Informační týdeník 6.3.2016

Neděle 13. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání David Beňa

sbírka na Evangelikální teologický seminář

Neděle 20. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Pátek 25. března 2016

18:30 hod. – bohoslužba – Velký pátek

kázání Pavel Plchot – Izajáš 53

Neděle 27. března 2016

10:00 hod. – bohoslužba – Velikonoční neděle

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce

Ne 6. 3. 2016 – povídání o kázání

Ne 20. 3. 2016 – Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

8. 4. – 9. 4. 2016 – konference žen

6. 5. – 8. 5. 2016 – dobročinný bazar

Ne 15. 5. 2016 – oběd pro seniory

16. 7. – 23. 7. – English kemp mládeže

6. – 13. 8. 2016 – Sborová dovolená

Dorost:

Ne 13. 3. 2016 – dorost na E88 s hostem

Čt 24. 3. 2016 – dorostový Pesach

Modlitební prosba za Connector

Prosíme, modlete se za nové akce, které bychom chtěli rozjet v mládeži, abychom věděli kdy a co. Ať je to podle Boží vůle a ať nám to On požehná a pomáhá v rozhodování se.

Prosba o modlitby

„Prosím o modlitby za misijní týden s názvem (Ne)viditelný Bůh, který proběhne následující týden v Olomouci. Cílem je skrze různé přednášky, koncert, promítání filmu a setkání mládeže zasáhnout studenty a ukázat jim na živého Boha. Modlete se, prosím, aby Bůh během této události jednal a aby účast mohla být hojná, stejně jako za náš malý tým, který zajišťuje celou organizaci. Děkuji mockrát, více informací ráda zašlu, pokud se mi ozvete na mail michel.mikova@gmail.com. Michaela Miková“

Prosba o modlitby: Milí bratři a sestry v Kristu,  prosím o modlitby za Marcelu Trávníčkovou, která je z CB (Praha 13),chodila i k nám a byla ji diagnostikována závažné onemocnění. Marcela je maminkou tří dětí, učí na ETS a vede psychoterapii ve Stodůlkách ve sboru. Leží teď na hematologii ve VFN. Modleme se za pokoj pro ni a jejího manžela Petra a zajištění praktických věcí ohledně dětí a chodu domácnosti a samozřejmě za moudrost pro lékaře při léčbě. Pán vám všem žehnej a naplňuj moudrostí. Děkuji vám všem za modlitby. Karin Adámková

Evropské tábory na Ukrajině

Rivne 12. – 26.7, Lvov 26.7 – 9.8

Prosíme za modlitby. Také hledáme dobrovolníky, kteří by s námi chtěli jet.

Více informací u Anny Machové (machovannaa@gmail.com) a Barbory Čížkové

Sbírky: 28. 2. – na potřebu sboru – 4 877 Kč

Neděle ETS v našem sboru – Příští neděli 13. března

Evangelikální teologický seminář

Poslání: Duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi i společnosti.

Možnosti studia

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie – obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce – obor Pastorační a sociální práce
  • neakreditovaný obor Sborový pracovník
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6