Informační týdeník 7. 6. 2015

Neděle 7. června 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. června 2015

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. června 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 28. června 2015

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Jan Bolech

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce:

  1. 6. – 20. 6. – dorostová akce

Ne 7. 6. 2015 – křest – 15:00 hodin na E88

  1. 8. – 15. 8. 2015 – Sborová dovolená

Sbírky: 31. 5. – na běžné potřeby sboru –  9 963 Kč

Pravidelne sporty- každou neděli, 16-18 hodin, venkovní hřiště na Letné, Praha 7. Hrajeme fotbal nebo beachvolejbal. Sraz na zastávce Sparta v 15:45 nebo přímo na místě. Více info u Anny Ročovské, tel 721040796

Narozeniny 4. 6. měl 80. narozeniny bratr Pavel Doležal. Přejeme Boží požehnání a ochranu.

Ariel Ministries pořádá konferenci s tématem:

„Život Mesiáše z židovské perspektivy“

Datum: 21. 8. – 6. 9. 2015, Místo konání: Praha 2, Salmovská 8, Jabok

Přednášející: Dr. Arnold Fruchtenbaum z Ariel Ministries – tato služba si klade dva hlavní cíle: přinášet evangelium židovskému národu a vychovávat židovské i nežidovské učedníky, a to pomocí intenzivního biblického vyučování z židovské perspektivy. www.ariel.org (anglicky) Vstupné: Konference je zdarma, při každé přednášce bude možné přispět libovolným finančním obnosem pro Ariel Ministries. Kontakt: E-mail: arielmin@seznam.cz Tel: +420 737 181 585 Eliška Nováková Přihlašujte se na: www.ariel.org.pl/hlavni Pokud by přihlášení nefungovalo, kontaktujte nás prosím emailem. Hledáme:

  • dobrovolníky na obsluhu kamery a techniky
  • kameru /kamery na půjčení na celých 17 dní

Milí sourozenci v Kristu, děkuji vám všem, kdo nás pravidelně podporujete a modlíte se za děti ze sociálně slabých rodin, kterým máme tu čest už 14 let sloužit. Za den přijde do našeho centra až 40 dětí a teenagerů a my jsme vděční, že po těch letech už můžeme vidět ovoce Božího působení v jejich životech. Mnozí z těch, kdo k nám začali chodit jako pětiletí, dnes úspěšně studují střední školy, odevzdali své životy Kristu a slouží v našem centru jako dobrovolníci. Naše služba se však momentálně ocitla v tíživé finanční situaci. Zrušili jsme svou registraci poskytovatelů sociálních služeb. To nám dalo větší svobodu vést skutečně učednický program, na druhou stranu jsme přišli o možnost žádat o některé státní dotace. Přestože většinu potřeb naší služby dětem pokryjí dary, sbírky a benefiční akce, momentálně nám chybí 390 000 korun na platy pro pracovníky (4 úvazky). Intenzivně pracujeme na dalších fundraisingových aktivitách, ale ty začnou být ziskové až s delším časovým odstupem. Chceme vás tímto požádat, abyste nám pomohli pokračovat v naší službě mimořádným darem nebo zapojením do akce Záchranáři. Děkujeme za vaši důvěru a ochotu nám pomoci a doufám, že se k nám do Centra dětí a mládeže někdy zajdete podívat. Vítězslav Pohanka, vedoucí CDM. (www.cdmpraha.cz, číslo účtu 1051103952/5500).

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6