Informační týdeník 24. června 2012

 

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru.

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, kazatel CB v Litomyšli)
Daniel Smetana vážně zvažuje naší nabídku a pozvání stát se správcem (1. kazatelem) dejvického sboru od 1.9.2013. Stránky litomyšlského sboru CB: http://www.novykostel.cz/

Neděle 15. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 22. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 29. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Paul Bowman z Irska)
Celou bohoslužbu připraví a povede mládež po skončení English Campu

Neděle 5. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jan Švub)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 12. srpna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)===== Akce sboru ====

Oběd pro rodiny s dětmi
po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Dnes, v neděli 24. června, Evropská 88. Další informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

Letní sborové akce
Dorostový tábor: 6. – 13. 7. 2012
English Camp: 21. 7. – 28. 7. 2012
Sborová dovolená: 11. 8. – 18. 8. 2012

 

===== Mimosborové akce ====

Konflikty v manželství a v církvi: kurz pastorace konfliktů a jejich prevence
Kdy: 4. srpna 2012,  Kde: Pardubice, modlitebna CB – Archa, Lonkova 512. Pořádá: Kurz je součástí Letní školy ETS. Stránky věnované akci: http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses
Vyučující: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol
Teologie konfliktu a psychologické teorie konfliktu. Příčiny a zdroje konfliktů, ná-vrhy jejich alternativního, méně bolestného řešení. Konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci společenství. Pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém společenství a zdravém manželství.

15. ročník Letní biblické školy v přírodě + odpolední English camp
Kdy: 11. – 17. srpna 2012, Kde: Kemp Jordán u Opárna
Doc. Jiří Beneš, Th.D. bude přednášet na téma: Biblická kniha Přísloví.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. bude přednášet na témata: Islám a Evropa – hrozba? Mužská a ženská spiritualita, Sociální sítě a svět internetu jako náboženský fe-nomén, K čemu je dnes církev? Křesťan tváří v tvář rozpadu jistot západního svě-ta. Více na www.no-stress.info

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 17. června 2012:   8.250,- Kč

Narozeniny
V pátek 15. 6. oslavil br. Pavel Steiger 71. narozeniny
V sobotu 23. 6. oslavila ses. Anna Knoblochová 86. narozeniny

Bohoslužby během letních prázdninových měsíců
budou každou neděli v aule hotelu Krystal od 10:00h, bez besídky pro děti, bez občerstvení. Nebude vycházet informační týdeník. Během některých nedělí možná nebudou chvály. Aktuální informace budou na našich webových stránkách.

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru na podzim 2012. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Volební komise, která provedla řádnou volbu staršovstva v březnu t.r., již byla oslovena a souhlasí s přípravou dovolby. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: doplňková volba starších sboru
21. října: slib starších před sborem


 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6