Informační týdeník 17. února 2013

                                      ===== Bohoslužby ====

Neděle 24. února 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Zdeněk Vojtíšek)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 3. března 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)

Neděle 10. března 2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání Daniel Kaleta z CB Kladno)

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY
Zveme na angličtinu každou druhou středu 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. VedeEvžen Gregory, rodilý mluvčí.

Některé další sborové akce

Výroční členské shromáždění: 24. března
Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30
Jarní úklid zahrady: 6. dubna
Kavárna Oáza: 7.dubna, 15h – setkání s pracovníky MVS
Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna
Oběd pro seniory: 21. dubna

Sportovní akce

Connector, mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz 

==== Mimosborové akce ====

40 dní s Biblí
akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní
inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života
modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb
 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,
Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá
20. –  21. 4. 2013, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB

==== Různé ==== 

 Výnos sbírky 10.2.2013 5.592 Kč

Informace pro zájemce Centrální telefonní sítě CB: nová telefonní síť je určena jako podpora komunikace mezi členy CB a jejich rodinnými příslušníky (mezi členy CB telefonování zdarma, jinak velice výhodné tarify). Informace naleznete na našich webových stránkách www.cb6.cz (Život sboru, Stránky pro členy CB Dejvice, o přístupové heslo si můžete napsat Michalovi Trezzimu na e-mail michael@mathwizard.org) Další informace získáte také u našeho sborového koordinátora Jindry Durdy.

Hledáme další dobrovolníky, kteří by se věnovali bezdomovci Karlovi. Po celou dobu pobytu v Krystalu byli s ním, věnovali se mu, byli prostředníky veškeré pomoci a připomínek.
Přihlaste se u Lenky nebo Ctirada Navrátilových.

Rekreace seniorů
Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB
 

Novoroční heslo pro sbor:
„Přichází den strachu, já však doufám v tebe“
(Žalm 56,4)

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6