@seznam.cz do 23.11.

Bazar
Děkujeme všem vám, kteří jste minulý měsíc podpořili podzimní bazar naší diakonie. Výnos z prodeje byl 25.500,- Kč.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6