Informační týdeník – 5. 1. 2014

Neděle 12. ledna 2014 

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

sbírka na běžné potřeby sboru

 Neděle 19. ledna 2014 

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Pavel Plchot)

sbírka na běžné potřeby sboru

 Neděle 26. ledna 2014 

10:00 hod. – bohoslužba (kázání: Pavel Plchot)

sbírka na misii mezi utečenci na Sicílii – Paolo Falcone

 Neděle 2. února 2014 

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Pavel Plchot)

sbírka na splátku hypotéčního úvěru

 Verš pro sbor na rok 2014: Titovi 3:6 Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, 7 abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

 Verš pro staršovstvo: Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 Verš pro besídku: Matouš 6:14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; 15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

 Verš pro Suchdol: Micheáš 4:2 Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.“

Plánované akce:

26. ledna – vernisáž výstavy obrazů Šárky Husákové v kavárně

9. února – rozhovor se staršovstvem

23. března – Výroční členské shromáždění

Od 1.2. 2014 nabízím podnájem bytu 2+1 ve 4.NP 5ti patrového domu v blízkosti M Skalka. Byt je částečně zařízený. Měsíční nájem vč. poplatků je 11. tisíc ( dle spotřeby i méně). Bližší informace Hana Švábová 733101387 nebo svabofka@gmail.com, případně Pavla Hrušková.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6