Informační týdeník 12. 6. 2016

Neděle 12. června 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Ef 4:25-32

sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 19. června 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Radomír Kalenský – Ef 6:1-4

sbírka na Awanu

Neděle 26. června 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Michal Sauer – Ef 6:5-9

sbírka na potřeby sboru

Neděle 3. července 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Hošek – Ef 5:21-33

sbírka na potřeby sboru

Neděle 10. července 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Jiří Unger – Ef 5:1-2

sbírka na ČEA

Neděle 17. července 2016

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot – Ef 5:3-7 (Ef 4:29)

sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

So 16. 7. – So 23. 7. – English kemp mládeže

So 6. – So 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Ne 2. 10. – sborový den

Dorost:

So 25. 6. – Ne 26. 6. – „přespávačka“

Modlitební prosba za Connector

Sbírky: Parakletos  (Pavel Raus) – 11 141 Kč

Narozeniny: Zdena Preslerová – 12. 6. 2016 – 80 let – přejeme mnoho Božího požehnání, milost a pokoj .v Pánu Ježíši Kristu.

Svatba Bohdanky Mašínové a Filipa Trezziho

Rádi bychom pozvali celý sbor na svatbu Bohdanky Mašínové a Filipa Trezziho, která bude v probíhat v modlitebně CB Černošice (Hradecká 2192, Černošice) 16. Července od 14:00. www.bohdankaafilip.cz

Evropské tábory na Ukrajině
Rivne 12. – 26. 7, Lvov 26. 7 – 9. 8.

Prosíme za modlitby. Také hledáme dobrovolníky, kteří by s námi chtěli jet.

Více informací u Anny Machové (machovannaa@gmail.com) a Barbory Čížkové

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6