Informační týdeník 17. června 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)
Daniel Smetana vážně uvažuje o přijetí naší nabídky a pozvání stát se správcem (1. kazatelem) dejvického sboru od 1.9.2013. Stránky litomyšlského sboru CB: http://www.novykostel.cz/

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou na téma: Co nám Písmo zjevuje o posledních věcech

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

Letní sborové akce
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012


===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.


==== Různé ====

Výnos sbírky 10. června 2012:   15.527,- Kč

Mezinárodní vězeňské společenství, o.s. hledá hudebníky pro službu ve věznici
Hledáme jednoho až více dobrovolníků, kteří by s námi jezdili do věznice ve Svět-lé pravidelně, zatím jednou měsíčně (vždy čtvrtek celé odpoledne). Máme to mezi našimi prioritami, za které se modlíme. Kontakt: Gabriela Kabátová info@prisonfellowship.cz tel: 602308210

Některé informace z porad staršovstva 14.5. a 4.6.2012
•    Staršovstvo projednalo návrhy na výroční konferenci CB v Písku a dohodlo se na způsobu hlasování
•    Staršovstvo rozhodlo, že finančně podpoří misionáře Craiga Taylora, který slouží na Suchdole a v UKH, po dobu jeho pobytu v ČR. Dále staršovstvo rozhodlo o jeho podpoře po dobu studia v Anglii
•    Staršovstvo rozhodlo o podpoře služby Jaroslava Šmahela, který bude dojíždět a sloužit kázáním na Suchdole každou červnovou neděli
•    Staršovstvo doporučí členskému shromáždění provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r.. již byla oslovena a souhlasí s pokračováním přípravy dovolby. Navrhovaný harmonogram: 23.9.2012 – členské shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších. 7.10.2012 – Doplňková volba starších. 21.10.2012 – Slib starších před sborem.
•    Staršovstvo jedná s kazatelem Danielem Smetanou z Litomyšle, který vážně zvažuje nabídku stát se správcem dejvického sboru od léta 2013. Staršovstvo bude hovořit s D. Smetanou a jeho manželkou 8.7.2012.
•    Hovořili jsme se zástupci týmu Aletie o aktuálním dění v mládeži, zejména o přípravách na English camp.
•    Příští setkání staršovstva: 18.6.2012

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6