Informační týdeník 16. června 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 16. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Petr Grulich, tajemník Rady CB)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Po bohoslužbě bude členské shromáždění s volbou nového kazatele. Kandidátem na kazatele – správce našeho sboru je kazatel Pavel Plchot ze Sboru CB v Praze 1. Volbu povede tajemník Rady CB Petr Grulich.
Na členském shromáždění je nutná nadpoloviční účast plnoprávných členů sboru.

Neděle 23. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Mošner, kazatel CB, Praha 2 – Vinohrady)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 30. června  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 7. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Stanislav Stebel, kazatel CB v Benátkách n. Jiz.)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 14. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 21. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman ze Severního Irska)

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
19. a
26. června: Výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

==== Mimosborové akce ====

HANSI
Spolupracovnice Corrie ten Boom v její službě smíření Marie Anna Hirschmann, svými přáteli zvaná HANSI, poví své strhující svědectví o tom, jak vyměnila
hákový kříž za kříž Kristův
.
Ve čtvrtek 27. června 2013 v 18.30 hodin
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů Jiřího náměstí (Vinohradská 68)

Oslavy výročí 400 let od vydání Bible kralické
Kdy:
13. – 15. září 2013Kde: Kralice nad Oslavou
Pořadatelé:
Obec Kralice ve spolupráci s partnerskými organizacemi ČCE, SCEAV, České studny o. s., MZM Brno, www.bible-kralicka.cz
J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. „Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku.“
Od posledního revidovaného vydání letos uplyne 400 let.
Od 30. 3. 2013  do 27. 10. 2013 vystavuje Zámek Náměšť nad Oslavou v zámecké knihovně originál šestidílné Bible kralické z let 1579 – 1594

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 9. 6. 2013: 12.888,- Kč

Narozeniny
V sobotu 15. června oslavil br. Pavel Steiger 72. narozeniny. Blahopřejeme

Odstraňování povodňových škod
Církev bratrská před více jak jedním rokem zahájila spolupráci se Střediskem rozvojové a humanitární pomoci pod Diakonií ČCE. Několik našich členů se aktuálně připojilo k více jak 300 dobrovolníků z celé republiky, kteří se přihlásili k pomoci lidem postiženým v oblasti povodní. V současné době hledáme další dobrovolníky, kteří by byli připraveni pomáhat při odstraňování povodňových škod s podmínkou pomoci v délce alespoň 3 dnů. Registrace probíhá prostřednictvím aktuálního článku na webových stránkách Církve bratrské, kde získáte další informace. Podmínkou je pouze věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav.
Děkujeme všem ochotným lidem připraveným k pomoci. Například Sbor Církve bratrské v Poděbradech zpřístupnil v kritické chvíli svou modlitebnu, ve které našly rodiny s dětmi přechodný azyl. Evidujeme další vlnu solidarity, nabídek pomoci apod., za které velice děkujeme. Petr Grulich, tajemník Rady Církve bratrské

Církev bratrská Ústí nad Labem
Vážení přátelé, bratři a sestry, někteří se na nás obracíte s nabídkou pomoci s následky povodně. Moc děkujeme! Dobrou zprávou je, že ústecký sborový dům nebyl nijak ohrožen. Ani nikdo z členů sboru. Ale někteří z našich blízkých a rodinných příslušníků ano. Navíc je tu spousta lidí, kteří byli vyplaveni opakovaně, a kteří tudíž budou ve finanční tísni. Náš sbor úzce spolupracuje s místním Dobrovolnickým centrem. Dobrovolných pracovníků máme v tuto chvíli dostatek. Až opadne voda, budou tu ale další potřeby.
Pokud byste chtěli finančně pomoci, je zde možnost zaslat dar na tento účet: 2600175049/2010 s povodňovým variabilním symbolem 999. Jak s těmito dary naložíme, následně transparentně vykážeme. Díky moc!
S pozdravem Jan Hábl

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6