Informační týdeník 20. května 2012


===== Bohoslužby ====

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
23. května – (Pavel Steiger)
30. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ SE NEKONÁ
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Úklidová brigáda na zahradě sborového domu
V sobotu 26. května od 9 h bude na zahradě sborového domu probíhat velká úklidová brigáda. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili u M. Heczkové nebo u Pavla Macha. Děkujeme.

Společný oběd pro seniory
V neděli 27. května od 13:00 – 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Program připraví Pavel a Klára Steigerovi (promítání s komentářem z cesty do Etiopie). Přihlaste se, prosíme, u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod. v kavárně sborového domu na Evropské 88
Přednášející: Manželé Wendtovi z USA

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května
2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, Uzávěrka přihlášek je 31. května. Tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 13. dubna 2012:  (Camp Riverwoods): 9.785,- Kč

Narozeniny
Ve středu 23.5. oslaví ses. Jiřina Moravcová 80. narozeniny. Blahopřejeme

Inzerát
Pracuji již tři roky v České republice jako misionář a v současné době hledám levné ubytování, které by mi umožnilo našetřit v průběhu příštích několika let peníze, abych mohl vystudovat na Biblickém semináři a poté se opět vrátit na misijní pole. Mám nějaké možnosti v Anglii, ale rád bych zjistil, zda existuje nějaká šance zůstat a pracovat jeden až dva roky v České republice, abych si našetřil na studium na Biblickém semináři. Klíčem ke všemu je nalezení levného ubytování v nějaké rodině, počínaje náklady na jídlo do max. 2-3 tisíců Kč měsíčně.
Craig Taylor : craigtaylor1986@gmail.com (775354793) nebo kontaktujte Zdeňka

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6