Informační týdeník 31. 1. 2016

Neděle 31. ledna 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Kristus nad vším a všemi – Ef 1

sbírka na potřeby sboru

Neděle 7. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot – Podle koho chodíme – Ef 2

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Naše identita a život v Něm– Ef 2

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. února 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Zeď rozdělení a základ církve – Ef 2

sbírka na Mezinárodní vězeňské společenství

Plánované akce

Ne 7. 2. 2016 – povídání o kázání

Ne 21. 2 2016 – povídání o Mezinárodním vězeňském společenství

Ne 6. 3. 2016 – povídání o kázání

Ne 20. 3. 2016 – Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

  1. 4. – 9. 4. 2016 – konference žen
  2. 5. – 8. 5. 2016 – dobročinný bazar

Ne 15. 5. 2016 – oběd pro seniory

  1. 7. – 23. 7. – English kemp mládeže
  2. – 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

Ne 14. 2. 2016 – dorostové bruslení

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Příprava na křest

Pokud byste někdo měl zájem o křest a tedy i rozhovory, které tomu předcházejí, ozvěte se kazateli Pavlu Plchotovi (tel.: 777 937 923, mail: pavel.plchot@cb.cz)

Modlitební prosba za Connector

Prosíme, modlete se za chvály na Connectoru, abychom měli dostatek lidi, co budou pravidelně hrát v pátek na mládeži. Ať můžeme Boha upřímně společně chválit.

Modlitební prosba za sbor

Prosím modlete se za volby staršovstva a za kandidáty.

Nahrávání kázání – pokud byste někdo byl ochoten pomoci s nahráváním nedělního kázání, ozvěte se prosím Ondrovi Dvorskému.

Biblické hodiny – v lednu a únoru 2016 se budou konat biblické hodiny vždy ve čtvrtek od 19:00 hodin na Evropské 88 – téma – Efezským – příprava na neděli.

Modlitební chvíle – v neděli před shromážděním 9:10 – 9:40 v besídkové místnosti 164 (za prosklenými dveřmi)

Sbírky: 17. 1.   na UKH – 8 119 Kč, 24. 1. – na potřeby sboru – 8 178 Kč

Knihovna pro děti Teen Challenge

Chceme, aby děti v Teen Challenge četly křesťanské knížky společně s Biblí. Vidíme, že četba knížek má v sobě obrovský potenciál, ne pouze pro duchovní život, ale děti se učí i mnoho jiných důležitých věcí do života. Prosíme vás, jestli nemáte doma navíc starší křesťanské knížky, které bychom dětem mohli půjčovat v klubu. Jedná se spíše o knížky, které vypráví příběhy lidí, co odevzdali svůj život Bohu nebo o tom, co Bůh dělá ve světě. Budeme vděčni za cokoliv. Pokud byste něco měli, kontaktujte, prosím, Vojtu Furáka (775 893 632, vojtech.furak@gmail.com)

Kavárna v neděli 21. 2. od 14,30 na E88. Pokud se chcete dovědět více o práci Mezinárodního vězeňského společenství, jste srdečně zváni. Při zajímavém povídání paní ředitelky Gabriely Kabátové a dalšího hosta si můžete dát kávu, čaj i zákusky.

Materiál na ruční práce pro ženy z věznice ve Velkých Přílepech: moc děkuji za všechno, co jste přinesli. Ženy jsou za věci velice vděčné.

Můžete stále nosit, vše dodatečně předám paní vychovatelce při návštěvě věznice. Martina Jezl Maryšková

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6