Informační týdeník 20. ledna 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 20. ledna 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jan Švub)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

Neděle 27. ledna 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)
Sbírka bude na práci Mezinárodního vězeňského společenství v ČR

Neděle 3. února 2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. února 2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel)
Sbírka bude na běžné potřeby sboru

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
Pravidelné výklady epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY
Zveme na angličtinu každou druhou středu 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2.patro (vstup možný i skrz kavárnu). Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1-44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Možné pozvat i nevěřící přátele. Vede Evžen Gregory, rodilý mluvčí.

Dorostový výlet
31. ledna – 3. února
v Sedmihorkách v Českém Ráji. Cena: 800,- Kč

Některé další sborové akce
Výroční členské shromáždění: 24. března
Velkopáteční bohoslužba: 29. března v 18:30
Jarní úklid zahrady: 6. dubna
Jarní dobročinný bazar: 12. – 14. dubna
Oběd pro seniory: 21. dubna

==== Mimosborové akce ====

Zveme vás na seminář pro manželské páry na téma: Změna v manželství
Řečník
: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin.Psy., M.A. Theol.
Termín:
sobota 2. února 2013, 9:00 – 17:00
Místo:
budova COOP, U Rajské Zahrady 3, Praha 3 – Žižkov
Další info a registrace:
www.prime-net.cz/akce/zmena-v-manzelstvi

Misijní víkend
V sobotu 16. 2. v Praze a 23. 2 v Českém Těšíně se bude konat konference na téma Misie bez obalu. Tato akce není zaměřena jen na „misionáře“, ale především na „normální věřící“. V rámci vstupného je oběd a menší občerstvení. Podrobnější informace na http://www.misijnivikend.cz/ nebo u Míni (608 040 886).

 40 dní s Biblí
akce v rámci celé CB,  osobní čtení Bible po dobu 40 dní
inspirace biblickými knihami Izajáš a Skutky, prohloubení duchovního života
modlitby za konkrétní sbory CB, rozpisy každodenního čtení a modliteb
 manuály pro vedoucí,  materiály pro mládeže/skupinky,
Hlavní téma ročníku 2013: „BUDETE MI SVĚDKY“ od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013. Podrobnosti na www.cb.cz/akce

Konference Přihořívá
20. –  21. 4. 2013
, Místo konání: Kutná Hora, pořádá Evangelizační odbor CB

Rekreace seniorů
Termín: 22. 6. 2013 — 29. 6. 2013, Pořádá Diakonie CB

==== Různé ====

 Výnos sbírky 13.1.2013: 12.187,- Kč

HLEDÁME KLÍČE OD TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 174:
Před Vánocemi si údajně někdo půjčil klíče pro vstup do místnosti 174, kde máme naše skladovací prostory. Tento klíč už nikdo nevrátil. Prosím, podívejte se, jestli ho někdo nedopatřením neodnesl. Jinak budeme muset nechat vyměnit celý zámkový systém v hodnotě cca 2 000,- Kč. Děkujeme.

V lednu bude dělat průvodce bezdomovci Karlovi Lenka Navrátilová. Přivede ho do auly a bude s ním po celou dobu jeho pobytu v Krystalu. Veškerou pomoc pro Karla nebo případné připomínky, prosím, směřujte tento měsíc k ní.
Kdo by byl ochoten dělat průvodce další měsíc, domluvte se zatím s Lenkou, komu může v únoru předat štafetu.

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6