Informační týdeník – 19. 1. 2014

Neděle 19. ledna 2014 

10:00 hod. – bohoslužba

kázání: Pavel Plchot – Co je církev I – Boží stavba, chrám

sbírka na běžné potřeby sboru

 Neděle 26. ledna 2014 

10:00 hod. – bohoslužba

kázání: Pavel Plchot – Co je církev II – Tělo Kristovo

Prezentace z cesty na Sicílii – Pavel

sbírka na misii mezi utečenci na Sicílii – Pavel

 Neděle 2. února 2014 

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání: Pavel Plchot – Co je církev III – Společenství okolo stolu

sbírka na splátku hypotéčního úvěru

 Neděle 9. února  2014 

10:00 hod. – bohoslužba

kázání: Pavel Plchot – Co je církev IV – Boží armáda

Prezentace Vězeňského duchovního společenství

Sbírka na Vězeňské duchovní společenství

Neděle 16. února  2014 

10:00 hod. – bohoslužba

kázání: Pavel Plchot – Co je církev V – Vinná réva

Sbírka na běžné potřeby sboru

 Co je církev – biblické hodiny – středa od 19:00 hodin:

26. února – Boží lid, kněžstvo, národ – 1 Pt 2:9-10

5. března – stádo – J 10

12. března – sůl a světlo – Mt 5:13-16

19. března – nové stvoření – 2 Kor 5:17, J 1:18

 Časopis Brána

Děkuji všem za trpělivost, již můžete nosit penízky za bránu. Předplatné je díky vašemu zájmu o něco nižší, než bylo minulý rok a to o poštovné, které se rozpočítává mezi všechny. Takže předplatné je 486 kč a náš sbor má nyní 11 předplatitelů. Zuzka Golombková

 Plánované akce:

26. ledna – vernisáž výstavy obrazů Šárky Husákové v kavárně

9. února – rozhovor se staršovstvem

23. března – Výroční členské shromáždění

 Sbírky: 5. 1. 2014 – sbírka na splátku HÚ – 7201 Kč

            12. 1. 2014 – sbírka na potřeby sboru – 8657 Kč

Konference Příhořívá – 2014

Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. (Př 2, 11)

Což nám srdce nehořela, když nám otevřel Písmo? (Lk 24, 32)

Zveme vás na konferenci Přihořívá v Kutné hoře, která proběhne 5.–6.4.2014 tentokrát na téma: Uchváceni Kristem.

Slovo uchvácení vyjadřuje silné zaujetí pro něco nebo někoho. Často ten, kdo stojí vně, vidí uchváceného jako fanatika, nerozumí mu, podezřívá ho z únikových emocí. Uchvácený však ví své… Ví, že existuje zdroj naděje, který je silnější než zima a lijavce. Uchvácenost Kristem nelze naordinovat. Lze se však povzbudit v tom, aby nás Boží věci uchvacovali silněji než slevomaty nebo úspěchy naše či našich dětí. Povzbudit se a prožít dotek žehnajících Božích rukou. Zastavit se, nikam nespěchat a být s těmi, které máme rádi a s Kristem.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6