Informační týdeník 2. prosince 2012

===== Bohoslužby ====

 

1. adventní neděle 2. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. Ján Liguš)
Sbírka
bude na splátku hypotéčního úvěru. Zůstatek jistiny: 1.159.000,- Kč.

2. adventní neděle 9. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru.

3. adventní neděle 16. prosince 2012
10.00 hod – vánoční rodinná bohoslužba

4. adventní neděle 23. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Mark Potma, CB Praha 10 – Skalka)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 30. prosince 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru
Budou připravena novoroční hesla

 

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
5.12. – 19.12.
:  Výklad listu Židům (Pavel Steiger)

Zveme na BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY.
Každou druhou středu, 5.12., 19.12. (pak až v novém roce) od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Učíme se Lukáš 10:38-42 o Marii a Martě (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com, verze The Message). Přijďte si opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. Vede Evžen Gregory, rodilý mluvčí.

Adventní oběd pro seniory
V neděli 9. prosince od 13:00 hod. ve sborovém domě na Evropské 88. Srdečně vás zveme. Přihlásit se můžete u M. Heczkové (777 586 172).

Sportovní akce
Connector, nová mládež našeho sboru, pořádá pravidelné nedělní sportovní akce. Ty jsou otevřeny nejen mládeži, ale všem zájemcům z řad sboru a také vašim věřícím či nevěřícím kamarádům (nyní v tělocvičně ZŠ v ulici Jeseniova na Žižkově od 16:00 – 18:00, sraz vždy v 15:40 na tramvajové zastávce Biskupcova). Pro případné dotazy, či s žádostí o zařazení na mailing list, kontaktuje Marka Zelinku. email:  MarekZel@seznam.cz

 

==== Mimosborové akce ====

Týden modliteb za vězeňství
2. 12. – 9. 12. 2012, www.prisonfellowship.cz

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
V pondělí 3. prosince se bude konat letos poslední ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v sále sboru KS Praha, Na Žertvách 23 od 18:30- 20:00 hodin.

Kurz INSPIRO
Pořádá ETS (Evangelikální teologický seminář)

  • Kurz pro pracovníky v církvi všech generací: od pátečního večera do sobotního odpoledne. Termíny: 7. – 8.12.2012, 18. – 19.1.2013 a 8. – 9.2.2013
  • Místo konání: prostory sboru křesťanských společenství Nymburk
  • Každou sobotu proběhne alespoň jeden seminář zaměřený na tato tři letošní témata: staršovstvo, vedení skupinek, přípravy bohoslužeb.

Více informací o kurzu: http://www.etspraha.cz/cs/subjects/inspiro
Mezi řečníky se objeví Tomáš W. Pavlíček, Dan Drápal, Irena Pouchlá, David Beňa, David Novák, Pavel Černý, Daniel Kaleta a Jan Vlk, Marek Macák, Petr Geldner, Jan Valeš st., Daniel Fajfr, Miloš Poborský, Lubomír Ondráček nebo Fred Průdek. Páteční večery vede Jan Valeš ml.

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 25.11.2012 (na Diakonii Církve bratrské): 9.400,- Kč

Sbírka na vánoční nadílku pro děti (16.12.2012)
probíhá průběžně. Příspěvky můžete dávat přímo pokladníkovi Petrovi Poborskému nebo do označených obálek. Děkujeme.

Revizor
Na členském shromáždění 25.11. byl zvolen revizorem hospodaření Jiří Vitoušek, který nahradí Pavla Schwarze.

Volba nového kazatele
Staršovstvo rozhodlo o pozvání br. Daniela Smetany, kazatele CB v Litomyšli, do našeho sboru jako nového kazatele – správce sboru (od 1. 9. 2013). Toto rozhodnutí musí potvrdit členské shromáždění volbou, kterou provede tajemník Rady CB Petr Grulich. O nejlepším termínu rozhodneme na základě dnešní ankety, aby se volby mohlo zúčastnit co nejvíce plnoprávných členů.členů. Navrhujeme jeden z těchto termínů členského shromáždění: 23. 12. (s možností volit už 16.12.) nebo 13. 1. 2013 (s možností volit už 6.1.) Potřebujeme účast nejméně 50 % členů.
V případě zájmu můžeme zorganizovat setkání s Danielem Smetanou a jeho manželkou Markétou v pondělí odpoledne 10.12. na Evropské 88.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6