Informační týdeník 28. 2. 2016

Neděle 28. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – – Ef 2

sbírka na potřeby sboru

Neděle 6. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 13. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání David Beňa

sbírka na Evangelikální teologický seminář

Neděle 20. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

Ne 6. 3. 2016 – povídání o kázání

Ne 20. 3. 2016 – Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

8. 4. – 9. 4. 2016 – konference žen

6. 5. – 8. 5. 2016 – dobročinný bazar

Ne 15. 5. 2016 – oběd pro seniory

16. 7. – 23. 7. – English kemp mládeže

6. – 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Narozeniny: 26. února oslavila 81. narozeniny sestra Helena Taneva a v neděli 28. února má 84. narozeniny Jožka Sovinský. Přejeme Boží požehnání a

Modlitební prosba za Connector

Chtěli bychom vás poprosit o modlitby za nové služebníky v mládeži. Chceme stále sloužit mladým lidem a uvědomujeme si, že potřebujeme více lidí, co by rádi sloužili ostatním. Prosím modlete se, ať Pán povolává další služebníky.

Prosba o modlitby: Milí bratři a sestry v Kristu,  prosím o modlitby za Marcelu Trávníčkovou, která je z CB (Praha 13),chodila i k nám a byla ji diagnostikováno závažné onemocnění. Marcela je maminkou tří dětí, učí na ETS a vede psychoterapii ve Stodůlkách ve sboru. Leží teď na hematologii ve VFN. Modleme se za pokoj pro ni a jejího manžela Petra a zajištění praktických věcí ohledně dětí a chodu domácnosti a samozřejmě za moudrost pro lékaře při léčbě. Pán vám všem žehnej a naplňuj moudrostí. Děkuji vám všem za modlitby. Karin Adámková

Sbírky: 21. 2. – na mezinárodní vězeňské společenství – 15 822 Kč

Evangelikální teologický seminář

Poslání: Duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi i společnosti.

Hodnoty: Vyvěrají ze vztahu s živým Kristem a z úcty k Písmu svatému. Budujeme společenství, které je charakterizováno partnerskými vztahy jak mezi studenty navzájem, tak i s vyučujícími. Sloužíme církvím a jejich potřebám, snažíme se působit ozdravujícím způsobem na společnost a pěstujeme akademii pro praxi s důrazem na osobní růst a zralost každého jednotlivce.

Osobní růst – K intelektuální zdatnosti patří i celistvá osobnostní zralost, projevující se morální vyspělostí, vzájemnou snášenlivostí, ochotou růst, duchovní integritou a dospělostí v Kristu.

Respekt – Základ vztahů představuje úcta, kterou projevují učitelé studentům. Totéž je očekáváno ze strany studentů vůči učitelům i ve vztazích mezi studenty navzájem. Tak vzniká společné utváření identity semináře a celkově aktivní účast studentů na jeho chodu.

Praktičnost – Je velikou snahou, aby všechny teoretické znalosti měly praktický význam pro naše okolí a aby znalosti studentů byly aplikovatelné a užitečné pro jejich praxi.

Náročnost – Jelikož v práci s lidmi a při službě lidem jde o mnoho, je třeba v podstatných oblastech usilovat o dosahování těch nejlepších výsledků.

Otevřenost – Otevřenost a upřímnost umožňují hlubší vztahy, ve kterých může dojít ke sdílení životů a vzájemnému obohacení. Vzdělávání je proces nejen intelektuální a akademické, ale také osobní proměny, takže jde o otevřenost novému poznání, neustálou potřebu poznávání Boží pravdy a ochotu opouštět staré a přijímat nové.

Služba – Vědomí služby je sdílená hodnota studentů i vyučujících. Studujeme a vyučujeme s vědomím, že jde o službu samotnému Kristu.

Možnosti studia

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie – obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce – obor Pastorační a sociální práce

neakreditovaný obor Sborový pracovník

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6