Informační týdeník 8. 1. 2017

Neděle 8. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Genesis 12 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 15. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Genesis 12 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 22. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák – Genesis 13 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 29. ledna 2017

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot – Genesis 13 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Neděle 5. února 2017

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot – Genesis 14 – Abraham

sbírka na potřeby sboru

Plánované akce 2017

Ne 8. 1. – povídání o kázání

Ne 22. 1. – členské shromáždění

Ne 5. 2. – povídání o kázání

Ne 5. 3. – povídání o kázání

Ne 19. 3. – Výroční členské shromáždění

Dorost – plánované akce:

Ne 29. 1. – nedělní dorost

Termíny pátečních dorostů (nejspíš 15:30 – 17:00): 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.

Čt 13. 4. – Pesach – sederová večeře

Pá 5. 5. – Po 8. 5. 2017 – Víkendovka s dorostem

Ne 20. 8. – So 26. 8. – Tábor

Modlitby 24-7

V termínu 20. – 22. 1. 2017 budeme mít možnost se jako sbor spojit ke společným modlitbám. Na Evropské 88 vznikne modlitební místnost, kam bude možné přicházet a zapojit se do tzv. modlitební stráže. Místnost bude k dispozici dnem i nocí. Modlitební víkend bude zahájen společným setkáním v pátek večer a uzavřen večerem chval a modliteb v neděli večer. Všichni jste srdečně zváni. Více informací u Hedviky Benákové a Barbory Čížkové

Klub 13+: 15. a 22.1.

Petr Jašek v Súdánském vězení

Petr Jašek, člen CB a pracovník organizace Hlas mučedníků, je již téměř rok vězněn v Súdánu. Čelí ve vykonstruovaném procesu celé řadě obvinění, které v součtu vedou k trestu smrti. Petr Jašek je zdravotník, humanitární pracovník a misionář, který často cestuje do afrických zemí a pomáhá místním křesťanům. V současné době je na tom ve vězení zdravotně i psychicky špatně. Na webu Hlasu mučedníků je možné o jeho aktuální situaci zjistit více. Petrovi je možné pomoci modlitbami (existuje modlitebně postní řetěz) a občanským tlakem (petice na CitizenGO, odeslání připraveného lístku súdánské ambasádě.) Vytištěné protestní lístky a další informace u Petra Masopusta.

Biblické verše na rok 2017:

Sbor – 1 Korintským 16:13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

Staršovstvo – 2 Petrův 3:9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Mládež – Žalmy 68:5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Dorost – 1 Korintským 13:4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Besídka – Jakubův 1:22 Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

Suchdol – Jan 3:21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6