Informační týdeník 23. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, kazatel v CB Chomutov)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 7. října 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Marek Šrámek)
Prezentaci bude mít služba mezi mladými lidmi Young Life (Martin Hasík)
Po bohoslužbě bude členské shromáždění s dovolbou starších sboru

 

===== Akce sboru ====

Křest s obědem. V neděli 23. září po bohoslužbě proběhne na zahradě sborové-ho domu na Evropské 88 křest v novém vyhřívaném bazénku, který může sloužit ke křtům a v létě také dětem ke koupání. Začátek ve 12:30. Po křtu bude v ka-várně lehký oběd za dobrovolný příspěvek.

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

BIBLICKÉ STUDIUM-STUDIUM ANGLIČTINY:
Srdečně zveme na biblické studium v angličtině všechny mírně i více pokročilé, kteří si chtějí procvičit angličtinu i znalosti Bible. Lekce začínají 10. 10. 2012 v 19,00h – 20,30h na Evropské v bytě ve 2.patře. Dále pak vyučování bude každou 2. středu 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. Vyučování povede rodilý mluvčí Evžen Gregory. Můžete pozvat i své nevěřící přátele. Dotazy vám rádi zodpoví: Evžen Gregory nebo Martina Maryšková.

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do17h na Evropské. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

Bazar
Zveme vás na další podzimní dobročinný bazar, který se bude konat ve sborové budově na Evropské 88 od pátku 19. října do neděle 21. října. Bazar můžete podpořit tím, že přinesete obnošené (zachovalé) oblečení, hračky, knihy, keramiku nebo jiné věci, které nepotřebujete.  Děkujeme.

 

===== Mimosborové akce ====

Konference o vnitřním uzdravení „Cesta k pravé identitě“
ve dnech 28. – 30.9. se bude v KD Ládví v Praze konat konference Boží moc k proměně 2012. Nenechte si ujít konferenci o vnitřním uzdravení s Tony Kalmovou a Mariem Bergnerem! Na akci bude možné přijít i bez přihlášení! Bližší informace na stránkách http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/bmp2012 a na nástěnce.

Žižkovský sbor CB, Koněvova 24 si připomíná 110 let od založení samostatného sboru. Slavnostní shromáždění bude v neděli 7.10.2012 od 14 hodin.

SEMINÁŘ MVS: Mezinárodní vězeňské společenství
pořádá Seminář restorativní justice – Program Zacheův strom. Seminář se koná ve dnech 18. – 20. října 2012 ve Farním klubu ve Františkánské zahradě. Před-nášejícím bude Lynette Parker, USA (seminář bude tlumočen do češtiny). Veške-ré podrobnější informace o semináři i přihlášce najdete na naší nástěnce.

Konference pro rodiče
Nad Biblí bez nudy… aneb dobrodružství s Biblí pro celou rodinu
13. 10. 2012 od 9:00 do 15:00. Místo konání: ARCHA, Pardubice, Lonkova 512.
Tradiční podzimní konference Dětského odboru pro rodiče. Setkání pro všechny, kteří chtějí dobře budovat svou rodinu a hledají inspiraci a povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci. Přihlášení je možné do 8. října 2012. Přihlášku prosím odešlete na adresu: konference.do.cb@gmail.com. Více na www.cb.cz/deti

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 16.9.2012:  8.647,- Kč

Úmrtí
V pátek 21. září zemřela  v nemocnici v Prachaticích po krátké nemoci ve věku 93 let ses. Jarmila Habrdová. Rozloučení se bude konat v Husinci v modlitebně CB ve čtvrtek 27. září ve 14 hod.

Narozeniny
Dne 23. 9. oslavuje br. Rudolf Čížkovský 89. narozeniny. Blahopřejeme

ANDĚLSKÝ STROM:
Ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím bychom se rádi jako sbor zapojili do projektu Andělského stromu. V rámci projek-tu posílají dárci vánoční dárky dětem odsouzených rodičů a to vždy jménem rodi-če a spolu s jeho osobním dopisem. Pokud byste se chtěli do této dárcovské po-moci zapojit, kontaktujte prosím Marcelu Durdovou nebo Pavlu Hruškovou.

Hledáme pronájem
Nina a André Rabe hledají byt k pronájmu, 3+KK, 3+1, nejlépe v Praze 6. Za pří-padné nabídky velice děkujeme. Kontakt na Ninu: 777-160-628.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6