Informační týdeník 30. června 2013

===== Bohoslužby ====

Neděle 30. června  2013
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Bohoslužby během letních prázdninových měsíců
budou každou neděli v aule hotelu Krystal od 10:00h, bez besídky pro děti, bez občerstvení. Nebude vycházet informační týdeník
Aktuální informace budou na našich webových stránkách

Neděle 7. července  2013 (kázání: Stanislav Stebel, kazatel CB v Benátkách n.Jiz.)
Neděle 14. července  2013 (kázání: Daniel Heczko)
Neděle 21. července  2013 (kázání: Paul Bowman ze Severního Irska)
Neděle 28. července  2013 (kázání: Paolo Falcone)

Neděle 4. srpna  2013 (kázání: Rev. John Kirkpatrick z Portrushe)
Neděle 11. srpna  2013 (kázání: Pavel Plchot)
Neděle 18. srpna  2013 (kázání: Michael Sauer)
Neděle 25. srpna  2013 (kázání: Jaroslav Šmahel)

Neděle 1. září 2013
10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Fajfr)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru


===== Akce sboru ====

Dorostový víkend
Letní dorostový víkend se bude konat 5. – 7. 7. 2013. Místo bude ještě upřesněno.

Sborová dovolená 8. – 14. července 2013
Centrum Česká Kanada http://www.centrumceskakanada.cz.

English Camp
pořádá naše mládež Connector společně s irským týmem ve dnech 13.–20. 7.2013

Křest, v neděli 21. 7. 2013
po bohoslužbě na zahradě sborového domu. Křtít bude Paul Bowman z Irska.

English Camp na Ukrajině
Místo: Lvov v termínu 30. 7. – 12. 8. 2013. Na Ukrajinu pojednou Vojta Furák, Tomáš Masopust, Barbora Čížková a Anička Machová.

Diskusní odpoledne
V neděli 15. září po bohoslužbě se bude na Evropské 88 konat setkání s diskuzí o návrzích Rady CB na budoucí financování Církve bratrské.

 

==== Různé ====

Pavel Plchot novým kazatelem sboru
V neděli 16. června 2013 byl zvolen novým kazatelem – správcem našeho sboru Pavel Plchot, t.č. druhý kazatel Sboru CB v Praze 1. Datum nástupu do služby a přestěhování do sborového domu na Evropské 88 bude ještě upřesněno.

Administrátor
Staršovstvo požádalo Radu CB, aby se nově zvolený kazatel a správce našeho sboru Pavel Plchot ještě před nástupem do služby stal od 1.9.2013 administrátorem sboru místo Daniela Heczka.

Letní celopražské mládeže
Každé pondělí od 18:30 hod
V červenci v CB Smíchov a v srpnu v našem sborovém domě na Evropské 88.

Narozeniny během prázdninových měsíců
Dne 4.7. bude mít se. Alena Míková 70. narozeniny.
Dne 25.7. bude mít ses. Zdena Marešová 75. narozeniny

Svatba
Martina Maryšková
a Jan Jezl oznamují, že vstoupí do manželství. Obřad se bude konat v sobotu 7. září 2013 v 11 hod. na hradě Červený Újezd.

Výnos sbírky 23. 6. 2013: 15 848,- Kč

Mezinárodní vězeňské společenství, o.s.
přijme administrativního pracovníka se znalostí angličtiny na úvazek 25 hodin měsíčně. Práce z domova na ŽL, 120Kč /hod. KONTAKT:
info@prisonfellowship.cz
, www.prisonfellowship.cz

Hledáme dobrovolníky pro Bethesdu
Víkendy – sobota/neděle.
Jedná se o pomoc 1 – 2 dobrovolníků v Bethesdě – domov pro seniory, Stoliňská 41c, Praha 9 v sobotu nebo v neděli na 1 – 4 hodiny. Více na nástěnce.

Pod ochranou Žerotínů
Polohraný dokument o Bibli kralické v České televizi
Další film z volného televizního cyklu „Protestantská historie“, který se bude vysílat na svátek M. J. Husa dne 6. července 2013  v 10.30 na ČT 2. Tento polohraný dokument byl natočen u příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické.
Film vypráví nejen o vzniku, této jedinečné knihy, ale také o okolnostech, za jakých byla vytvořena a taktéž o těžké době, která bezprostředně po jejím vydání následovala. Po odvysílání premiéry bude možno film shlédnout online také na webu České televize (iVysílání).

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6