Informační týdeník 7.1.2018

Bohoslužby

Neděle 7. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 28. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Marek Šrámek

sbírka na Young life

 

Plánované akce

Ne 7. 1. 2018 – povídání o kázání

1.2 – 4.2.2018 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme vás o modlitby za Fusion. První týdny v lednu budeme oslovovat školy, aby mohli s námi spolupracovat a pokud se to nepovede, tak nebude možné mít Fusion. Modlete se prosím za milost a otevřené dveře v tomto.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Nástěnka v Krystalu

Příprava nástěnky v Krystalu je zajištěna pouze první tři neděle v měsíci. Měl byste někdo chuť připravovat nástěnku čtvrté neděle v měsíci? Více informací: Alena Mészárosová (alena.meszarosova@seznam.cz).

Verše pro rok 2018

Verš pro sbor: Nejste již cizinci a přistěhovalci, máto právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. (Efeským 2,19)

Verš pro stanici na Suchdole: Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43,11)

Verš pro staršovstvo: Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. (Žalm 2,11)

Verš pro diakonii: A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. (Žalm 39,8)

Verš pro dorost: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,14)

Verš pro podrost: Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí co já vykonám? (Izajáš 43,13)

Verš pro besídku: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. (Matouš 7,12)

Verš pro skupinku Rudolfa Sladkého: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7)

Modlitby za prezidentské volby

I volbu prezidenta České republiky chceme doprovázet modlitbou za kandidáty i voliče. S velkou důvěrou chceme prosit a chválit Boha, který je věrný a který při nás stojí, i když sami jsme už na konci sil.

Přijměte naše pozvání ke společné modlitbě. Jsme přesvědčení, že to má smysl.  Od pátečního večera do soboty 12.- 13.1. budou v kostele sv. Prokopa (což je na metru B, na Hůrce) probíhat chvály a modlitby za prezidentské volby. Zván je kdokoliv, kdykoliv (dokonce během noci bude možnost tam někde na karimatce a ve spacáku přespat). Akce se jmenuje „Modli se a hlasuj!“ a více informací (např. program) lze najít na fb. (Nebo se mě – Noemi – můžete zeptat 777866336.)

Sbírka

31.12. – běžné potřeby sboru – 5 929 Kč

Nově na nástěnce:

  • Pastýřský dopis od předsedy rady CB Davida Nováka.
  • Pozvání na Alianční týden modliteb za obnovu církve 8.-11. ledna 2018.
  • Pozvání na novoroční koncert skupiny Let’s Go!
  • Pozvání na ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.
  • Oznámení o úmrtí Jaroslava Kubového (bývalého předsedy rady CB).
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6