Informační týdeník 3. června 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru. Zůstatek jistiny: 1,32 mil. Kč.

Neděle 10. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)
Sbírka bude na sborové potřeby

Neděle 17. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Šíma, CB Prostějov)

Neděle 24. června 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 1. července 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 8. července 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kazatel Daniel Smetana, CB Litomyšl)


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
6. června – (Pavel Steiger)
13. června – (Daniel Heczko)
20. června – (Pavel Steiger) – poslední biblický večer před letní přestávkou

Seminář pro rodiče na téma Jak mluvit s dětmi / teenagery o sexu
V pondělí 11. června  od 18:00 hod.
v kavárně sborového domu na Evropské 88.
Seminář povedou manželé Karl a Shannon Wendtovi z USA, kteří se věnují rodinnému poradenství a přednáší na konferencích a mládežnických sjezdech o manželství, rodičovství, chození, pohlavních nemocích či na téma „láska versus zamilovanost“. Karl vyučuje na několika křesťanských univerzitách v Missouri a Louisiane. Shannon školí pracovníky pro semináře o sexuální zdrženlivosti, jež ročně absolvuje 8000 amerických středoškoláků. Tímto programem prošlo také 13000 rodičů. Již přes deset let připravují Wendtovi krátké rozhlasové a televizní pořady. Manžely jsou 30 let a mají dvě dospělé dcery.

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Neděle 24. června, Evropská 88. Podrobnější informace u Marcely Durdové (tel. 732 370 887).

 

===== Mimosborové akce ====

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
V pondělí 4. června se bude konat letos druhé ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v malém sále sboru CB Praha 1, Soukenická 15, Praha 1 od 18:30 – 20:00 hodin.

MISIJNÍ PUTOVÁNÍ na 14 dní po českých obcích a městečkách
POŘÁDÁ: CB Říčany, zodpovědný za akci: Leoš Princl. START: Říčany
KDY: od 8. 7. 2012. V neděli sdílení, modlitby za národ a naši misii, společný půst (v naprosté svobodě, kdo chce). KAM: do okolí, připravíme dle počtu účastníků, půjdeme zhruba po dvojicích – trojicích, možná dva páry lidí do jednoho města. MUSÍM NA CELOU AKCI? ne, můžete se připojit kdekoli a kdykoli jen na den ne-bo pár dní. DOKDY SE NAHLÁSIT: do 20. 6. 2012 e-mailem na adresu princl.leos@gmail.com (tel.: 603 207 150), http://www.facebook.com/princl.leos.

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE

Dobrovolnická pomoc při mimořádných událostech – přípravná fáze
Středisko humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii ČCE ve spolupráci s Ra-dou CB nabízí zejména VŠ studentům, ale i dalším zájemcům možnost zapojit se do dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) a školení dobrovolníků pro tuto pomoc. Školení bývají jednodenní nebo vícedenní. Každý, kdo je přihlášen jako dobrovolník do systému humanitární pomoci Diakonie Čes-kobratrské církve evangelické, se může zúčastnit každoročního školení. Více o  programu na: http://hrp.diakonie.cz/ceska-republika/dobrovolnicka-pomoc, a na nástěnce.


==== Různé ====

Výnos sbírky 27. května 2012: 6.995,- Kč

Narozeniny
V pondělí 4. června oslaví br. Pavel Doležal 77. narozeniny. Blahopřejeme.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6