Informační týdeník 25.2.2018

Bohoslužby

Neděle 25. února 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na běžné potřeby

Neděle 4. března 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na běžné potřeby

Neděle 11. března 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na běžné potřeby

Neděle 18. března 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na běžné potřeby

 

Plánované akce

Ne 25. 2. 2018 – únorové setkání podrostu

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme modlete se za vedoucí dorostu a mládeže. Ať mohou zažívat pokoj a radost během následujících měsíců ve službě, ale i v osobním životě.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Sbírka

18.2 – běžné potřeby – 4 682 Kč

Podrost v neděli 25. 2. 2018

Zveme všechny děti ve věku 5-9 let na únorové setkání podrostu. Vyrazíme v neděli po shromáždění z Krystalu. Konec a vyzvednutí bude v 18,00 na Evropské 88. Cestovní oběd s sebou do baťůžků. Více info u Jirky V.

Nástěnka v Krystalu

Příprava nástěnky v Krystalu je zajištěna pouze první tři neděle v měsíci. Měl byste někdo chuť připravovat nástěnku čtvrté neděle v měsíci? Více informací: Alena Mészárosová (alena.meszarosova@seznam.cz).

Tábor na Ukrajině

Chceme vás pozvat na tábor na Ukrajině ve městě Kovel, sbor Emanuel. Je možnost navázat vztah s tímto sborem, kdy budeme společně připravovat evropský tábor pro děti a mládež. Termín je od 26.7.-7.8.2018. Cena se bude pohybovat mezi 240-290 dolary plus cesta. Více informací u Vojty Furáka.

Nedělní sporty

Zveme vás na nedělní sporty. Budeme hrát fotbal a nebo i jiné sporty, např. florbal, nebo basket a další. Začínají od 16.00 a končí v 17:30. Sporty budou v ZŠ Náměstí Svobody v Dejvicích. Sraz bude v 15.55 před budovou školy. Více informací u Ondry Masopusta nebo Vojty Furáka.

Semináře Dětské misie v Praze

Milí přátelé, bratři a sestry,

Dětská misie v únoru 2018 zahajuje v Praze cyklus seminářů pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi. První seminář na téma „Děti dneška“ (aneb „Jak porozumět postmoderním dětem v rodině a v církvi?“) se bude konat ve středu 28. 2. 2018 od 19:00 do 20:30 v malém sále modlitebny CB na Vinohradech, Římská 43.

Témata dalších připravovaných seminářů:

     březen – Specifika práce s romskými dětmi

     duben – Příměstské tábory

     květen – Děti a internet

     červen – Pastorace dětí, které chtějí přijmout Krista

Děkujeme. S přáním Božího pokoje

Ing. Zbyšek Šikula

národní ředitel

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6