Informační týdeník 6. května 2012

===== Bohoslužby ====

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

Neděle 13. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Ted Turnau)
Prezentace Karmen Ranšové (camp Riverwoods v USA) s následnou sbírkou

Neděle 20. května 2012
10.00 hod – bohoslužba. Celou bohoslužbu (příprava, vedení, chvály, svědectví, kázání …)  připraví a povede mládež Aletie a Connector.
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 27. května 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Steiger)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby

Neděle 3. června 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: prof. ThDr. Ján Liguš)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru


===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
9. května – BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ NEBUDE
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Společný oběd pro seniory. POZOR! Změna termínu!
V neděli 27. května od 13:00 hod. do 16:00 hod. zveme naše seniory k obědu na Evropské 88. Prosím, přihlaste se u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Oběd pro rodiny s dětmi
Pro velký zájem v loňském roce zopakujeme společný oběd pro rodiny s dětmi, po kterém bude následovat program „zpívá a hraje celá rodina“. Neděle 24. 6. Evropská 88. Součástí oběda bude ochutnávka salátů, které každá rodina přinese. Podrobnější informace u M. Heczkové (tel. 777 586 172).

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 12. 5. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
11. – 18. srpna 2012 proběhne sborová dovolená v horské chatě Hájenka (Černý Důl 177) v CHKO Krkonoše.  Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského, tel. 602 711 683, email: petr.poborsky@seznam.cz

 

===== Mimosborové akce ====

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5.
– srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

KONCERT
Ve čtvrtek 24. května 2012, ve sboru CB v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 24 v 19.00 hod. zazpívá studentský pěvecký sbor z Trinity International University v USA spirituály, gospely a další křesťanské písně. Jste srdečně zváni.

Vitaminová bomba
25. – 27. 5. 2012: konference pro služebníky ve chválách a křesťanském umění
Kde: Kutná Hora, Pořádá: iniciativa 3C3B pod záštitou ČEA a Rady CB. http://www.cb.cz/3c3b

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace (Daniel Green) 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Manželská setkání
Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB zve na kurz Manželská setkání. Vy-soké Mýto, 7. – 14. července 2012. Garanti kurzu: Josef a Bohunka Horští

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE

 

==== Různé ====

Výnos sbírky 29. dubna 2012:  9 168,- Kč + 0,1 EUR

Úmrtí
V sobotu 28. dubna 2012 zemřel ve věku 86 let br. Daniel Stárek. Rozloučení bude jen v úzkém kruhu.

Bible – SLOVO NA CESTU s poznámkami
Výhodná cena za předobjednávku (pevná vazba – prodejní cena 1150,-Kč, předobjednávková cena 726,- Kč, měkká vazba v umělé kůži – 1 500,- Kč/980,-Kč). Bližší informace a ukázka z knihy jsou na nástěnce. Případní zájemci o knihy se prosím přihlaste u Martiny Maryškové nejpozději do 14. května 2012.

Výroční konference CB v Písku 18.-19.5.
Náš sbor zastupují delegáti Zdeněk Valenta, Pavel Mach. Billy Crossan

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6