Informační týdeník 18. 3. 2012

Informační týdeník
18. března 2012


Bohoslužby

Neděle 18. března 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jiří Unger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 25. března 2012
Začíná letní čas! 
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Po bohoslužbě bude výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva na období 2012 – 2016. Prosíme plnoprávné členy, aby přizpůsobili svůj program tak, aby se členského shromáždění mohli zúčastnit. Své otázky, podněty, návrhy apod., prosíme, předložte staršovstvu před zahájením čl. shromáždění.

Neděle 1. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Velký pátek 6. dubna 2012
18.30 – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Akce sboru

Biblické vyučování ve středu v 19.00 hod.
21. března – (Daniel Heczko)
28. března – (Pavel Steiger)
4. dubna – Biblické vyučování NEBUDE. Zveme vás na velkopáteční bohoslužbu
11. dubna – (Pavel Steiger)

Bazar
Tradiční jarní dobročinný bazar se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 ve dnech 30. března – 1. dubna 2012. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete. Výtěžek poslouží práci Diakonie našeho sboru. Bližší informace u Marie Heczkové (tel. 777 586 172).
Mimosborové akce

40 dní s Biblí – akce v rámci celé CB
Výzva k novému osobnímu čtení Bible, inspirace k prohloubení duchovního života biblickými knihami Ezdráš a Nehemjáš. Hlavní téma: „OBNOVA BOŽÍHO LIDU“. Na webových stránkách www.cb.cz/akce najdete rozpisy každodenního čtení, materiály pro mládež nebo skupinky, podněty jak číst Bibli a další.  Akce „40 dní s Biblí“ probíhá od středy 29. února do velikonoční neděle 8. dubna

Konference Odboru CB pro manželství a rodinu „… a byli si rovni?“
Sobota 21. 4. 2012 v Poděbradech, modlitebna CB, Vrchlického 109
Hlavní řečníci: Pavel Hošek, Pavel Raus, Josef Horský
Další detaily na nástěnce

21. – 22. 4. 2012: Konference křesťanských zdravotníků
Kde: Nymburk, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804
Pořádá: Sdružení křesťanských zdravotníků. http://www.skzcr.cz

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod. Téma: Přestaň Hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Kurzy ETS pro veřejnost
Stvoření a misie – (teologie SZ), Rostislav Staněk – 23. – 24. března
Vnitřní uzdravení – Tony Kalma – 23. – 24. března
Teologie nového zákona (dálková forma) – Peter Cimala – 20. dubna
Neziskový sektor – Irena Pouchlá – 11. – 12. května
Odpuštění jako nástroj pastorace – Daniel Green – 15. – 16. Června
Na kurzy je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Různé

Výnos sbírky 11 března 2012 (na ETS)13.815,- Kč + 20,- USD + 3,- EUR

Narozeniny
Ve čtvrtek 15. března oslavil br. Vladimír Kára 71. narozeniny. Blahopřejeme

Zápisy ze staršovstva
Rádi bychom vás informovali, že zkrácené odsouhlasené zápisy z jednání staršovstva s vymazanými pastoračně a sociálně citlivými informacemi naleznete na vnitřních sborových nástěnkách v hotelu Krystal a ve sborové budově na Evropské 88. V blízké době (přibližně od začátku dubna 2012) budou tyto zkrácené zápisy zveřejňovány i pod heslem na sborových webových stránkách.

Nástěnka
Hledáme někoho z bratří či sester, kdo by si vzal jednou nebo dvakrát za měsíc přípravu nástěnky ve vestibulu a označil cedulkami aulu. Znamená to přijít trochu dříve a pak nástěnku a cedulky zase odklidit. Nové služebníky rádi zaučíme. Prosím přihlaste se u Martiny Maryškové. Děkujeme

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6