Informační týdeník 14. 9. 2014

Neděle 21. září  2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Izajáš 2:1-5

sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 28. září  2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Jan Bolech

sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 5. října 2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na splátku hypotéčního úvěru

Káva po shromáždění – vzhledem k tomu, že je méně lidí, kteří připravují kávu a občerstvení po shromáždění, bude v dalším období tehdy, pokud bude někdo, kdo si to vezme na starosti. Pokud byste někdo byl ochoten se zapojit do této služby, nahlaste se Marušce Heczkové.

Stavba aparatury – na každou nedělní bohoslužbu je potřeba postavit aparaturu a po shromáždění ji zase uklidit. Hledáme lidi, kteří by byli ochotni se této služby ujmout. Prosím hlaste se u Ondry Dvorského mobil: 731978502, mail:ondrej.dvorsky@gmail.com>

  

Biblické hodiny začnou v říjnu

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6