Informační týdeník 14. 2. 2016

Neděle 14. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Naše identita – Ef 2

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot –spasení z milosti – Ef 2

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

Ne 21. 2 2016 – povídání o Mezinárodním vězeňském společenství

Ne 6. 3. 2016 – povídání o kázání

Ne 20. 3. 2016 – Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

8. 4. – 9. 4. 2016 – konference žen

6. 5. – 8. 5. 2016 – dobročinný bazar

Ne 15. 5. 2016 – oběd pro seniory

16. 7. – 23. 7. – English kemp mládeže

6. – 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

Ne 14. 2. 2016 – dorostové bruslení

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Modlitební prosba za Connector

Prosíme, modlete se za team lidí na Ukrajině, co jeli ve čtvrtek sloužit dětem v jednom místním sboru. Modlete se za navázání nových vztahů a za bezpečný návrat domů do Čech.

Sbírky: 7. 2. – na potřeby sboru – 4 828 Kč 5$

Knihovna pro děti Teen Challenge

Chceme, aby děti v Teen Challenge četly křesťanské knížky společně s Biblí. Vidíme, že četba knížek má v sobě obrovský potenciál, ne pouze pro duchovní život, ale děti se učí i mnoho jiných důležitých věcí do života. Prosíme vás, jestli nemáte doma navíc starší křesťanské knížky, které bychom dětem mohli půjčovat v klubu. Jedná se spíše o knížky, které vypráví příběhy lidí, co odevzdali svůj život Bohu nebo o tom, co Bůh dělá ve světě. Budeme vděčni za cokoliv. Pokud byste něco měli, kontaktujte, prosím, Vojtu Furáka (775 893 632, vojtech.furak@gmail.com)

Kavárna v neděli 21. 2. od 14,30 na E88. Pokud se chcete dovědět více o práci Mezinárodního vězeňského společenství, jste srdečně zváni. Při zajímavém povídání paní ředitelky Gabriely Kabátové a dalšího hosta si můžete dát kávu, čaj i zákusky.

MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ,   NÁPRAVA- PŘEMĚNA- SMÍŘENÍ 

Společenství nabízí pomoc a službu osobám ve vězení, jejich rodinám, propuštěným z výkonu trestu a obětem trestných činů. Cílem je snižování počtu recidivních chování, resocializace osob s trestní minulostí, uzdravování obětí, pomoc rodinám a navazování dobré spolu-práce mezi dobrovolníky a zaměstnanci věznic.

Programy:

 • Příprava na propuštění pro muže a ženy ve výkonu trestu: roční kurz, který probíhá uvnitř věznic
 • Následná péče po propuštění- projekt zejména pro odsouzené, kteří prošli programem přípravy, ale nejen pro ně. Doprovázení po úřadech, hledání ubytování, začleňování do společnosti
 • Klub pro oběti trestných činů: setkávání svépomocných skupin
 • Nízkoprahový Klub pro propuštěné – pravidelná setkávání propuštěných, přátel a ro-din, která uspokojují potřebu společenství, porady a sociální podpory propuštěným v procesu úspěšné reintegrace do společnosti.
 • Mentoring propuštěných a služba po telefonu
 • Program Building Bridges – setkávání pachatelů trestných činů s nesouvisejícími s oběťmi k diskusím o dopadu zločinu a sdílení osobních příběhů
 • Andělský strom – zajišťuje vánoční dárky dětem ze sociálně slabých rodin, které mají rodiče ve výkonu trestu, -dobrovolníci posílají dárky do rodin spolu s osobním dopisem odsouzeného táty nebo mámy
 • Poskytování nárokových balíčků do věznic
 • Služba dopisování s odsouzenými
 • Sbírky hygienických potřeb pro odsouzené ženy
 • Podpora oddělení matek s dětmi ve věznici Světlá nad Sázavou
 • Koncerty ve věznicích
 • Každoroční koncert s rozhovory „Pět tváří zdi“, kde oběti trestných činů, pachatelé, propuštění, rodiny odsouzených a zaměstnanci věznic sdílí své příběhy a zkušenosti.

Když je muž nebo žena propuštěna z vězení v České republice, většinou nenalezne práci. Pokud nemá rodinu, není také vůbec samozřejmostí nalézt po propuštění ihned ubytování, nebo mít jídlo. Mnoho vězňů se propuštění obává. Na dávky hmotné nouze někdy lidé čekají až dva měsíce, a nemají z čeho žít. Svazky s rodinou a přáteli jsou většinou poškozené a dysfunkční. Projekt „Přípravy a provázení“ prokázal úspěch v pomoci propuštěným reintegrovat se zpět do společnosti. Ze 150 odsouzených v pilotním programu se zatím pouze několik vrátilo zpět do vězení. Celostátně je počet recidiv 70%, to znamená, že 7 z 10 se vrací zpět. Myslíme si, že to není třeba. http://www.prisonfellowship.cz/ V současné době hledáme další dobrovolníky, nyní nově do ženské věznice ve Velkých Přílepech na přípravu na propuštění. Setkání s vybranými ženami bude probíhat 1x měsíčně v odpoledních hodinách. Kontakt a info: Martina Jezl Maryšková

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6