Informační týdeník 13. 3. 2016

Neděle 13. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání David Beňa

sbírka na Evangelikální teologický seminář

Neděle 20. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Pátek 25. března 2016

18:30 hod. – bohoslužba – Velký pátek

kázání Pavel Plchot – Izajáš 53

Neděle 27. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba – Velikonoční neděle

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

Ne 20. 3. 2016 – Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

8. 4. – 9. 4. 2016 – konference žen

6. 5. – 8. 5. 2016 – dobročinný bazar

Ne 15. 5. 2016 – oběd pro seniory

16. 7. – 23. 7. – English kemp mládeže

6. 8. – 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Narozeniny: 15. 3. oslaví 75. narozeniny bratr Vladimír Kára. Přejeme Boží požehnání a sílu do dalších let.

Modlitební prosba za Connector

Modlete se prosím za lidi, co ještě nejsou pokřtěný a uvažujou o tomto rozhodnutí. Prosíme za modlitby, aby to bylo v pravý čas pro každého z nich a našli odvahu jít do toho. Prosíme taky za ochranu během přemýšlení o křtu, aby ten zlej neměl prostor, kde by škodil.

Prosba o modlitby: Milí bratři a sestry v Kristu,  prosím o modlitby za Marcelu Trávníčkovou, která je z CB (Praha 13),chodila i k nám a byla ji diagnostikována závažné onemocnění. Marcela je maminkou tří dětí, učí na ETS a vede psychoterapii ve Stodůlkách ve sboru. Leží teď na hematologii ve VFN. Modleme se za pokoj pro ni a jejího manžela Petra a zajištění praktických věcí ohledně dětí a chodu domácnosti a samozřejmě za moudrost pro lékaře při léčbě. Pán vám všem žehnej a naplňuj moudrostí. Děkuji vám všem za modlitby. Karin Adámková

Svatba: Mája Přívorová a Adam Koška Vás s radostí zvou na svatební obřad v sobotu 16. 4. 2016 od 13. hodin v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1).

Evropské tábory na Ukrajině

Rivne 12. – 26. 7, Lvov 26. 7 – 9. 8.

Prosíme za modlitby. Také hledáme dobrovolníky, kteří by s námi chtěli jet.

Více informací u Anny Machové (machovannaa@gmail.com) a Barbory Čížkové

Sbírky: 6. 3. – na potřebu sboru – 6 290 Kč, 1 ISK

Neděle ETS v našem sboru – 13. března 2016

Evangelikální teologický seminář

Poslání: Duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi i společnosti.

Možnosti studia

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie – obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce – obor Pastorační a sociální práce
  • neakreditovaný obor Sborový pracovník
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6