Informační týdeník 23. června 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 23. června  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Mošner, kazatel CB, Praha 2 – Vinohrady)
Sbírka bude na English camp na Ukrajině

Neděle 30. června  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 7. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Stanislav Stebel, kazatel CB v Benátkách n. Jiz.)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 14. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 21. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman ze Severního Irska)

Neděle 28. července  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání:

Neděle 4. srpna  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Rev. John Kirkpatrick z Portrushe)

Neděle 11. srpna  2013
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Plchot)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
26. června
: Výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

Dorostový víkend
Letní dorostový víkend se bude konat v termínu 5. – 7. července 2013.

Sborová dovolená 8. – 14. července 2013
Místo: Česká Kanada (u Jindřichova Hradce) http://www.centrumceskakanada.cz. Organizátor: Petr Poborský, tel. 724 464 125, petr.poborsky@seznam.cz.

English Camp
English camp, který pořádá naše mládež Connector společně s irským týmem, se bude konat ve dnech 13. – 20. 7.2013


==== Mimosborové akce ====

HANSI
Spolupracovnice Corrie ten Boom v její službě smíření Marie Anna Hirschmann, svými přáteli zvaná HANSI, poví své strhující svědectví o tom, jak vyměnila hákový kříž za kříž Kristův.
Ve čtvrtek 27. června 2013 v 18.30 hodin
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů Jiřího náměstí (Vinohradská 68)


==== Různé ====

Pavel Plchot novým kazatelem sboru
V neděli 16. června 2013 byl zvolen novým kazatelem – správcem našeho sboru Pavel Plchot, t.č. druhý kazatel Sboru CB v Praze 1. Přesné datum nástupu do služby a přestěhování jeho rodiny do sborového domu na Evropské 88 bude ještě upřesněno.

Narozeniny
Dnes, 23.6. slaví ses. Anna Knoblochová 87. narozeniny. Blahopřejeme.

Svatba
Martina Maryšková
a Jan Jezl oznamují, že vstoupí do manželství. Obřad se bude konat v sobotu 7. září 2013 v 11 hod. na hradě Červený Újezd

Výnos sbírky 16. 6. 2013: 14 139,- Kč

Církev bratrská Ústí nad Labem
Vážení přátelé, bratři a sestry, někteří se na nás obracíte s nabídkou pomoci s následky povodně. Moc děkujeme! Dobrou zprávou je, že ústecký sborový dům nebyl nijak ohrožen. Ani nikdo z členů sboru. Ale někteří z našich blízkých a rodinných příslušníků ano. Navíc je tu spousta lidí, kteří byli vyplaveni opakovaně, a kteří tudíž budou ve finanční tísni. Náš sbor úzce spolupracuje s místním Dobrovolnickým centrem. Dobrovolných pracovníků máme v tuto chvíli dostatek. Až opadne voda, budou tu ale další potřeby.
Pokud byste chtěli finančně pomoci, je zde možnost zaslat dar na tento účet: 2600175049/2010 s povodňovým variabilním symbolem 999. Jak s těmito dary naložíme, následně transparentně vykážeme. Díky moc!

S pozdravem Jan Hábl

ETS
Evangelikální teologický seminář nabízí studium jak v sociální práci, tak v teologii a pastoraci. Je možné studovat prezenčně nebo dálkově. Přijímací řízení – 26. srpna. www.etspraha.cz

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6