Informační týdeník 22. dubna 2012

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Michael Yurkovich, ICP)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství, angl. PFI) s následnou sbírkou (Kelly Průdková a Gabriela Kabátová)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví,…)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
25. dubna
– (Pavel Steiger) – nový cyklus výkladů – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy
2. května – (Pavel Steiger)
9. května – (Daniel Heczko)
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory. POZOR! Změna termínu!
V neděli 27. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

Ranní modlitební setkání za Prahu
Pátek 4. května 2012, 6:45 hod., Praha 1, schody u Národního muzea (Václavské nám.)

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy:
4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

25. – 27. 5. 2012: Vitaminová bomba
konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 15. dubna 2012: 8 661,- Kč + 5,- euro

Evangelium podle Jana
Komentář verš po verši, John MacArthur. Pilotní publikace komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice.
Speciální nabídka do 30.dubna 2012 za 60,- Kč. www.didasko.cz

Staršovstvo
Na prvním setkání staršovstva 16.4. byli zvoleni: místopředsedou staršovstva – Zdeněk Valenta, hospodářem – Ctirad Navrátil, zapisovatelem – Pavel Mach. (Místopředseda staršovstva a hospodář jsou s kazatelem a správcem sboru D.Heczkem statutárními zástupci sboru).

ZMĚNA SBOROVÉHO POKLADNÍKA
Jako na sborového pokladníka se obracejte nově na PETRA POBORSKÉHO, místo na Ctirada Navrátila, který je nyní hospodářem sboru.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6