Informační týdeník 16. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 16. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kazatel Daniel Smetana, CB Litomyšl)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)

 

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
19. 9. – výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

Doplňková volba do staršovstva
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: členské shromáždění s dovolbou starších sboru
21. října: slib starších před sborem

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do17h na Evropské. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

Křest s obědem
V neděli 23. září po bohoslužbě proběhne na zahradě sborového domu na Evropské 88 křest v novém vyhřívaném bazénku, který může sloužit ke křtům a v létě také dětem ke koupání. Začátek ve 12:30. Po křtu bude v kavárně lehký oběd za dobrovolný příspěvek.

Bazar
Zveme vás na další podzimní dobročinný bazar, který se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 od pátku 19. října do neděle 21. října. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete.  Děkujeme.

 

===== Mimosborové akce ====

Seminář o práci tlumočníka
Sobota 22. září 2012, 10:00 – 16:00. v Kolíně. Více informací na adrese:
http://act.apostolskacirkev.cz/semina-pro-tlumoniky-22-9-2012-kolin/

Klub Dvě ryby
Setkávání propuštěných, jejich rodin a přátel. Pořádá MVSČR každé první a třetí pondělí v měsíci, 15:00-17:00. Nejbližší setkání: 17. 9. 2012, Praha 5, Lidická 18, (Tram Zborovská, prostory Armády spásy).
Nové stránky Mezinárodního vězeňského společenství. www.prisonfellowship.cz

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 9.9.2012:  21.750,- Kč

Bližší informace z jednání staršovstva
budou k dispozici na našich webových stránkách www.cb6.cz. Kdo bude mít zá-jem o přístup k těmto informacím, napište si o heslo na e-mail michael.trezzi@cb6.cz.

Kniha o životě, službě a odkazu Aloise Adlofa
Církev bratrská vydává knihu o jednom ze svých zakladatelů a duchovních otců, kterým byl kazatel, evangelista, teolog, pastýř, spisovatel a básník Alois Adlof (1861-1927). Kniha o šesti stech stranách přináší náčrt Adlofova života, rozbor jeho rozsáhlého díla se zaměřením na teologii i duchovní důrazy. Nechybí antologie, kompletní bibliografie, rejstříky a fotografie. Monografie o Adlofovi je potřeb-ným a dlouho vyhlíženým vyplněním mezery ve zpracování dějin a vývoje části českého protestantismu. Slavnostní uvedení nové knihy proběhne v úterý 2. října v 18,30 h ve Sboru CB v Praze 1, Soukenická 15 (velký sál). Pouze tento večer bude možno tuto rozsáhlou publikaci zakoupit za křesťanskou cenu 150,- Kč :-).

Dobrovolnická práce v areálu Chvaly
Obracím se na vás se žádostí o přispění k dobrovolnické práci v areálu Chvaly, kde je v současné době vedle služby vzdělávací (ETS) i služba sociální a zdravotní – diakonická. Sociální službu vykonává domov pro seniory: Bethesda. Zdravotní probíhá v LRS Chvaly. Vedle služby sociální, zdravotní, terapeutické a duchovní je prozatím určitou mezerou služba dobrovolnická. Naší potřebou je vytvořit síť dobrovolníků, jež by pomáhala v našich zařízeních. Srdečně zdraví Jakub Formánek, Domov Bethesda jakub.formanek@cb.cz, tel. 607 73 04 14

Hledáme pronájem
Nina a André Rabe hledají byt k pronájmu, 3+KK, 3+1, nejlépe v Praze 6. Za pří-padné nabídky velice děkujeme. Kontakt na Ninu: 777-160-628.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6