Informační týdeník 27. května 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
30. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ SE NEKONÁ
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Společný oběd pro seniory
Dnes, v neděli 27. května od 13:00 – 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Odpolední program o Etiopii připravili Pavel a Klára Steigerovi

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod. v kavárně sborového domu na Evropské 88.
Seminář povedou manželé Karl a Shannon Wendtovi z USA, kteří se věnují rodinnému poradenství a přednáší na konferencích a mládežnických sjezdech o manželství, rodičovství, chození, pohlavních nemocích či na téma „láska versus zamilovanost“. Karl vyučuje na několika křesťanských univerzitách v Missouri a Louisiane. Shannon školí pracovníky pro semináře o sexuální zdrženlivosti, jež ročně absolvuje 8000 amerických středoškoláků. Tímto programem prošlo také 13000 rodičů. Již přes deset let připravují Wendtovi krátké rozhlasové a televizní pořady. Manžely jsou 30 let a mají dvě dospělé dcery.

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

Hledáme legové dobrodruhy
Aby mohl Legoprojekt dobře fungovat a sloužit, je zapotřebí z času na čas provést údržbu. Termín servisních dnů je naplánován v jednom prázdninovém týdnu od 16. do 20. července 2012 v Horní Krupé na Vysočině. Bude to týden, ve kte-rém složíme a zkompletujeme všechny stavebnice podle návodů, vše vyčistíme a
roztřídíme. Prostě uděláme celkovou generálku legového města. Jestli bude ser-visní týden probíhat záleží na počtu přihlášených lidí.  Zájemci se mohou hlásit u Romana Neumanna (legoprojekt@cb.cz nebo 569 436 130 nebo 737 745 344).

Kurz zpěvu pro děti, dorost a mládež
Litomyšl, 2. 8. – 12. 8. 2012. Děti: 10 – 12 let (děti začínají v neděli 5.8.). Dorost a mládež: 13 let a více. Přihlášky a informace: www.effatha.cz/kurz/kurz-2012.htm, Uzávěrka přihlášek je 31. května. Tel.: 731 483 270. Pořádá Effatha o.s.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 20. května 2012:  (irský tým na English Campu mládeže): 13. 298,- Kč

Narozeniny
Ve čtvrtek 31.5. oslaví ses. Růžena Švestková 80. narozeniny. Blahopřejeme

Inzerát
Pracuji již tři roky v České republice jako misionář a v současné době hledám levné ubytování, které by mi umožnilo našetřit v průběhu příštích několika let peníze, abych mohl vystudovat na Biblickém semináři a poté se opět vrátit na misijní pole. Mám nějaké možnosti v Anglii, ale rád bych zjistil, zda existuje nějaká šance zůstat a pracovat jeden až dva roky v České republice, abych si našetřil na studium na Biblickém semináři. Klíčem ke všemu je nalezení levného ubytování v nějaké rodině, počínaje náklady na jídlo do max. 2-3 tisíců Kč měsíčně.
Craig Taylor : craigtaylor1986@gmail.com (775354793) nebo kontaktujte Zdeňka

Sbírka hygienických potřeb pro ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou
Ve spolupráci s organizací Mezinárodní vězeňské společenství (www.pfi.org) po-řádáme v našem sboru sbírku hygienických potřeb pro ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou (některé z žen ve věznici mají měsíčně na veškeré hygienické po-třeby částku 100 Kč). Konkrétní požadavky sdělí rády osobně nebo písemně Marcela Durdová (m.durdova@seznam.cz) a Pavla Hrušková (pavla.hruskova@centrum.cz). Nakoupené věci je možné předávat průběžně, nejpozději v neděli 3.6.2012. V neděli 27.5.2012 sdělí bližší informace Lenka Na-vrátilová. Za veškerou pomoc v jakémkoliv množství předem děkujeme.  „Raduje-te se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Ne-smýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám…..“ (Římanům 12, 15-17)

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6