Informační týdeník 22. 1. 2017

Neděle 22. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák – Genesis 13 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 29. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Genesis 13 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 5. února 2017

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot – Genesis 14 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce 2017

Ne 22. 1. – setkání na závěr modliteb 24-7 na E88

Ne 5. 2. – povídání o kázání

Ne 5. 3. – povídání o kázání

Ne 19. 3. – Výroční členské shromáždění

Dorost – plánované akce:

Ne 29. 1. – nedělní dorost

Termíny pátečních dorostů (nejspíš 15:30 – 17:00): 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.

Čt 13. 4. – Pesach – sederová večeře

Pá 5. 5. – Po 8. 5. 2017 – Víkendovka s dorostem

Ne 20. 8. – So 26. 8. – Tábor

Biblické verše na rok 2017:

Sbor – 1 Korintským 16:13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

Staršovstvo – 2 Petrův 3:9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Mládež – Žalmy 68:5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Dorost – 1 Korintským 13:4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Besídka – Jakubův 1:22 Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

Suchdol – Jan 3:21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

Pozvánka na Singels party 25. 2. 2017

Pojďme si povídat, co děláme, co nás živí a baví. V čem nás práce naplňuje či zatěžuje. Jak jsme k ní přišli, jak se v oboru zdokonalujeme, nebo zda pomýšlíme na změnu. Můžeme přidat svědectví o tom, jaký byl rok 2016 a co očekáváme od roku 2017.  V sobotu  25.2.2017, ve sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 . Příjem přihlášek do 22. 2. 2017 – další informace viz letáček na nástěnce
Konference na téma Pasti moderní rodiny

Odbor pro manželství a rodinu Rady Církve bratrské zve na konferenci, která se bude tentokrát týkat především rodin a výchovy dětí s názvem Pasti moderní rodiny. Konference se bude konat v sobotu 11. března ve Sboru Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4. Témata konference jsou nesmírně aktuální, jak zacházet s novými digitálními prostředky a jak naučit děti finanční gramotnosti. Hostem konference je PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který se touto problematikou zabývá.

Konference je určena pro širokou veřejnost, pro lidi z církve i mimo církev. Termín přihlášek na konferenci je 28. února 2017. Další informace ke konferenci naleznete na letáčku na nástěnce.

 

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu

Srdečně vás zveme na ekumenickou bohoslužbu Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference, která se bude konat u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna 2017 od 18:00 ve Sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech, Dykova 1, Praha 10. Ekumenická bohoslužba se bude konat za účasti římskokatolických biskupů a vrcholných představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Sbor CČSH v Praze na Vinohradech se nachází nedaleko zástávky tramvaje č. 10 a 16 Vinohradská vodárna.

 

Hledání krátkodobého pronájmu

Sháníme levný podnájem, stačí jedna místnost cca od 15. 4. 2016 do konce června nebo i déle, zatím nevím přesně, kdy se budeme moci nastěhovat do nového bydlení. Jana Raichlová: jraichlova@seznam.cz, tel.: 776 153 460

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6