Informační týdeník 24. 3. 2019

Bohoslužby

Neděle 24. března 2019
10 h – bohoslužba
kázání Miloš Poborský, sbírka na ETS

Neděle 31. března 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 7. dubna 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně, kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

Ne 31. 3. Výroční členské shromáždení
Ne 7. 4. Povídání o kázání
Ne 14. 4. Ukrajinská kavárna
Ne 28. 4. Oběd pro seniory
Ne 9. 6. Oběd a odpoledne pro ženy na Evropské 88
3. – 10. 8. Sborová dovolená

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za tým vedoucích, aby dobře fungoval a Bůh je vedl.

Fusion – za přípravu červnového koncertu

Connector – za budování společenství na mládeži a přihlašování studentů na
English camp.

Akce dorostu

10. – 17. 8. 2019 Tábor
Přihlašování a více informací najdete na https://dorost.cb6.cz/

Sbírka

17. 3. – běžné potřeby sboru – 7 008 Kč

Jarní bazar

Výtěžek z letošního jarního charitativního bazaru konaného 15. – 17.března 2019
byl 23 924 Kč. Z toho 20 000 Kč darujeme středisku Teen Challenge Centrum dětí
a mládeže na Žizkově a bytek peněz pak Diakonii našeho sboru. Děkujeme všem
darujícím, nakupujícím a také i všem dobrovolníkům, kteří se účastnili organizace
a chodu bazaru a následně i úklidu po bazaru.

Polovíkend pro muže

Ve dnech 26. a 27. 4. se plánuje polovíkendový výjezd mužů ze sboru do
Vysokého nad Jizerou. Cena pobytu s plnou penzí bude 750 Kč. Sbor může v
případě potřeby jednotlivcům na pobyt přispět. Zájemci, zvláště ti, kteří už
projevili předběžný zájem vyplněním ankety, ať se přihlásí u Jakuba Truschky,
jakub.truschka@gmail.com, +420 775 273 000, do konce března.

Ukrajinská kavárna

Srdečně Vás zvu v neděli 14. 4. od 15 h na Ukrajinskou kavárnu na Evropské 88,
kde budu vyprávět o tom, jak Pán Bůh na Ukrajině pracuje mezi mladými ldimi.
Moc se na Vás těším. Bára Čížková
Letní sborová dovolená 3. – 10. srpna 2019
Srdečně zveme členy a přátele sboru na společný pobyt do rekreačního střediska
NATURA Zátiší u Rumburka (Šluknovský výběžek na severu). Podrobnější
informace a přihlašování najdete na www.cb6.cz/sborova-dovolena/ (pod
o d k a z e m Ž i v o t s b o r u ) . P ř i h l á š k y z a j i š ť u j e P e t r P o b o r s k ý ,
petr.poborsky@seznam.cz, tel. 724 464 125 (po 19h).

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6