Informační týdeník 21. dubna 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 21. dubna  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Plchot, kazatel CB Praha 1)

Neděle 28. dubna  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 5. května  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. Ján Liguš)

Neděle 12. května  2013
10.00 hod – mládežnická bohoslužba

Neděle 19. května  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)

 

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
24. 4. 2013
: „…následujte jejich víru“ (Žid. 13,7).
Nahlédnutí do života některých Božích lidí v minulosti, kteří mají co říci i nám. PP prezentace – Daniel Heczko

BIBLICKÉ STUDIUM – STUDIUM ANGLIČTINY
Zveme na angličtinu každou druhou středu 24.4., 15.5., 22.5., 5.6., 19.6. od 19,00h do 20,30h na Evropskou 88, byt 2. patro. Vhodné i pro jen mírně pokročilé v angličtině. Povídáme si a učíme se John 11:1 – 44 Vzkříšení Lazara (možné v AJ vyhledat na www.biblegateway.com verze The Message). Přijďte si zábavnou formou opakovat angličtinu i biblické znalosti. Vede Evžen Gregory, rodilý mluvčí.

Kavárna Oáza
V neděli 5. května 2013 od 15,00 do 18,00 (změna času!) na Evropské 88 – setkání s bratrem Pavlem nad dosavadní službou mezi uprchlíky na jihu Itálie a plánech do budoucna. Dotkneme se muslimů, imigrace i Evropy a našeho místa a možností. Přijďte se něco dozvědět a tvořit naši společnou misi.

Křest
V neděli 19. května po bohoslužbě se na zahradě sborového domu uskuteční křest čtyř křesťanů, kteří tak vyznají svou víru v Krista. Po křtu bude v kavárně připraveno občerstvení. Prosíme, přihlaste se u M. Heczkové.

Konference pro ženy z dejvického sboru
Srdečně zveme všechny ženy z našeho sboru (i hosty) na společné setkání na Evropské 88 v pátek a sobotu 24. – 25. 5. 2013. Pozvánky s podrobnostmi u M. Heczkové, u které se můžete přihlásit do 15.5.

 

==== Mimosborové akce ====

Pozvánka na přednášku
Ron Nikkel
, „Jak vypadá spravedlnost?” Úterý 30. 4. od 16,00 h, 1. patro, posluchárna P3, KTF UK, Thákurova 3, Praha 6. Ron Nikkel vede od roku 1982 křesťanskou dobrovolnickou organizaci Prison Fellowship International a Prahu navštívil v minulosti spolu se zakladatelem této organizace Chuckem Colsonem.

Konference internetové evangelizace
Jak použít internet k šíření dobré zprávy o Kristu? 18. 5. 2013, 10 – 15 h, Casa Gelmi, Korunní 30, Praha. Pořádá tým projektu HledamBoha.cz.

16. ročník Letní biblické školy + odpolední English Camp
13. – 19. 7. 2013, Kemp Jordán u Oparna v Českém středohoří, okr. Litoměřice.
Dopolední program vyplní diskusní přednášky Doc. Jiřího Beneše a Doc. Pavla Hoška. Odpoledne English Camp – přijede několik rodilých mluvčích z USA. Po večeři besedy a filmy. Více na nástěnce a na http://www.letni-biblicka-skola.cz/

Konference biblického poradenství:
Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy, 24. – 27. července 2013, Hotel Zadov, 38473 Stachy, www.zadovhotel.cz. Více na nástěnce.

Multižánrový křesťanský Festival UNITED
se uskuteční 22.– 24. srpna 2013 ve Vsetíně. Festival UNITED je pořádán pro mladé věřící a jejich nevěřící přátele. Program tvoří koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, semináře, divadla, filmy, sporty a společná ranní a večerní setkání. Zaměření UNITED jsou vyjádřena ve zkratce 3P:
Kristem PROPOJENI, PROMĚNĚNI A POVOLÁNI.

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 14.4.2013: 12 920,- Kč

Výnos jarního dobročinného bazaru (12. – 14.4.): 30 113,- Kč
Všem, kteří jste bazar podpořili, děkujeme!

Narození dítěte
V sobotu 13.4. se manželům Petře a Cyrilovi Holubovým narodila dcera Matylda Rozmarýna. Gratulujeme.

Hledáme dobrovolníky pro službu v našem sboru :
příprava občerstvení
vždy 4., popř. i 5. neděli v měsíci,
příprava nástěnky –
 4. neděli v měsíci,
příprava aparatury
pro chválící skupinky (nutné se zaškolit) 1x měsíčně,
sborový distributor časopisu Brána. Případní zájemci o službu se přihlašte ohledně občerstvení u Marušky Heczkové, ostatní u Martiny Maryškové.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6