Informační týdeník 13. května 2012


===== Bohoslužby ====

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)
30. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ SE NEKONÁ
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Úklidová brigáda na zahradě sborového domu
V sobotu 26. května od 9 h bude na zahradě sborového domu probíhat velká úklidová brigáda. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili u M. Heczkové. Děkujeme.

Společný oběd pro seniory
V neděli 27. května od 13:00 – 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Program připraví Pavel a Klára Steigerovi (promítání s komentářem z cesty do Etiopie). Přihlaste se, prosíme, u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod. v kavárně sborového domu na Evropské 88
Přednášející: Manželé Wendtovi z USA

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5.
– srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května 2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 6. dubna 2012:  (na splátku HÚ):  11.960,- Kč

Bible – SLOVO NA CESTU s poznámkami
Výhodná cena za předobjednávku (pevná vazba – prodejní cena 1150,-Kč, předobjednávková cena 726,- Kč, měkká vazba v umělé kůži – 1 500,- Kč/980,-Kč). Zájemci ať se přihlásí u Martiny Maryškové nejpozději do 14. 5. 2012.

Studijní volno kazatele
V termínu 11. 5. – 10. 6. 2012 čerpám se souhlasem Rady CB měsíc studijního volna. Kazatelé CB mohou v průběhu pětiletého období využít celkem tři měsíce studijního volna, které má sloužit ke studiu a duchovnímu vystrojení, a také „k  obnově duševních a tělesných sil.“  Mám prosbu. Hledám někoho kdo má zkušenosti příp. pracuje s tabletem se systémem Android, a byl by ochoten mi poskytnout konzultaci a zodpovědět několik konkrétních otázek. Děkuji. Daniel Heczko

Některé informace z prvních dvou setkání staršovstva (16.4. a 23.4.2012)
•    Rozhodli jsme, že oslovíme komisi, která provedla volbu staršovstva v březnu t.r., aby připravila na podzim 2012 dovolbu 1 – 2  nových členů staršovstva
•    Naplánovali jsme setkání našeho staršovstva se staršovstvem ICP o současných výzvách a budoucnosti misijní stanice na Suchdole (10.5.)
•    Pokračujeme v hledání nového kazatele sboru. Na výroční konferenci CB v Písku 18.-19.5. bude osloven další kandidát
•    Podpořili jsme stavbu nové modlitebny CB v Bystrém ve výši 20.000,-Kč
•    Radili jsme se o způsobu práce staršovstva a duchovních zásadách, kterými se chceme řídit (o výstupech budeme informovat).
•    Hovořili jsme se zástupci týmu Connectoru o jejich službě a potřebách
•    Příští setkání staršovstva: 14.5.2012

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6