Informační týdeník 19. května 2013

===== Bohoslužby ====

 Neděle 19. května  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)
Sbírka bude na sborové potřeby
V rámci bohoslužby bude požehnání dětí
Po bohoslužbě bude na zahradě sborového domu křest

Neděle 26. května  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Tuto neděli budeme přijímat do sboru nové plnoprávné členy

Neděle 2. června  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Pavel Plchot, CB v Praze 1)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.
Po bohoslužbě bude příležitost trochu blíže poznat Pavla Plchota, který je kandidátem na nového kazatele našeho sboru. V jedné z učeben v prvním patře proběhne setkání, na kterém bude Pavel odpovídat na vaše otázky

Neděle 9. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 16. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Petr Grulich, tajemník Rady CB)
Po bohoslužbě bude členské shromáždění s volbou nového kazatele. Kandidátem na kazatele – správce našeho sboru je kazatel Pavel Plchot ze Sboru CB v Praze 1. Volbu povede tajemník Rady CB Petr Grulich.
Na členském shromáždění je nutná nadpoloviční účast plnoprávných členů sboru.

Neděle 23. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Mošner, kazatel CB, Praha 2 – Vinohrady)

Neděle 30. června  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
22. května
a další středy: Výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

Křest
Dnes po bohoslužbě se na zahradě sborového domu uskuteční křest  Pokřtěni budou Jan a Pavlína Malých, Katka Malá a Šimon Navrátil. Křtít bude Marek Mudřík. Ti, kteří se přihlásili, budou mít pak připravený oběd (za příspěvek 50,- Kč).

Konference pro ženy dejvického sboru
Srdečně zveme všechny ženy z našeho sboru (i hosty) na společné setkání na Evropské 88 v pátek a sobotu 24. – 25. 5. 2013. Mezi pozvanými, kteří se zapojí do programu jsou G. Kaletová, J. Rausová, G. Kabátová a K. Uhlíková. Konference začíná večeří v 17h. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách. Přihlášky u M. Heczkové.

Oběd pro rodiny s dětmi
Oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“, bude v neděli 9. června na Evropské 88.
Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

English Camp
English camp, který pořádá naše mládež Connector společně s irským týmem, se bude konat ve dnech 13. – 20. 7.2013

 

==== Mimosborové akce ====

Semináře Pastorace konfliktů a jejich prevence
8. června
a 3. srpna 2013 ve sboru Církve bratrské v Pardubicích. Vede Pavel Raus. První seminář 8. června bude věnován konfliktům v manželství, druhý v sobotu 3. srpna bude zacílen na střety ve sboru a v církvi. Stránky věnované seminářům:  http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses

Letní kurz zpěvu 1. – 11. srpna 2013
Pořádá Effatha. http://www.effatha.cz. Místo: Litomyšl. Termín kurzu:
Dorost a mládež (13 a více let): 1. – 10(11). 8. 2013
Děti (10-12 let): 4. – 10(11). 8. 2013.                 Přihlášky do 31. 5. 2013

BrodFest
Celostátní setkání mládeže (nejen) CB 25. – 28. 10. 2013 v Havlíčkově Brodě

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 12. 5. 2013 (English Camp): 15 301,- Kč

Konference CB v Brně
Ve dnech 9. – 11. května 2013 proběhly v Brně zemské a společná (česká a slovenská) konference Církve bratrské. Po dvouleté společné přípravě byla přijata nová Ústava Církve bratrské. Česká konference zvolila na funkční období 2014-2017 novou Radu, do které byli zvoleni: Tadeáš Firla (Horní Suchá), Karel Fojtík (Ostrava), Tomáš Holubec (Karlovy Vary), Bronislav Matulík (Praha 5), David Novák (Praha 13), Marek Orawski (Praha 4) a Petr Raus (Brno). Předsedou Rady Církve bratrské byl již před rokem zvolen Daniel Fajfr (Praha 3) a tajemníkem Petr Grulich (Praha 1).

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6