Informační týdeník 4. 1. 2015

Neděle 11. ledna 2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Gal 1

sbírka na potřeby sboru

Neděle 18. ledna 2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Gal 2

prezentace služby mezinárodní vězeňské společenství

sbírka na mezinárodní vězeňské společenství

Neděle 25. ledna 2014

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Gal 2

sbírka na potřeby sboru

Verše na rok 2015:

Verš pro sbor:

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování. Fp 2:14

Verš pro staršovstvo:

S bázní a třesením uvádějte ve skutek své spasení. Fp 2:12

Verš pro Suchdol:

Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny, Iza 48:18

Plánované akce:

Ne 1. 2. 2015 – povídání o kázání s občerstvením

Ne 8. 2. 2015 – rozhovor se staršovstvem na Evropské 88, 15:00 hodin

Ne 22. 3. 2015 – Výroční členské shromáždění

Sbírky: 28. 12. – na potřeby sboru – 6 029 Kč a 5 euro

Alianční týden modliteb – ve dnech 5. 1. – 8. 1. proběhne alianční týden modliteb na téma Hospodin dá vyrůst spravedlnosti. Více informací na nástěnce

Školení pro vedoucí biblických skupinek – 17. 1. 2015 – ve sboru CB Praha 2 – Vinohrady. 9:45 – 16:10, více info: https://portal.cb.cz/skupinky-2015

Kurz výchova teenagerů – 5 čtvrtků od 8. 1. 2015, Na Žertvách 23, Praha 5, jakub.guttner@gmail.com, 733627409, celková cena 600 Kč.

Konference Awany – Otče náš – jak skrze mne může proudit Boží otcovské srdce. 17. ledna 2015, 10:00 -16:00, Sborový dům CB Poděbrady 220 Kč

Manželství normální a nenormální – Konference o manželství s Maxem Kašparů – 28. 2. 2014, Sbor CB v Havlíčkově Brodě, 10:00 – 15:00 hodin. více: https://portal.cb.cz/2014-konference-manzelstvi-normalni-a-nenormalni

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6