Informační týdeník 15. 5. 2016

Neděle 22. května 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Petr Grulich

sbírka na Ukrajinu

Neděle 29. května 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Jan Bolech

sbírka na MVS – Velké Přílepy

Neděle 5. června 2016

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Raus

sbírka na Parakletos

Neděle 12. června 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na běžné potřeby

Plánované akce

So 16. 7. – So 23. 7. – English kemp mládeže

So 6. – So 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

So 21. 5. 2016 – lezení v Srbsku

So 25. 6. – Ne 26. 6. – „přespávačka“

Modlitební prosba za Connector

Prosíme, modlete se za nadcházející mládežnický víkend (3.-5. června), abychom se společně povzbudili do života s Bohem a zlepšili naše vztahy navzájem.

Svatba Bohdanky Mašínové a Filipa Trezziho

Rádi bychom pozvali celý sbor na svatbu Bohdanky Mašínové a Filipa Trezziho, která bude v probíhat v modlitebně CB Černošice (Hradecká 2192, Černošice) 16. Července od 14:00. www.bohdankaafilip.cz

Seminář s Pavlem Rausem v neděli 5. 6. od 14 h  do 17 h na E88.  Srdečně zveme na seminář  na téma Emoce a vztahy (během semináře budeme hledat, jak žít se svými emocemi tak, aby skrze ně Bůh mohl přinést uzdravení pro nás a další lidi kolem nás).  Pro zájemce bude od 13 h malý oběd. Prosím přihlaste se co nejdříve na oběd i na seminář. Martina Jezl Maryšková, sunlife@seznam.cz

Pozvánka na koncert

Náš Sbor Církve bratrské v  Praze 3  nás zve na vystoupení univerzitního pěveckého sboru z USA, které se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2016 v 19 hod v jejich modlitebně v Praze na Žižkově, Koněvova 24.

Evropské tábory na Ukrajině

Rivne 12. – 26. 7, Lvov 26. 7 – 9. 8.

Prosíme za modlitby. Také hledáme dobrovolníky, kteří by s námi chtěli jet.

Více informací u Anny Machové (machovannaa@gmail.com) a Barbory Čížkové

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6